facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Plánování a řízení výroby Automobilový průmysl Potravinářský průmysl

Industry 4.0 / Průmysl 4.0

Propojení automatizace a digitalizace: Jak najít řešení, která v digitalizaci výroby přinesou nejlepší výsledky?Digitalizace spojuje mnoho různorodých aspektů do uceleného řešení. Chtějí-li podniky vyniknout v digitální výrobě, musí se zaměřit na výsledky s největším dopadem. Klíčem je propojení automatizace a digitalizace.

Celý článek ...


Rozšířená realita proniká i do průmyslu

Když se řekne rozšířená realita (nebo také augmentovaná realita = AR), málokdo ze starších gene­ra­cí má vůbec představu, o čem je řeč. Generaci dospívajících zase napadnou různé 3D hry, jako je například Pokémon GO. Ale co průmysl? Ten je velice konzervativní a na nějakou „zábavičku“ tam přeci není prostor. Omyl.

Celý článek ...


Digitalizace strojírenské výroby

Strojírenská výroba se již nějaký čas potýká se změnou své struk­tu­ry ze sériové výroby ke kusové a více specializované výrobě. Jak tedy řešit optimalizace a mini­mál­ní cenu konečného výrobku?

Celý článek ...


Když vyrobit produkt nestačí...

Ve výrobních podnicích už dávno nestačí zaměřit se pouze na zlep­šo­vá­ní kvality stávající výroby a zvy­šo­vá­ní efektivity samotného výrob­ní­ho procesu. Přesto se některé podniky i pod vlivem Průmyslu 4.0 při zlepšování svých podnikových systémů zaměřují především na tyto dvě oblasti. A to bez tlaku na souběžnou optimalizaci všech ostatních podnikových procesů a bez potřeby poskytovat aktuální a přesné informace o jejich průběhu v rámci celého podniku, nejen konkrétní skupině lidí odpovědných za určitý proces. Jednou z oblastí, na kterou by se měli zaměřit nejen podnikoví stratégové IT, je oblast předvýrobních fází a řízení vývoje nových produktů. Proč?

Celý článek ...


Od průmyslu 4.0 ke čtvrté průmyslové revoluci

Čtvrtá průmyslová revoluce nezna­me­ná Průmysl 4.0. Přestože se toto tvrzení může zdát paradoxní, tyto pojmy neznamenají úplně to samé, a je nutné si je napřed vymezit. Prů­mys­lem 4.0 se obvykle rozumí různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou apli­ko­va­né v továrnách a závodech s cílem zvýšit efektivitu a výkonnost.

Celý článek ...


Od průmyslu 4.0 ke čtvrté průmyslové revoluci

Čtvrtá průmyslová revoluce nezna­me­ná Průmysl 4.0. Přestože se toto tvrzení může zdát paradoxní, tyto pojmy neznamenají úplně to samé, a je nutné si je napřed vymezit. Prů­mys­lem 4.0 se obvykle rozumí různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou apli­ko­va­né v továrnách a závodech s cílem zvýšit efektivitu a výkonnost.

Celý článek ...


Internet věcí zapojí do Průmyslu 4.0 i „hloupé“ stroje

iotorO Průmyslu 4.0 se hodně mluví i píše. Často v té souvislosti vidíme moderní výrobní haly a stroje. Realita v řadě českých podniků je ale odlišná – potkáme zde řadu i letitých výrob­ních strojů, kde elektronika je spíše okrajovou záležitostí. V takové situ­a­ci umí pomoci technologie na bázi průmyslového internetu věcí (IIoT) s využitím plejády víceméně neinvazivních senzorů. Výhodou tako­vé­ho řešení je rychlé nasazení, minimální požadavky na technickou infrastrukturu i instalaci a efektivní provoz. Ale i to, že lze jednoduše začít třeba s jedním strojem a postupně využití rozvíjet.

Celý článek ...


Co se stane, až se stroje budou ovládat samy? Nahlédnutí do budoucnosti výrobních provozů

technikBudoucností provozu výrobních podniků je maximálně propojené a datově transparentní prostředí. Výrobní prostředky, „věci“, procesy a lidé poskytují údaje o chování v reálném čase. Tyto informace jsou dostupné kdykoli a odkudkoli.

Celý článek ...


Jak pokročila digitalizace v českých strojírenských firmách?

AutodeskNa začátku letošního roku provedla agentura Foresite na zadání společ­nos­ti Autodesk unikátní výzkum mezi 150 zástupci průmyslových společ­nos­tí v ČR na téma inovace a digi­tál­ní transformace. Průzkum sledoval, jak české společnosti vnímají inovace a trendy Průmyslu 4.0, jaké výhody v digitalizaci vidí a jakou roli v inovacích hraje motivace zaměstnanců. Z výsledků průzkumu vyplývá, že pojem digitalizace už v českých průmyslových firmách není velkou neznámou. Jejich zástupci si stále více uvědomují její přínosy a nepostradatelnost pro úspěšnou budoucnost.

Celý článek ...


Digitální dvojče a digitální vlákno: Inovativní způsob sledování životního cyklu výrobků

tabletChytré technologie mohou vylepšit většinu produktů, strojů a zařízení, které jsou díky tomu sledovatelné v průběhu celého životního cyklu výrobku. Mezi hlavní takové technologie patří průmyslový internet věcí (IIoT) a digitální platformy, které poskytují technikům informace o stavu a parametrech výrobku. Výrobek lze tedy sledovat od návrhu přes konstrukci a sériovou výrobu až po servis.

Celý článek ...


Řídit továrnu z mobilu? Proč ne!

rockwellDigitální transformace výroby umožňuje již dnes přístup k informacím z provozu odkudkoliv a v podstatě z jakéhokoli „chytrého“ zařízení připojeného k internetu. Dokonce je možné i automatizované provozy na dálku spravovat a řídit.

Celý článek ...


Chybějící díl pro skutečně inteligentní a efektivní výrobu: Integrace „Shop Floor to Top Floor“ v rámci SMT procesu sériové výroby

ResideoNeodmyslitelnou součástí vize inteligentního výrobního podniku je synchronizace napříč všemi úrovněmi procesů a systémů. Neustávající tlak na navyšování efektivity, kvality a vzrůstající požadavky na rychlost a elasticitu produkce boří bariéry mezi dříve oddělenými „sily“ vývoje, výroby a logistiky. Souhra procesů a toků dat v komplexnějším a náročnějším tržním prostředí se stává klíčem k dosažení provozní excelence.

Celý článek ...


Průmysl 5.0 vrací do automatizovaného výrobního procesu lidský prvek a jeho kreativitu

RockwellRůzné stupně vývoje průmyslové výroby jsme si zvykli označovat čísly, takže po velmi diskutovaném Průmyslu 4.0 nutně musí následovat Průmysl 5.0. Bude se jednat o revoluční změnu, nebo půjde spíše o další rozšíření konceptu automatizace?

Celý článek ...


Parní lokomotivou moderní rychlovlak nedoženete, říká Marek Neumann ze společnosti Asseco Solutions

Marek NeumannO významu a přínosech digitalizace dnes slyšíme ze všech stran a ve všech odvětvích. V případě výrobních podniků dostala digitalizace dokonce i vlastní označení a s pojmem Průmysl 4.0 se už setkal snad každý. Proč se tedy managementy relativně velkého počtu průmyslových podniků stále digitalizaci výroby brání? Anebo proč se pořízené technologie nakonec nevyužívají tak, jak by měly a mohly být využívány? Nejen na to jsme se zeptali Ing. Marka Neumanna ze společnosti Asseco Solutions, který má s implementací informačních systémů a digitalizací výrobních podniků mnohaleté zkušenosti.

Celý článek ...


Přináší Průmysl 4.0 happy end?

IT EuroŽijeme v době čtvrté průmyslové revoluce s vizí chytrých továren, kde budou stroje dělat jednoduché, opakující se činnosti namísto lidí. Přitom se architektury systémů pro řízení firem nemohou dále komplikovat. Naopak. Trendem je jejich zeštíhlování. Moderní informační řešení podniku je takzvaně end-to-end, tedy od začátku do konce co nejvíce integrované a zastřešené jedním dodavatelem. Pojďme se podívat na důvody a výhody.

Celý článek ...


ERP už není králem! Průmysl 4.0 vyžaduje end-to-end řešení

IT EuroPo obnově soukromého podnikání u nás došlo k obrovskému skoku. Tradičně používaný účetní a skladový software přestal dostačovat novým potřebám řízení, zejména výrobních firem. Prvním krokem bylo uplatnění komplexních informačních systémů – ERP. Ty k nám buď přicházely z „informačně“ vyspělejších zemí, nebo vznikaly rozšiřováním funkcionalit stávajících domácích produktů. ERP systém se stal vrcholem informační pyramidy podniku. Poté sílil tlak zejména na nástroje pro oblast plánování všech procesů realizace zakázky. Pojmy jako MRP nebo APS začaly být velmi frekventovanými. ERP bylo králem a plánování svatým grálem.

Celý článek ...


Kde začít s IoT ve výrobním podniku?

iotOblast Internetu věcí (IoT) je velice široká a někdy může být problém najít ten správný scénář, u kterého začít. Nejinak je tomu v oblasti průmyslového IoT, označovaného také jako IIoT (Industry Internet of Things). Ve výrobních podnicích není nutné uvažovat rovnou o propojení robotů, napojení na řízení či plánování výroby. Začít se dá třeba u monitoringu spotřeby energií, či údržby zařízení. A po otestování základních principů IoT se pustit do složitějších aplikací. Každopádně je důležité začít.

Celý článek ...


Kde končí digitalizace firmy aneb Industry 4.0 a marketing

RockwellKvůli nastupující recesi se nacházíme v situaci, kdy se zpřetrhávají stávající obchodní vazby a karty se rozdávají znovu. V probíhající všeobecné digitalizaci bude pro firmy stále složitější, či dokonce nemožné přesvědčit své budoucí zákazníky bez patřičné online prezentace. Obzvláště pokud chtějí expandovat. Efektivita výrobní linky již není dostatečný prodejní argument, účinný marketing vyžaduje víc. Digitální komunikace a marketing je jedním z es, bez kterých se lze jen těžko prosadit.

Celý článek ...


Průmysl 4.0 se neobejde bez 5G: Stroje potřebují více a více komunikovat

Rockwell Mobilní internetové připojení doposud nebylo příliš využíváno pro průmyslová řešení, to se však radikálně změní s nástupem 5G. Tento standard totiž přináší nejen přibližně o řád rychlejší přenos dat, ale také minimální zpoždění signálu, respektive umožní velmi rychlé odezvy jednotlivých zařízení v síti. Navíc tato technologie umožní připojit k internetu až 100 přístrojů na metr čtvereční. 5G je tedy první generací mobilních sítí, která je široce uplatnitelná pro řízení rozsáhlých výrobních či třeba logistických procesů. V neposlední řadě poskytne ještě robustnější architekturu pro případy technických problémů a schopnosti přizpůsobit se okamžitým nárokům na provoz.

Celý článek ...


Plně automatizovaná výroba jako jeden ze způsobů zmírnění dopadu koronavirové krize

RockwellProbíhající pandemie koronaviru Covid-19 ukazuje, jak velký význam může mít automatizace pro udržení funkční společnosti v kritických situacích.

Celý článek ...


Je čas jednat a těžit z digitalizace výroby

Rockwell Chytrá výroba – využívající stroje připojené k internetu k monitorování a zlepšování výrobních procesů – se stala významným prvkem na cestě k modernizaci průmyslu. Firmy napříč všemi průmyslovými obory usilují o zvýšení efektivity zaváděním automatizace a analytických metod do konvenčních manuálních činností.

Celý článek ...


Flexibilní výroba

SAP Flexibilita je cílem mnoha výrobců, a to z dobrého důvodu. Vedoucí postavení napříč různými průmyslovými odvětvími získaly v rámci svého odvětví organizace, které byly schopny zavést flexibilní provozní modely. Vezměme si například závazek Amazonu a Alibaby trvale zlepšovat zkušenosti zákazníků nebo to, jak se výrobci automobilů přizpůsobují normám omezujícím povolené emise uhlíku.

Celý článek ...


Současná krize prověří konkurenceschopnost výrobních podniků, klíčovou roli bude hrát digitalizace výroby

SAP Česká ekonomika je exportně orientovanou zemí, která je velmi dobře integrovaná do dodavatelských řetězců západní Evropy. Z důvodu probíhající koronavirové krize je značně nejisté, zda tuto velmi dobrou integraci udržíme i nadále. Krize odhalila řadu slabých míst v dodavatelských řetězcích po celém světě včetně České republiky.

Celý článek ...


Digitalizujete výrobu? Nezapomeňte na pevné základy!

IT Euro ERP je tradičním podnikovým nástrojem, jehož cílem je podpořit a optimalizovat firemní procesy v rámci jednoho integrovaného řešení. Poskytuje jednotnou datovou základnu, jednotný pohled na dění ve společnosti a svým způsobem je nositelem jednotné verze podnikové pravdy, která je podkladem pro rozhodování managementu.

Celý článek ...


Chcete výrobní podnik s Průmyslem 4.0?

IT Euro Téma Průmyslu 4.0 je pro spoustu firem stále trochu mytické a tajemné. Tyto podniky by rády naskočily na vlnu digitalizace, ale netuší, jak začít. Jejich představa moderní výroby nemá konkrétní obrysy, a tak se bojí velkých investic a výrazných obměn vybavení...

Celý článek ...


Pro využití potenciálu Průmyslu 4.0 je nutné opustit komfortní zónu zaběhaných postupů

DYNAMIC FUTURE Průmyslové revoluce jsou určité body ve vývoji průmyslu, kdy dochází k masivní a naprosto zásadní změně způsobu, jak jsou vyráběny produkty. V současné době hovoříme o čtyřech průmyslových revolucích a právě se nacházíme v centru dění té poslední, označované též jako Průmysl 4.0.

Celý článek ...


Nová architektura inteligentního průmyslu

AnasoftS nástupem technologií Průmyslu 4.0 a digitální transformací výrobního a logistického prostředí dochází i k změně způsobu řízení procesů. Podniky jsou pod tlakem trhu produkovat a dodávat co nejrychleji a co nejvíce kustomizované zboží i služby. Souběžně s tím usilují o neustálé zlepšování svých procesů, optimalizaci provozních nákladů i trvale udržitelný rozvoj. V rámci podnikových strategií se zmiňuje potřeba adaptace nových technologií, což vede k nutnosti restrukturalizace etablované hierarchie informačních systémů.

Celý článek ...


Jak na průmyslové IoT?

foxconnV souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, jak se označuje současný trend kompletní digitalizace, automatizace a robotizace v průmyslu, je jednou z nejčastěji zmiňovaných technologií IoT neboli Internet věcí. IoT v průmyslu se pak často označuje jako IIoT, tedy průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things). Myšlenka Internetu věcí spočívá v „připojení“ velkého počtu rozličných fyzických „věcí“ do Internetu s cílem zajistit sběr dříve nedostupných dat a jejich přenos po Internetu do cloudu.

Celý článek ...


Digitální dvojče jako klíčový nástroj Logistiky 4.0: Od simulace k inteligentnímu řízení

anasoftJe průmysl 4.0 skutečná změna toho, jak firmy vyrábějí, nebo jen další „kouzelná marketingová slůvka“? Nemuseli bychom hledat dlouho a našli bychom jak ty, kteří v konceptu Průmysl 4.0 vidí nejen trend, ale i zásadní změnu způsobu výroby a trhu práce, tak ty, pro které jde o aktuálně populární frázi bez skutečného obsahu. Někde uprostřed pak možná najdeme ty, kteří – tváří v tvář masovému nedostatku pracovní síly – hledají řešení v rychlé automatizaci a robotizaci rutinních a opakovaných pracovních činností…

Celý článek ...


