facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Cloud a virtualizace IT

Konsolidace serverů, virtualizace aplikací a desktopů, cloud computing

clanky Cloud a virtualizace IT: články
Cyber Security, 15. 5. 2024

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové
Většina firem už dnes alespoň část svých systémů provozuje v cloudu. Většinou využívají jednoho z velkých poskytovatelů, ale postupně roste počet firem, které se vydaly cestou multicloudu. Ať už využívají kombinaci privátního a veřejného cloudu,...
  

- PR -

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

IT Systems 4/2024Dominantní částí aktuálního vydání IT Systems je příloha věnovaná kybernetické bezpečnosti, ale najdete v něm také řadu jiných témat. Věnujeme se především trendům v digitalizaci výroby, ale i problematice ESG reportingu a využití virtuální a rozšířené reality v průmyslu. Ukážeme vám také, jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech.

IT SYSTEMS 1-2/2024, 28. 3. 2024 - Jan Tomíšek, David Sláma

Právní specifika poskytování softwaru jako služby

Právní specifika poskytování softwaru jako služby
Tradiční forma distri­bu­ce soft­waru formou prodeje licence a insta­la­ce na zařízení zákaz­ní­ka nemusí být vždy ideální. V mnoha situa­cích dává smysl, aby část řeše­ní posky­to­val doda­va­tel. V nej­vyš­ším roz­sa­hu jde o posky­to­vá­ní...
IT SYSTEMS 1-2/2024, 21. 3. 2024 - Jakub Herink

Kde je konec private cloudu?

Kde je konec private cloudu?
Private cloud byl v minulosti téma číslo jedna. Doba se však změnila, většina firem již cloudových služeb využívá a do popředí se dostává pojem multicloud. Proč ale už neslyšíme tolik o privátním cloudu?
Trendy ICT, 3. 1. 2024

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén
V posledních měsících a letech ros­te v podnikatelských kruzích obliba cloudu. Podle průzkumu softwarové společnosti SAP využívalo v roce 2022 alespoň jedno cloudové řešení dokonce 77 % českých firem. I přesto jsou potenciál a možnosti implemen­ta­ce...
IT SYSTEMS 11/2023, 13. 12. 2023 - Tomáš Metz

Jak rozložit banku a znovu ji složit v cloudu

Jak rozložit banku a znovu ji složit v cloudu
V porovnání s dalšími obory za­čala v ban­kov­nic­tví cloudi­fi­ka­ce poměrně pozdě. Má to samo­zřej­mě svůj důvod, protože v tomto oboru je nutné inovace pečlivě vyvažovat s bezpeč­ností a spo­lehlivostí. Navíc si přenos banky do cloudu žádá...
IT SYSTEMS 9/2023, 25. 10. 2023 - Václav Svátek

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit

Zátěž cloudové infrastruktury ve firmách bude enormní, i tak se ale dá na provozu ušetřit
Optimalizace cloudové infrastruktury ve firmách je stále ožehavé téma. Na jednu stranu firmy řeší náklady za provoz klíčových byznysových aplikací jako ERP, WMS či BI, na druhou stranu chtějí držet krok v inovacích, jako je nasazení AI. K tomu...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 6. 10. 2023 - Marcel Červený

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu
Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice...
  

- PR -

Synology Active Backup for Business

Komplexní řešení pro centralizované zálohování


Synology BackupZajištění kompletní ochrany dat dnes patří mezi základní potřeby firem. Ať už jde o různé technické závady, útoky ransomwaru, nebo o lidské chyby – to vše před­sta­vu­je hrozbu pro vaše data. Pojď­me si proto představit řešení pro ochranu dat vaší firmy nebo organizace, které nabízí spo­leč­nost Synology jako součást základní výbavy svých NAS zařízení.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 8. 9. 2023 - Miroslav Pavlas

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací

Trh cloudových služeb prochází razantní transformací
V červnu letošního roku spustila Digitální a informační agentura (DIA) nové stránky s katalogem nabídek služeb cloud computingu, zapsaných podle pravidel účinných od září 2021. V polovině letošního srpna, tedy přibližně po dvou letech účin­nosti...
akce Cloud a virtualizace IT: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 7-8/2023, 4. 9. 2023

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem
Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce...
  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 31. 8. 2023 - Leoš Vondrák

Jak snížit náklady na cloud?

Pomůže správná definice cílů a nastavení multicloudu

Jak snížit náklady na cloud?
Za posledních deset let se nabídky cloudových služeb výrazně rozvinuly a změnily způsob fungování (nejen) středně velkých podniků. Cloud computing jim umožnil přístup k technologiím a infrastruktuře na podnikové úrovni bez vysokých nákladů,...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819202122232425
Ceník inzerce portálu SystemOnLine