facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Když business intelligence, tak jedině agilně

Když business intelligence, tak jedině agilně
Agilní neboli čilý, aktivní, horlivý, činorodý. Agilnost není záležitostí pouze procesů implementace business intelligence, ale i procesů jeho provozu a rozvoje. A pro malé a střední podniky to platí dvojnásob, neboť kromě rychlosti přínosů a efektů se musí agilnost projevit i v nákladech na takové řešení. Agilní a činorodý však musí být nejen vývoj, projektové řízení, infrastruktura, nástroje, ale také zákazník a uživatelé.
Při vývoji a nasazování aplikací typu business intelligence (a to bez ohledu na jejich složitost, počet vrstev, použité nástroje, přítomnost či nepřítomnost relačního... více »

Plánovací nástroje v cloudu

Plánovací nástroje v cloudu
Cloud je nyní velmi populární způsob poskytování softwaru, který má na jedné straně mnoho zastánců, a na druhé straně mnoho odpůrců. Dle řady IT specialistů, kteří mají na starost správu a bezpečný provoz softwaru ve velkých firmách, je cloud nebezpečný, nedůvěryhodný a limitovaný. Mnoho business uživatelů, manažerů, a především sponzorů IT projektů naopak oceňuje jeho flexibilitu a nízké, respektive lépe kontrolovatelné náklady. Ať již stojíte na té či oné straně, určitě vás diskuse mezi oběma tábory nemohly minout.
V oblasti nástrojů pro podporu rozhodování a řízení výkonnosti (business intelligence a ... více »

Trendy moderních databází

Jednodušší správa, vyšší bezpečnost, podpora pro cloud a big data

Trendy moderních databází
Databáze představují jádro podnikových informačních systémů. Chtějí-li dodavatelé databází vyhovět současným požadavkům svých zákazníků, musí do svých řešení zabudovat podporu nových trendů a technologií. Do této kategorie patří například podpora pro cloud computing a zpracování velkých objemů dat (big data).
Klíčové slovo: zjednodušení Analytické aplikace nad databázemi se ve stále větší míře musejí umět vypořádat i s daty nestrukturovanými (NoSQL databáze). Důležité přitom je, že sofistikované analýzy potřebují dnes často provádět i manažeři bez speciálních technických dovedností, takže prostředí by mělo umožn... více »

Datová kvalita není jen o čištění dat

Datová kvalita není jen o čištění dat
Jen z intuice, dobrého nápadu a minulých úspěchů nelze žít navěky. Malé a středně velké organizace bojující s většími konkurenty už musí přidat i něco navíc – získat z nasbíraných dat využitelné informace a znalosti, které jsou klíčové pro dosažení stanovených cílů. Bez čistých, důvěryhodných a přesných dat to však není dlouhodobě možné.
Nekvalitní data mohou mít škodlivý vliv na zdraví podniku. Pokud nejsou včas odhalena a opravena, mohou postupně zamořit všechny propojené informační systémy, znehodnotit jejich význam a použitelnost při rozhodování a prognózování vývoje, významně zv... více »
akce

Softwarová podpora kontroly kvality

Softwarová podpora kontroly kvality
Optimalizace výrobní kapacity, zvýšení produktivity, snížení nákladů, to všechno jsou zcela běžné cíle v každém výrobním podniku. Tento článek se věnuje analytickým metodám pro kontrolu kvality, jež se používají ve výrobě. Informace získané z analýz slouží jako podklady pro realizaci výše zmíněných cílů.
Výroba je složitý komplex procesů, který spolu musí harmonicky kooperovat. O kontrolu kvality výrobků se lidstvo snaží v celé historii organizované výroby. Přístupy k managementu kvality se vyvíjely postupně s rozvojem trhu a společnosti. Nároky, jež kladl na kvalitu trh, dále podněcovaly také různé leg... více »

Business intelligence jako rozšíření ERP systémů stavebních firem

Business intelligence jako rozšíření ERP systémů stavebních firem
Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace o možnostech analytických a manažerských nástrojů v rámci informačních systémů a technologií. Pro běžného uživatele může být tato oblast dosti složitá a chybná rozhodnutí mohou vést buď k neúměrnému finančnímu zatížení, nebo ke značné pracnosti při přípravě a zpracování manažerských informací.
Informační systémy a informační pyramida Pojem informační systém (IS) je velice široký a někde není úplně jednoduché se v této problematice orientovat. Jako příklad mohu uvést jednoduchou příhodu s pojmem informační systém. Oslovil mě zákazn... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine