facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Cloud a virtualizace IT

Konsolidace serverů, virtualizace aplikací a desktopů, cloud computing

clanky Cloud a virtualizace IT: články
IT SYSTEMS 9/2023, 25. 10. 2023 - Václav Svátek

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit
Optimalizace cloudové infrastruktury ve firmách je stále ožehavé téma. Na jednu stranu firmy řeší náklady za provoz klíčových byznysových aplikací jako ERP, WMS či BI, na druhou stranu chtějí držet krok v inovacích, jako je nasazení AI. K tomu...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 6. 10. 2023 - Marcel Červený

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu
Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 8. 9. 2023 - Miroslav Pavlas

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací
V červnu letošního roku spustila Digitální a informační agentura (DIA) nové stránky s katalogem nabídek služeb cloud computingu, zapsaných podle pravidel účinných od září 2021. V polovině letošního srpna, tedy přibližně po dvou letech účin­nosti...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 4. 9. 2023

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem
Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 31. 8. 2023 - Leoš Vondrák

Jak snížit náklady na cloud?

Pomůže správná definice cílů a nastavení multicloudu

Jak snížit náklady na cloud?
Za posledních deset let se nabídky cloudových služeb výrazně rozvinuly a změnily způsob fungování (nejen) středně velkých podniků. Cloud computing jim umožnil přístup k technologiím a infrastruktuře na podnikové úrovni bez vysokých nákladů,...
29. 6. 2023 - Ajmal Kohgadai

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů
Přestože je Kubernetes stále rela­tiv­ně mladou tech­no­lo­gií, v posled­ních několika letech se míra jejího nasa­zo­vá­ní prudce zvýšila a tato plat­for­ma pro orche­stra­ci kontej­ne­rů se stala základním kamenem mnoha iniciativ digitální...
IT SYSTEMS 5/2023, 8. 6. 2023 - Petr Kocmich

Chyby v konfiguraci cloudu představují zranitelná místa a vedou k problémům se zabezpečením

Chyby v konfiguraci cloudu představují zranitelná místa a vedou k problémům se zabezpečením
Zahraniční, ale i české organizace pokračují s přesunem svých IT systémů a dat do cloudového prostředí. Přechod do cloudu však není jen o migraci dat, ale i o změně přístupu správců, a to mnohdy přináší nové výzvy a konfigurační postupy. Pak...
  

- Inzerce -

Bezplatný poradenský a testovací servis pro firmy

Podnikové systémy se musí rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům, podporovat inova­ce a růst. Řešení společnosti Synology to umožňují. Jak se ale v tak široké nabídce produktů a služeb zorientovat a jak vybrat optimální zařízení a vhodný software?

Cloud & Security, 2. 6. 2023 - Udo Urbantschitsch

Paradox multicloudu

Rovnováha mezi flexibilitou a složitostí

Paradox multicloudu
Očekává se, že do roku 2023 bude 94 % velkých podniků využívat více různých cloudů, přičemž dnes prů­měr­ný podnik využívá osm clou­do­vých služeb od různých doda­va­te­lů. Výhody tohoto přístupu jsou dobře známé - větší výběr nejlepších...
akce Cloud a virtualizace IT: Konference, semináře, školení, ...
akce
Cloud & Security, 17. 5. 2023 - Laurent Allard

Pět klíčových faktů o suverenitě dat

Jak zajistit, aby suverenita dat nestála v cestě vaší datové strategie

Pět klíčových faktů o suverenitě dat
Data jsou nesmírně cenná pro všech­ny podniky a orga­ni­za­ce, jsou význam­ným výrob­ním pro­střed­kem v digi­tál­ní ekono­mi­ce a základním kamenem konkurenceschopnosti. Jejich hodnotu však určuje to, jak je mohou jejich vlastníci chránit a...
  

- Inzerce -

IT ekosystém Synology přináší jistotu

Výhody volby NAS s pevnými disky od jednoho dodavatele


Společnost Synology dodává efek­tiv­ní a bezpečná řešení pro ukládá­ní dat, a to jak velké podnikové servery, tak i menší modely síťových zařízení NAS, které jsou vhodné pro malé a střední podniky (SMB) nebo domácí kanceláře.

Cloud & Security, 11. 5. 2023 - Michal Říha

Cloudová strategie 2023:

Standardizace, udržitelnost a provozování

Cloudová strategie 2023:
O nevyhnutelnosti přechodu z klasických serveroven ke cloudovým řešením už téměř nikdo nepo­chy­bu­je. Otázkou je, jak k němu při­stou­pit? Faktorů je tolik, že se z nich při prvním pohledu může zatočit hlava – kritéria pro výběr dodavatele,...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819202122232425
Ceník inzerce portálu SystemOnLine