facebook LinkedIN LinkedIN - follow
AI a Business Intelligence

RPA - automatizace procesů

Softwarový robot může pomáhat s rutinou, ale i s podporou rozhodováníAutomatizace firemních procesů je téma, které řeší snad každá společnost. Automatizovat lze samozřejmě již přímo v ERP tím, že ve zdrojovém kódu nastavíme automatické operace, s případnou validací a upozorněním, pokud někdy něco neproběhne tak, jak má. ...

Celý článek ...


Při nasazení chatbota či voicebota je důležitým faktorem správně nastavit jejich „osobnost“

Chatboti a voiceboti stále častěji nacházejí uplatnění v oblasti zákaznického servisu, kde dokážou odbavit velkou část standardních klientských požadavků. Díky rychlosti jejich reakce mohou firmy zvýšit spokojenost klientů, zároveň je pořízení virtuálního asistenta...

Celý článek ...


Automatizace CRM je nekonečný proces

Automatizace je věčný trend, který prochází napříč technologickým sektorem. Výjimkou není ani vývoj CRM platforem, kde se nejvíce řeší, jak pomoci obchodníkům odbourat maximální množství repetitivních úkolů. Cílem je, aby se lidé z obcho­du a marketingu mohli soustředit na činnosti s přidanou hodnotou a nemuseli trávit čas vyplňováním systému, tabulek, dokumentů nebo papírových organizérů.

Celý článek ...


Robotická procesní automatizace v Česku dozrává

Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů softwarového trhu je robotická automatizace procesů (RPA). Rozvoj této oblasti podle odborníků navíc ani v příštích letech nebude zpomalovat a očekává se další růst. Organizace si na RPA stále více cení možnosti automatizovat rutinní lidské úkoly, které se týkají zpracování dat...

Celý článek ...


Už žádné další manuální zpracovávání dokumentů

Virtuálního kolegu bude mít za chvíli každý. Automatizace lidské práce je jedním z hlavních aktuálních technologických témat. Pokroky v moderních technologiích, zdokonalování umělé inteligence (AI), ale i myšlenka zefektivnění provozu, výroby a dalších pracovních procesů jsou cílem, kterého se snažíme dosáhnout.

Celý článek ...


Robot je nejlepším pomocníkem člověka i v komunikaci

Automatizace procesů pomocí sofistikovaných inteligentních robotů, tedy tzv. Robotic Process Automation (RPA), je trendem posledních několika let. A podle mého názoru bude i nadále oblastí s velmi dynamickým růstem a technologickým rozvojem. Prostor pro minimalizaci rutinní práce s počítačem, ať již jde o pracovníky kontaktních center nebo administrativní zaměstnance, je totiž i v dnešní době překvapivě veliký. Řada firem nicméně stále nevyužívá tyto nové nástroje v dostatečné míře.

Celý článek ...


Jmenuji se Adam a jsem váš virtuální kolega

Virtuálního kolegu bude mít za chvíli každý. Automatizace lidské práce je jedním z hlavních aktuálních technologických témat. Pokroky v moderních technologiích, zdokonalování umělé inteligence (AI), ale i myšlenka zefektivnění provozu, výroby a dalších pracovních procesů jsou cílem, kterého se snažíme dosáhnout.

Celý článek ...


Automatizace přináší efektivitu v každém odvětví – od vývoje až po kontaktní centra pro zákazníky

Automatizace je v dnešní rychle rozvíjející se době jedním z fundamentálních vylepšení pro jakoukoliv firmu. Mohou do ní investovat společnosti v téměř jakémkoliv odvětví a očekávat výrazná zlepšení svého provozu.

Celý článek ...


Automatizace není v našem oboru žádnou novinkou

Jonathan Appleton je výkonným ředitelem asociace ABSL, která sdružuje společnosti z oblasti podnikových, zákaznických a IT služeb. Požádali jsme ho o krátký rozhovor, ve kterém jsme si povídali především o tom, jak uvedené oblasti ovlivnila digitalizace a nástup nových technologií, ale nevyhnuli jsme se ani otázkám kybernetické bezpečnosti a změn vyvolaných pandemií covidu.

Celý článek ...


RPA: Usilování o komplexní inteligentní automatizaci se (ne)vyplácí

Roboti se ve výrobním prostředí používají již dlouhou dobu. Celé výrobní linky byly automatizovány pomocí robotů, které provádějí výrobní kroky, manipulují s díly nebo je přepravují do další výrobní jednotky. RPA, tedy automatická robotizace procesů, přenáší tento přístup automatizace do administrativní a řídící práce organizace.

Celý článek ...


Přehnané řízení rizik zabíjí RPA

Není žádným překvapením, že koronavirová pandemie vyvolala trvalou změnu v tom, jak firmy napříč všemi odvětvími vnímají možnosti umělé inteligence a automatizace. Zatímco dříve mnohé společnosti chápaly tyto technologie jako něco navíc, co může pomoci, dnes je to jeden z imperativů pro úspěšné podnikání.

