facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

Stavebnictví - BIM, CAFM

clanky Stavebnictví - BIM, CAFM: články
IT SYSTEMS 6/2023, 28. 7. 2023 - Jan Lodl

CCI: Klasifikační systém pro 21. století

CCI: Klasifikační systém pro 21. století
Klasifi­ka­ce není v histo­rii lidstva něčím novým. Už jen proto, aby­chom přežili jsme museli věci třídit. Klasi­fi­kač­ní systémy ve staveb­nic­tví fungují vlastně podob­ně. Jejich cílem je zajistit, abychom stejné věci chápali stejně. A s...
  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.

CAD I, 4. 4. 2023 - Milan Smutný

Digitální dvojče může mít i celé město

Digitální dvojče může mít i celé město
Digitální technické mapy se dnes uplatňují v řadě oborů, v řízení měst a územním plánování, dopravě, zemědělství, geologickém průzkumu, vojenství i ochraně životního prostředí. Softwarovým nástrojem pro práci s mapami a dalšími geografickými...
CAD I, 17. 3. 2023 - -oh-

Není BIM jako BIM

Jen správné nastavení cílů a požadavků vede k efektivnímu využití

Není BIM jako BIM
Zastán­ci BIM říka­jí, že díky této meto­dě lze dosáh­nout větší efek­ti­vi­ty a sní­že­ní množ­ství chyb při výstav­bě i násled­né sprá­vě budo­vy. To by mělo zna­me­nat i finan­ční úspo­ru. Skepti­ci ovšem tvrdí, že vzhle­dem k nákla­dům,...
CAD I, 7. 3. 2023 - Jan Lodl

BIM jsou informace

Klíčem k úspěchu je vědět, co chcete

BIM jsou informace
Využívání metoda BIM není vlastně nic jiného než vytvoření otevřené data­bá­ze informací o stavbě. Právě informace a jejich sdílení je totiž alfou a omegou. Naším konečným cílem je, aby všichni zain­te­re­so­va­ní na stavbě pracovali vždy s...
IT SYSTEMS 10/2022, 23. 11. 2022 - -cas-

BIM pomůže k lepší organizaci stavby a efektivnější správě nové budovy pro karlovarský IZS

BIM pomůže k lepší organizaci stavby a efektivnější správě nové budovy pro karlovarský IZS
Projekt stavby nového sídla slo­žek Integro­va­né­ho záchranného sys­té­mu v Karlových Varech je ukáz­ko­vým příkla­dem zavá­dě­ní metody BIM v Česku. Metoda BIM je zde využí­vá­na již od prvních záměrů v roce 2018. V součas­nos­ti už se stavba...
IT SYSTEMS 10/2022, 21. 11. 2022 - Paul King

Budujeme cestu ven z krize

2. část: Digitální dvojče ve stavebním průmyslu, příklady z praxe

Budujeme cestu ven z krize
Jedna z nejjednodušších definic di­gitálního dvojčete říká, že jde o „di­gitální reprezentaci fyzických aktiv, procesů nebo systému“. Digitální dvojče je však živý a vyvíjející se soubor dat, který musí být neustále synchronizo­ván a měl by...
CAD, 1. 11. 2022 - -cas-

Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno

Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Se začátkem letošního školního roku skončilo přechodné období, které měly střední odborné školy stavebního zaměření na zařazení metody BIM do školních vzdělávacích programů. Uložila jim to aktualizace rámcových vzdělávacích programů přijatá...
  

- Inzerce -

CADfórum 2023: Inspirujte se budoucností navrhování

CADfórum 2023Zúčastněte se 20. ročníku konfe­ren­ce CADfórum 2023 a využijte možnosti setkat se s českými a slovenskými kolegy konstruktéry, projektanty a manažery, kteří řeší stejné výzvy v digitalizaci projektování a výroby jako vy.

CAD, 21. 10. 2022 - Paul King

Budujeme cestu ven z krize

1. část: Hrozby pro stavebnictví, příležitosti pro technologie

Budujeme cestu ven z krize
Ve stavebnictví se v posledních dvou letech i přes obrovské problé­my usilovně pracovalo na realizaci projektů. Nejistota, které čelí pro­jek­tant­ské a sta­veb­ní firmy, se ale bude zhoršo­vat, protože vlády začí­nají navy­šovat post-covidové...
akce Stavebnictví - BIM, CAFM: Konference, semináře, školení, ...
akce
CAD, 14. 10. 2022 - Jan Lodl

BIM mění práci projektanta, přináší efektivitu i lepší přehled

BIM mění práci projektanta, přináší efektivitu i lepší přehled
Metoda BIM přinesla do práce projektanta poměrně zásadní změny. A zdaleka nejde jen o 3D. Jde o skutečnou revoluci, která dělá z projektanta členem týmu po celou dobu životního cyklu stavby. Sdílení informací obsaže­ných v digitálním modelu...
  

- Inzerce -

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.

IT SYSTEMS 7-8/2022, 21. 9. 2022 - -p.radar-

Facility Management a digitalizace jdou ruku v ruce

Facility Management a digitalizace jdou ruku v ruce
Když se řekne facility manažer, mnoho lidí usoudí, že se jedná o poněkud nadsazené označení pro vedoucího správy a údržby budovy. Tento názor je však velmi zjednodušený. Současný Facility Management (FM) se totiž musí přizpůsobovat vysokým nárokům...
 
Další stránky tematické sekce: 12345
Ceník inzerce portálu SystemOnLine