Integrace a obohacování dat je jádrem Průmyslu 4.0

unicornJe průmysl 4.0 skutečná změna toho, jak firmy vyrábějí, nebo jen další „kouzelná marketingová slůvka“? Nemuseli bychom hledat dlouho a našli bychom jak ty, kteří v konceptu Průmysl 4.0 vidí nejen trend, ale i zásadní změnu způsobu výroby a trhu práce, tak ty, pro které jde o aktuálně populární frázi bez skutečného obsahu. Někde uprostřed pak možná najdeme ty, kteří – tváří v tvář masovému nedostatku pracovní síly – hledají řešení v rychlé automatizaci a robotizaci rutinních a opakovaných pracovních činností…

Celý článek ...


České firmy zatím neumí plně využít potenciál digitalizace

Foxconn CZZávěry třetího ročníku studie o Průmyslu 4.0, kterou zpracovala poradenská společnost EY ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, ukazují, že největší překážkou implementace potřebných nástrojů je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podniky ovšem mají o digitalizaci zájem a slibují si od ní zvýšení produktivity, vyřešení problému s nedostatkem pracovní síly a zvýšení flexibility výroby. Téměř polovina respondentů hodlá v následujících letech vynaložit více než 10 % svých investičních výdajů.

Celý článek ...


Inteligentní roboti a digitální dvojčata aneb Jak vypadá podnikání budoucnosti?

Foxconn CZSterilní průmyslové prostory plné výkonných robotů či bezchybná produkce bez jediného zásahu člověka. To je jedna z vizí budoucnosti průmyslových firem v Česku, ke které by měl přispět především Průmysl 4.0. Odborníci o něm hovoří stále častěji, věnovat se mu bude také blížící se Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Jsou inteligentní roboti, digitální dvojčata či virtuální realita zatím pouhá hudba budoucnosti, nebo už jsou to běžně používané nástroje, které změní práci ve firmách tak, jak ji známe dnes?

Celý článek ...


MES systémy a jejich role v éře Průmyslu 4.0

Foxconn CZTradiční role systémů pro operativní řízení výroby (MES – Manufacturing Execution System) spočívá především v oblasti monitorování technologií, zakázek a výrobků. V ideálním případě je monitoring prováděn automaticky na základě definovaného rozhraní pro danou technologii, ale bohužel je stále ještě velmi časté ruční zadávání dat operátory přímo ve výrobě, anebo v horším případě až po dokončení výroby.

Celý článek ...


Jak začít s digitalizací výroby?

S&T CZPod zaklínadlem Průmysl 4.0 se dnes schová celá řada technologií – od průmyslových robotů přes tzv. inteligentní stroje až po internet věcí. Pro skutečně funkční řešení digitalizace výroby je ale potřeba komplexní pohled na fungování podniku a možnosti jeho optimalizace.

Celý článek ...


Konsolidované IT řešení v době Průmyslu 4.0

ITeuro„Průmysl 4.0… zase nějaká revoluce. Zase nějaké heslo. Před pěti roky pořád někdo otravoval s cloudem, teď Průmysl 4.0. Já řeším problém, že mi dva nové stroje jedou na poloviční výkon, než jsme kalkulovali. A oni na mě s nesmysly.“ Podobné myšlenky se možná honí hlavou i vám.

Celý článek ...


Správa majetku v době začínající čtvrté průmyslové revoluce

UnicornDnešní svět se poměrně turbulentně mění a oblast správy majetku není výjimkou. Kde jsou doby, kdy správci majetku stačil excelový sešit a jednoduchý účetní program. Ano, v zásadě excel stačí stále. Jen je škoda všech dat, která se kolem nás vyskytují, a my je neumíme zachytit a začít využívat.

Celý článek ...


Digitalizace: cesta ke čtvrté průmyslové revoluci

Asseco SolutionsZa posledních deset let se digitalizace, s níž se můžeme setkat všude kolem nás, neustále rozvíjí a rozšiřuje. Stačí si uvědomit pokroky v rozvoji mobilních zařízení, rozšíření elektroniky do vybavení automobilů nebo inovace v oblastech spotřební elektroniky. Jak je tomu ale v oblasti průmyslové výroby, roste vyšší míra využití automatizace a digitalizace stejným tempem?

