facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2024 , AI a Business Intelligence , Veřejný sektor a zdravotnictví

Zdravotní péče založená na umělé inteligenci dláždí cestu k lepší budoucnosti pro pacienty

Tomáš Drahoňovský


Hnací silou umělé inteligence (AI) je její potenciál urychlit lidský pokrok a přinést zlepšení do všech oblastí našeho života. Snad v žádném jiném odvětví se její vliv nepromítne tolik jako ve zdravotnictví.


Zdravotní péče zaznamenala v posledním desetiletí neuvěřitelný pokrok, včetně rychlých mezioborových inovací, které nám pomohly zvládnout covidovou krizi. Nicméně faktory, jako je rostoucí počet obyvatelstva a zvyšující se náklady na lékařskou péči, znamenají, že i nadále čelíme stále větším výzvám v oblasti zdravotnictví. Pro lékařství a živé vědy to znamená tlak, aby bylo léčeno více pacientů při nižších výdajích a lepších výsledcích.

Dobrou zprávou je, že jsme v silné pozici, abychom mohli těmto výzvám čelit. Pokroky v genomice, bioinformatice, mikroskopii, lékařském zobrazování a mnoha dalších oborech nás doslova zavalily lavinou potenciálně kvalitních dat. Pokud je dokážeme zachytit a analyzovat, mohou posloužit k výraznému zlepšení péče o pacienty. Pokročilé výpočetní technologie, jako jsou algoritmy umělé inteligence běžící na vysoce výkonných výpočetních clusterech (HPC), jsou klíčem k odhalení skutečné hodnoty lékařských dat, což následně povede k záchraně životů a zlepšení celkového zdraví.

Budoucnost personalizované zdravotní péče

Kombinací umělé inteligence s HPC mohou lékaři vytvářet skutečně individuální léčebné plány analýzou rozsáhlých souborů dat, objevovat jedinečné vzorce a získávat poznatky rychlostí, kterou by člověk nedokázal zpracovat. To má potenciál způsobit revoluci v péči o pacienty a slibuje vyšší efektivitu i dostupnější prediktivní péči. Dříve se lékaři spoléhali na univerzální přístup. Spíše než konkrétního jednotlivce léčili „pouze“ nemoc. Inovativní diagnostika a léčba na míru mají potenciál vzniku onemocnění zabránit, nebo umožnit mnohem včasnější diagnostiku a léčbu přizpůsobit na míru každému pacientovi.

HPC je klíčovou součástí procesu takovéto personalizace, protože umožňuje lékařům bleskurychle získávat užitečné poznatky z velkých a komplexních souborů dat. Například genomické analýzy dříve trvaly několik dní, dnes je lze provádět v řádu minut. Schopnost dělat výpočetně náročné úlohy vysokou rychlostí je základem také pro využití strojového učení a umělé inteligence k analýze lékařských snímků, odhalování vzorců napříč populacemi, navrhování lékařských přístrojů nebo řešení hledání způsobů, jak předpovídat struktury proteinů. Samostatnou kapitolou jsou systémy elektronických zdravotních záznamů. Teoreticky mohou být zásadním zdrojem informací v reálném čase, ovšem ne ve chvíli, kdy se miliony záznamů o pacientech uchovávají v decentralizované infrastruktuře. S rostoucím objemem dat mohou zdravotnické organizace poskytovat personalizovanou péči při nižších nákladech, pokud zavedou nové systémy schopné zpracovávat velké a různorodé zdroje informací. HPC poskytuje lékařům výkon a efektivitu potřebnou k přeměně nepřehledných dat na využitelné informace téměř v reálném čase. Tím se urychlí diagnostika a zlepší péče.

Personalizace však umí mnohem více – dokáže předvídat budoucnost. Na základě jedinečné genomické analýzy pacienta by lékaři mohli navrhnout specifické metody prevence, diagnostiky a léčby. Dokázali by odhadnout riziko onemocnění a vyvinout na míru šité reaktivní, nebo možná dokonce proaktivní farmakologické terapie. Pokroky v této oblasti by během následujícího desetiletí mohly udělat personalizovanou diagnostiku založenou na genetice dostupnější než kdykoli předtím.

AI již funguje a pomáhá

Z praxe známe řadu zajímavých příkladů aplikace umělé inteligence ve zdravotnictví, včetně diagnostiky a léčby rakoviny. Jen v Evropě je 16–17 milionů onkologických pacientů, jejich počet se bude v příštích 10–20 letech dále zvyšovat. AI pomáhá odhalovat nádory a léze, které by lékaři mohli přehlédnout.

S umělou inteligencí jsou spojeny také inovace v oblasti roboticky asistované chirurgie. Integrace AI a robotů do chirurgických procesů pomáhá zvýšit efektivitu práce chirurga. Data z předoperačních vyšetření mohou být analyzována algoritmy, které pomáhají nejen při plánování operace, ale také při jejím provádění.

Budoucnost „AI zdravotnictví“ závisí na spolupráci

Představa zdravotní péče využívající umělou inteligenci a masivní výpočetní výkon HPC vypadá slibně. Otázkou ovšem je, jestli je lékařská komunita na tuto revoluci dostatečně připravena. Zatímco v roce 2023 se velikost celosvětového trhu umělé inteligence v lékařství odhadovala na 20,65 miliardy dolarů, do roku 2030 by měla vzrůst na 187,95 miliardy dolarů.

K využití takového potenciálu bude zdravotnictví potřebovat masivní investice do technologií a dovedností. Při rozvoji projektů umělé inteligence bude hrát klíčovou roli spolupráce s technologickými partnery a dodavateli, kteří přispějí svým know-how v oblasti AI.

Díky partnerství technologického a zdravotnického sektoru se příští generace pacientů dočká takové úrovně péče, o které jsme donedávna mohli jen snít. Nyní je čas spojit síly, inovovat a rozjet ve zdravotnictví revoluci založenou na umělé inteligenci.

Tomáš Drahoňovský Tomáš Drahoňovský
Autor je specialista na IT ve zdravotnictví, který působí ve společnosti Dell Technologies.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.