facebook LinkedIN LinkedIN - follow

DMS/ECM - Správa dokumentů

Správa dokumentů, EDM, Spisová služba, Webové aplikace, E-shopy, B2B portály

clanky DMS/ECM - Správa dokumentů: články
IT SYSTEMS 4/2024, 26. 5. 2024 - Dalibor Lukeš

Vytěžování informací z dokumentů pomocí AI

Vytěžování informací z dokumentů pomocí AI
V dnešní době je velká část informací uložena ve formě dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy, formuláře, zprávy, články, knihy a další. Tyto doku­menty obsahují cenná data, ale je potřeba je umět zpracovat. Nejprve je ale musíme z doku­mentů...
  

- PR -

AI pomáhá získat lepší přehled nad vývojem ve firmě

IT Systems 5/2024V aktuálním vydání IT Systems se opět intenzivně věnujeme využití AI ve firmách. Nejvíce prostoru jsme přitom dali oblasti e-commerce a retailu, tedy světu nakupování, ve kterém hrají pokročilé technologie stále větší roli. Včetně AI, která se zde uplatňuje v zákaznickém servisu, ale také dokáže například předvídat prodeje a udržet optimální množství skladových zásob.

IT SYSTEMS 4/2024, 13. 5. 2024 - Lukáš Búri

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech
V každé firmě vznikají nedorozumění při práci s dokumenty. Pokud se vám zdá, že jste v práci neustále zavaleni haldami dokumentů, e-mailů, prezentací a různých digitálních materiálů, pak je velmi pravděpodobné, že jste se ocitli uprostřed chaosu...
IT SYSTEMS 3/2024, 22. 4. 2024 - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Více automatizace do oblasti spisové služby

Více automatizace do oblasti spisové služby
Úloha spisové služby se s rozvo­jem elektronizace veřejné správy postupně mění. Elektronizace navíc otevírá pro veřejnou sprá­vu možnosti automatizace, které se tak dostávají i do oblasti spisové služby. Tento příspěvek některé z uvedených možností...
IT SYSTEMS 3/2024, 19. 4. 2024 - JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­koníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přine­sla zásad­ní změny v oblasti doru­čování pí­sem­nos­tí a pracovně­právních doku­mentů zaměstnan­cům. Zaměstna­va­te­lé díky tomu již od 1. října...
IT SYSTEMS 3/2024, 3. 4. 2024 - Robert Piffl

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru
Legislativa v oblasti evidence dokumentů a spisových služeb je poměrně sledovaná zejména s ohledem na výkon spisové služ­by, ovšem přináší řadu povinnos­tí nejen pro veřejnoprávní původ­ce, ale též pro soukromoprávní původce. Od roku 2004 je...
29. 2. 2024

Kam směřuje správa digitálního obsahu?

Od těžkopádného WordPressu k headless CMS

Kam směřuje správa digitálního obsahu?
Spou­s­ta zejmé­na menších firem při výběru plat­for­my pro své webo­vé strán­ky volí jed­no­du­chou cestu, kterou je vytvořit web na open source plat­for­mě Word­Press. Je to poměr­ně snad­né a zvlád­ne to i méně tech­nic­ky zkušený člověk....
IT SYSTEMS 12/2023, 23. 1. 2024 - -onlio-

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Systematická správa dokumentů se vyplatí
Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka obsahují cenné firemní...
  

- PR -

CGI eSigner

Elektronický podpis k vašim službám!


CGI eSigner je řešení pro jed­no­du­ché elektronické podepisování PDF dokumentů vámi, vašimi partnery a zákazníky. Díky tomu, že je CGI eSigner koncipován primárně jako služba (ovšem v nabídce je i verze on-premise) a disponuje skvělým API, je možné toto řešení rychle napojit na vaše současné aplikace a IT systémy bez zvláštních HW nebo SW nároků na vaše prostředí.

Trendy ICT, 16. 1. 2024 - Jiří Mojžíš

Evoluce datové práce

Vývoj a trendy v práci s daty

Evoluce datové práce
Za posledních 15 let prošla práce s daty revolucí. Od deterministic­ké­ho zpracování a strukturova­ných informací po neuronové sítě a real-time analýzu. Navíc dat neustále přibývá a firmy musí řešit zásadní otázku: Co s nimi?
akce DMS/ECM - Správa dokumentů: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 11/2023, 14. 12. 2023 - Dalibor Lukeš

Pravá digitalizace není jen o elektronizaci zavedených procesů

Pravá digitalizace není jen o elektronizaci zavedených procesů
Na první pohled by se mohlo zdát, že pojišťovnictví je plně digitalizo­va­né. Vždyť smlouvy uzavřeme v řadě případů plně online, škody na­hlá­sí­me a často i zlikvidujeme také online. Ale je to ta pravá digi­ta­li­za­ce? Není to náhodou jen...
  

- PR -

ePodpisy, ePečetě a časová razítka na vzestupu

S používáním individuálních hardwarových prostředků na zajištění kvalifikovaného elektronického podpisu, jako jsou tokeny nebo čipové karty, je spojena řada komplikací, počínaje nutností aktualizace zařízení až po riziko jeho ztráty a následného zneužití. Organizace a úřady tak stále častěji volí modernější způsob realizace ePodpisů a ePečetí.

IT SYSTEMS 11/2023, 11. 12. 2023

„Velké výzvy nás baví...,“

říká Jiří Bohuslav, Delivery Manager a Data Warehouse Managing Consultant společnosti Sophia Solutions

„Velké výzvy nás baví...,“
Sophia Solutions je IT konzultační společnost, která se již více než 21 let specializuje na oblast manažer­ských infor­mač­ních systémů a sys­té­mů pro podporu rozhodování. Je technologicky nezávislá, což jí umož­ňu­je porovnávat jednotlivé...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819
Ceník inzerce portálu SystemOnLine