Celý článek ...


Přehnané řízení rizik zabíjí RPA

Řízení rizik možná není to první, co vás napadne v souvislosti s na­sa­zo­vá­ním RPA. Podle ana­ly­ti­ků Gartneru je to ale kromě pro­duk­ti­vi­ty hlavní faktor, o němž by CIO a mana­že­ři zod­po­věd­ní za řešení typu robo­tic­ké auto­ma­ti­za­ce měli uva­žo­vat a nav­zá­jem oba vyva­žo­vat. Platí to zej­mé­na ve finan­čním sektoru, který je tradičně jednou z hlavních vertikál využívajících RPA.

Celý článek ...


Tři nejčastější chyby při zavádění RPA

KomixAž 85 % firem, které zavedly RPA procesy, uvádí spokojenost. RPA podle nich nejen splnily, ale často i předčily očekávání na zlepšení přesnosti, flexibility a dodržování termínů. Jejich potenciál je obrovský a jejich síla tkví v jednoduchosti. Automatizace založená na RPA dokáže ve firmě výrazně snížit objem lidské práce s nízkou přidanou hodnotou, jen CEO díky nim podle výzkumu McKinsey ušetří až 20 % své pracovní doby.

Celý článek ...


Budoucnost je v RPA: firmy se bez softwarových robotů neobejdou

RPAČtvrtá průmyslová revoluce mění pohled společností na firemní IT systémy. Pandemie covid-19 trend robotizace v ČR i ve světě ještě urychlila. Automatizace procesů bude do budoucna hrát stále větší roli.

Celý článek ...


Samoobslužnost a operátoři v podobě robotů, to je budoucnost zákaznických a podnikových služeb

ABSLPoskytování podnikových služeb či zákaznické podpory dnes stále častěji znamená nasazování technologií a inovací, které umožní, aby byl zákazníkův požadavek řešen rychle, bez chyb a pokud možno automatizovaně, bez nutnosti zásahů lidských operátorů.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 6 - za hranice pokročilé robotizace – co je inteligentní automatizace v širším pohledu?

InfomaticVítejte u závěrečného šestého dílu našeho seriálu, který vás provází cestou nejnovějších trendů v multi­ka­ná­lo­vém snímání dokumentů a inteligentního OCR, s představením, jak umělá inteligence napomáhá v robotizaci a celkové automatizaci zpracování dokumentů a dat.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 5 - Jak vytěžit automatizaci zpracování dokumentů na maximum?

InfomaticVítejte u pátého dílu naší šestidílné série, která vás provází cestou nejnovějších trendů v multikanálovém snímání dokumentů a inteligentního OCR, s představením, jak umělá inteligence napomáhá v robotizaci a celkové automatizaci zpracování dokumentů a dat.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 4 - Jak změřit úspěšnost řešení digitalizace?

InfomaticVítejte u čtvrtého dílu naší šestidílné série, která vás provází cestou nejnovějších trendů v multikanálovém snímání dokumentů a inteligentního OCR, s představením, jak umělá inteligence napomáhá v robotizaci a celkové automatizaci zpracování dokumentů a dat. Dnes se zaměříme na techniky, jak nejlépe změřit úspěšné fungování nového řešení pro digitalizaci dokumentů a dat.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 3 - „Nákupní seznam“ při volbě technologie pro kognitivní automatizaci zpracování dokumentů

InfomaticVítejte u třetího dílu z naší šestidílné série, která představuje technologie robotizace a kognitivní automatizace dokumentů a novinky v multikanálovém snímání dokumentů s využitím inteligentního OCR.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 2 - V čem spočívá inteligence automatizovaného zpracování dokumentů?

InfomaticV druhém dílu našeho seriálu na téma robotizace a kognitivní automatizace dokumentů vám představíme novinky v multikanálovém snímání dokumentů s využitím inteligentního OCR vytěžování dat. Zaměříme se na vysvětlení, jakým způsobem umělá inteligence umožňuje navyšovat automatizaci ve zpracování dat a umožňuje, aby dokumenty a data pracovaly pro vás a ne naopak.

Celý článek ...


Robotizace a kognitivní automatizace dokumentů:
Díl 1 - Dobře zvolený směr na cestě k inteligentní automatizaci procesů

InfomaticPokud vám déle leží v hlavě, jak automatizovat procesy a dosáhnout větší efektivity vašeho pracovního týmu, nebo vás zajímá téma celkové digitální transformace firmy, pak věříme, že následující řádky pro vás budou přínosné a otevřou vám cestu k hlubším informacím k dnešním možnostem softwarových technologií pro automatizaci podnikání.

Celý článek ...


Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.