facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Big data

Nové způsoby zpracování a analýzy velkých objemů dat

Big data
„Big data“ je fráze, která se poprvé objevila v oblasti high performance computingu (HPC). Stále častěji se tento pojem začal objevovat v prezentacích HPC dodavatelů v souvislosti s vizualizačními platformami, cloudovými řešeními a úložišti. Co přesně však tato fráze znamená?
Pokud si člověk přečte deset prezentací dodavatelů technologií, přijde na zhruba patnáct různých definic. Každá z nich má podle očekávání tendenci podporovat produkty či služby toho daného dodavatele, nicméně většina vyhovuje definici, se kterou přišla poradenská firma Gartner: big data je termín aplikovaný na soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachyco... více »
POINT.X

Text mining

aneb Kladivo na nestrukturovaná data

Text mining
Trendem dnešní doby je obrovský nárůst počtu dat uložených v databázích. Je obecně známo, že až osmdesát procent uložených dat v databázích po celém světě má podobu textu, tedy nestrukturovaných dat. Chceme-li obsaženou informaci získat, musíme je všechny číst?
Kam s dokumenty Téměř každý z nás si musel všimnout rychlého vývoje technologií v oblasti ukládání dat (a tím nemyslím přechod od děrných štítků). Někteří z nás ocenili výhody několikagigového MP3 přehrávače za cenu, kterou měl před pár lety přehrávač o desítkách megabytů. Jiní se zase radují nad velikostí dostupných datových úložišť a různých disků. Dalším oceňovaným bonusem sou... více »

Master data management

Master data management
Tento článek uvede čtenáře do problematiky master data managementu (MDM, řízení kmenových dat) a představí koncept řešení této disciplíny MDM v nástroji webMethods OneData společnosti Software AG.
Definice MDM a business case Kmenová data (master data) definuje nezávislá analytická společnost Gartner jako „konzistentní a jednotný soubor identifikátorů a dalších atributů, které popisují hlavní subjekty podniku a jsou sdíleny mezi různými business procesy“. Typickými master daty jsou údaje o zákaznících, produktech, výrobcích, dodavatelích a službách. Jiná analytická společnost Forrester definuje MDM jako „schopnost organizací identifiko... více »
POINT.X

Dejme manažerovi, co potřebuje

aneb Business intelligence a podniková praxe

Dejme manažerovi, co potřebuje
Manažerské vyhodnocování, business intelligence, data mining, datový sklad, OLAP, ... Musí manažer znát tyto hrozné pojmy a zkratky? Může v dnešní době někdo podnikat, aniž by tyto nástroje používal v denní praxi? Týká se to pouze vrcholových manažerů velkých podniků, nebo má zpozornět i místní pekař, stolař či internetový prodejce? Na jednu otázku si dovolíme odpovědět hned: zpozornět by měli úplně všichni.
Co vlastně manažer potřebuje? Hlavní úlohou manažera (česky řídícího či vedoucího pracovníka) je řídit a rozhodovat o dalším směrování své firmy, svého oddělení, svého střediska, svého obchodu nebo svého malého podniku. A aby tuto č... více »
akce

Jste připraveni na business intelligence 2.0?

Jste připraveni na business intelligence 2.0?
Novým žhavým tématem v oblasti business intelligence je koncepce BI 2.0. Smysl spočívá v promyšleném přístupu ke správě dat. Zatímco tradiční koncepce business intelligence a skladování dat se zabývá analýzou minulosti, BI 2.0 se soustředí na budoucnost. Zahrnuje vytváření hypotéz z historických dat, aplikaci výsledných závěrů na aktuální události a nakonec management budoucích událostí prostřednictvím prediktivní analýzy.
Zachytit neobvyklé procesy, provést analýzu události a navrhnout a provést potřebná opatření trvalo ještě před několika roky celé týdny, či dokonce měsíce. BI 2.0 tyto možnosti uskutečňuje v reálném čase. BI 2.0 předst... více »

Podpora rozhodování s pomocí business intelligence

Podpora rozhodování s pomocí business intelligence
V databázích dnešních informačních systémů je nashromážděno velké množství dat, které představuje obrovský potenciál pro kvalitní řízení chodu organizace. Společnosti, které nedokážou tyto informace zpracovat a využít, v dnešním konkurenčním prostředí těžko obstojí. Klíčem k tomu jsou nástroje z oblasti business intelligence (BI).
Nástroje BI umožňují zaměstnancům společnosti získávat konzistentní, relevantní a aktuální údaje například o prodejích a marketingu. Pomocí BI jsou data často i z různorodých zdrojů převedena do srozumitelných přehledů, které jsou díky moderním technologiím velice rychlé. Pracovníci tak mají k dispozici velmi e... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine