facebook LinkedIN LinkedIN - follow

AI a Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky AI a Business Intelligence: články
IT SYSTEMS 10/2023, 29. 11. 2023 - Dalibor Lukeš

Chatbot. A kam s ním?

Chatbot. A kam s ním?
O chatbotech toho bylo v posled­ních měsících díky uvolnění ChatGPT napsá­no hodně. Řada lidí tak má ales­poň základní před­sta­vu, co to takový chatbot je. Není ale chatbot jako chatbot a také praxe je jiná než jen zkušební kon­ver­za­ce s...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT SYSTEMS 10/2023, 27. 11. 2023 - Marcel Vejmelka

Špatně navržení a nedostatečně připravení chatboti mohou stát firmy přízeň zákazníků

Špatně navržení a nedostatečně připravení chatboti mohou stát firmy přízeň zákazníků
Neexistuje špatný voicebot a chat­bot. Existuje jen neadekvátní imple­men­ta­ce a nedostatečná péče o jejich vývoj a údržbu. V posledních letech se stále více společností obrací k auto­ma­ti­zo­va­ným sys­té­mům komu­ni­ka­ce, aby zlepšily své...
IT SYSTEMS 10/2023, 13. 11. 2023

Podnikové AI na serverech Gigabyte

Podnikové AI na serverech Gigabyte
Serverové technologie pro vyso­ké výpočetní výkony se nedávno začaly potýkat s rostoucí potře­bou implementovat a prozkou­mávat možnosti umělé inteligen­ce. ChatGPT, Bard či Meta AI jsou jen špičkou ledovce skrývající zatím nepředstavitelný...
IT SYSTEMS 10/2023, 9. 11. 2023 - David Víteček

Efektivita využití AI v testování softwaru

Efektivita využití AI v testování softwaru
Doba, kdy bylo softwarové testování plně závislé na manuální práci testerů, kteří museli prověřovat jednotlivé části kódu a ručně hledat chyby, je pravděpodobně minulostí. Tato metoda byla nejen časově náročná, ale především vysoce závislá na...
IT SYSTEMS 9/2023, 26. 10. 2023 - Sara Faatz

Pět technických aspektů, které nemůžete ignorovat při implementaci generativní AI

Pět technických aspektů, které nemůžete ignorovat při implementaci generativní AI
Generativní AI je rychle se roz­ví­je­jí­cí technologie, která slibuje revoluci ve vztahu k digitálním produktům a službám. Ale s velkou mocí přichází také velká zod­po­věd­nost a firmy musí pečlivě zvážit technické důsledky implementace této...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 4. 10. 2023

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině
Umí rozeznat neškodný výrůstek od možného nádoru ve střevech nebo určit závažnost změn v žaludku, které mohou předcházet rakovině. Řeč je o umělé inteligenci, která stále častěji pomáhá českým odborníkům na trávicí trakt – gastroenterologům...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 3. 10. 2023

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění
Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál.
  

- Inzerce -

Migrace dat je výzva a sehraný tým je klíčem k jejímu zdolání

Téma migrace dat ve mně „bub­lá“ s každým dalším projektem. Migrace dat je přesně na pomezí dodávané­ho řešení mezi dodava­te­lem aplika­ce a zákazníkem. Ani jednomu se do toho „nechce”, neboť dodavatel systému nemá dostatečnou znalost prostředí a zdrojových dat, a zákazník sice své prostředí a systémy zná, ale nemá dostatečné volné interní kapacity.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 18. 9. 2023 - Jakub Olexa

Nepřeceňujte ChatGPT

Pracuje se slovy, nikoli s fakty!

Nepřeceňujte ChatGPT
Všechny aplikace umělé inteligence, nebo přesněji řečeno strojového učení, pracují s prav­děpodobností a odhadováním budoucího vývoje na základě předchozích dat. Takto pra­cuje i dnes tolik populární jazykový model ChatGPT. Jeho kouzlo tkví...
akce AI a Business Intelligence: Konference, semináře, školení, ...
(6.12.2023 - 6.12.2023)
akce
IT SYSTEMS 7-8/2023, 11. 9. 2023 - Filip Kirschner

Umělá inteligence je úžasná, ale sama se vám do firmy správně nenasadí, potřebujete strategii

Umělá inteligence je úžasná, ale sama se vám do firmy správně nenasadí, potřebujete strategii
Za obrovskou vlnou zájmu o AI ve veřejném prostoru stojí bez­po­chy­by zabalení výsledků strojového učení do produktové­ho balíčku v podobě ChatGPT. Laik by tak mohl nabýt dojmu, že umělá inteligence přišla znena­dá­ní v roce 2022. Jenže její...
  

- Inzerce -

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 9. 2023 - Marek Štěpán

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice
Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté...
 

CyberSoft, s.r.o.

Datové sklady - Data mining - Business intelligence

SOFTIP, a. s.

Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat - Datové sklady - Data mining - Business intelligence

VERA, spol. s r.o.

Business intelligence
Ceník inzerce portálu SystemOnLine