Celý článek ...


Budoucnost plánování z pohledu Průmyslu 4.0

AimtecVýrobní společnosti se z pohledu implementace informačních systémů v současnosti dělí na dvě základní skupiny. První nasazují otestovaná řešení, která mají jasný začátek, konec, cíl a přínos. Druzí jsou takzvaní „disruptoři“ využívající nejaktuálnější systémy, jejichž složitou implementaci mění ve vlastní přínos. Takovým systémem může být APS řešení uplatňující prvky umělé inteligence.

Celý článek ...


Čtyři fáze digitální transformace výrobního podniku

AimtecMnoho výrobních firem již dlouhodobě vyvíjí aktivity patřící do kategorie digitalizace. V minulosti investovaly do výrobních zařízení a skladů, které jsou už dnes běžně řízeny pokročilým softwarem. Nyní se jim nabízejí nové možnosti, vyšší výpočetní výkony, levnější datová úložiště nebo dostupnější IoT zařízení a smart senzory, které umožňují rapidní nárůst digitalizačních aktivit.

Celý článek ...


Dopady průmyslu 4.0 v zakázkové výrobě

CATHEDRAL SoftwareSoučasný trend na poli informačních technologii se ubírá ve znamení snahy o kompletní digitalizaci a automatizaci většiny současných procesů, které zabezpečují lidské pracovní síly. Cílem je zajištění větší rychlosti a efektivity výroby. Tento směr, označující se jako Průmysl 4.0, zvyšuje poptávku po nových informačních technologiích, které jsou představovány inteligentními a samostatnými řídicími systémy.

Celý článek ...


Logistika v Průmyslu 4.0

DHLProbíhající trendy digitalizace a automatizace s sebou přinášejí mnoho zásadních změn. V jejich souvislosti se hovoří o čtvrté průmyslové revoluci, která významným způsobem ovlivní i celou logistiku.

Celý článek ...


Sítě Průmyslu 4.0

Sítě Průmyslu 4.0Pamatujete si na známý film „Ať žijí duchové“? V jedné scéně rytíř Brtník z Brtníku přivolá skřítky, aby mu pomohli opravit hrad. Dnes jsou takových trpaslíků v každé továrně tisíce. Samozřejmě nemají podobu drobných človíčků, ale senzorů a robotů rozmístěných všude po hale.

Celý článek ...


Příklady aplikací IoT v průmyslu a logistice

Comparing effectivity of toolsV současné době se v praxi setkáváme spíše s jednotlivými případy, kdy se IoT začíná v průmyslu či logistice využívat. Pro zavedení daného řešení do zaběhnuté výroby musí mít kompetentní osoba zodpovědná za provoz firmy dobrý důvod.

Celý článek ...


Není Průmysl 4.0 jen další bublina?

Není Průmysl 4.0 jen další bublina?V poslední době se doslova roztrhl pytel s různými konferencemi, diskusními fóry, workshopy či články na téma Industry 4.0, chceme-li hezky česky Průmysl 4.0. Pro řadu lidí se stává jakýmsi zaklínadlem, které podpoří raketový start jakékoliv firmy do nadoblačných výšin prosperity a ekonomické pohody. Ti, co nezareagují, se ocitnou na propadlišti dějin. Nemusíte se mnou souhlasit, ale takto to z mediálních sdělení cítím já.

Celý článek ...


Rozhovor s Petrem Schaffartzikem ze společnosti K2 atmitec

Petr SchaffartzikSpolečnost K2 atmitec vyvíjí už od svého založení v roce 1991 podnikový informační systém, který dnes pomáhá podnikům a organizacím různých velikostí v mnoha odvětvích. Patří mezi renomované výrobce a dodavatele ERP systémů, který může stavět na bohatých zkušenostech ze stovek projektů.

Celý článek ...


MES/MOM řízení výroby ve vizi Industry 4.0

MES/MOMIndustry 4.0 (dále I4.0) nebo Průmysl 4.0 je označován jako 4. průmyslová revoluce/evoluce. Pro to, že jde o revoluci, jistě hovoří pokroková technika, postupně vyvíjené inteligentní systémy, komunikace a IoT, chytrá čidla a akční členy nebo bezpečné roboty spolupracující ve výrobě s lidmi – Coboty (Collaborative robots).

Celý článek ...


Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy?

Industry 4.0Realizace nových přístupů, které vyvolává platforma Průmysl 4.0, není pouze tématem techniky, respektive informačních technologií. Má další dimenze, jako je zaměření na individualizaci potřeb zákazníka, řešení složitých otázek konkurenční schopnosti, ale i právní záležitosti spojené s technikou, ochrana dat a samozřejmě svět práce. Přesto je třeba vzít na vědomí, že digitální transformace zůstává i v příštích letech dominantním tématem.

Celý článek ...


Jak se vydat na cestu k Průmyslu 4.0?

Průmysl 4.0Průmysl 4.0, magický slogan, který nás obklopuje téměř na každém kroku. Je zajímavé, jak toto skvěle marketingově fungující heslo může mít několik podob a také několik definic.

Celý článek ...


Je váš ERP systém není připraven na trendy digitalizace?

digitalizaceZatímco se některé výrobní společnosti pod praporem Průmyslu 4.0 připravují na příchod digitalizace, většina z nich netuší, zda jejich současné ERP systémy dokážou spolupracovat s nejnovějšími digitálními technologiemi, nebo ne. Nyní je proto ideální čas k provedení výkonnostního a systémového auditu, který poskytne obrázek o tom, zda stávající IT infrastruktura je kompatibilní s novými iniciativami, technologiemi a obchodními modely. Nebo zda odkryje vážné nedostatky, které nové trendy digitalizace nedovolí využít.

Celý článek ...


Úvod do problematiky a základní modely Industry 4.0

Industry 4.0Cílem tohoto příspěvku je uvést čtenáře do problematiky současného fenoménu, kterým je 4. průmyslová revoluce neboli Industry 4.0 a ukázat základní kroky k návrhu a implementaci systému ve vizi Industry 4.0.

Celý článek ...


Jak postavit informační systém ve výrobním podniku, aby směřoval k Industry 4.0?

Industry 4.0Pojem Industry 4.0 je na tolik populární, že si troufnu jej detailně nerozebírat. Spokojme se v tomto článku se zjednodušením, že jde o směřování k plné automatizaci výroby, a zaměřme se spíše na reálné problémy, na které při realizaci narážíme.

Celý článek ...


Pro Industry 4.0 je důležité zajistit vysokou kvalitu elektrické energie

digitalizaceSe stoupající komplexností průmyslových systémů jsou již dnes některé části průmyslových podniků velmi citlivé na parazitní jevy na napájecí elektrické síti, a díky tomu jsou náchylné ke kolapsu. Proto je při plánování a zavádění výrobních procesů v rámci konceptu Industry 4.0 bezpodmínečné sledování a řízení kvality elektrické energie a jejího vlivu na výrobní technologie.

Celý článek ...


Průmysl 4.0 má významný dopad na návratnost investovaného kapitálu (ROCE)

ROCEPřechod na Průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Změna se promítne nejen do korporátních strategií, ale také do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti. Studie „Kvantifikace dopadů přechodu na Průmysl 4.0“ společnosti Roland Berger ukazuje, jak by tyto efekty mohly vypadat. Klíčem je pohled na návratnost investovaného kapitálu (ROCE) ve výrobním sektoru.

Celý článek ...


Industry 4.0 – Vítejte v budoucnosti výroby

Industry 4.0Jaký vliv bude mít nadcházející čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy? Transformační potenciál fenoménu nazývaného Průmysl 4.0 totiž pravděpodobně dokáže výrobu posunout do zcela jiné dimenze, než kde se dnes nachází, podobně, jako to kdysi dokázal parní stroj či pásový dopravník.

Celý článek ...

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.