facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Jeden systém nestačí

aneb Master data management v kapse

Jeden systém nestačí
Technický pokrok nám přináší samé komplikace. O kolik byl svět dříve jednodušší? Měli jsme jeden mobilní telefon, v něm jeden uspořádaný seznam kontaktů, zavolat kamarádovi či kolegovi byla hračka. Ale mobilní telefony začaly být dostupnější. Navíc jsme je začali využívat téměř vždy a všude. Postupem času jeden telefon přestal stačit a pořídili jsme si druhý, abychom dokázali oddělit práci od soukromí. K tomu přibyl ještě třetí telefon kvůli výhodnějšímu volání. Seznam kontaktů jsme vždy zkopírovali z jednoho telefonu do druhého a občasným překopírováním jsme udržovali telefony aktualizované. Najednou se objevila možnost synchronizace telefon... více »

Data management pod lupou

Data management pod lupou
Správa korporátních dat je jednou z vůbec nejdůležitějších oblastí podnikového IT. Bez korektně implementovaného funkčního data managementu může docházet ke zbytečné duplikaci dat (větší nároky na kapacitu úložišť), uchovávání dat nekvalitních, či dokonce k jejich ztrátě.
Data management je velice široký pojem, který zahrnuje celou řadu subtémat. V prvé řadě jde ovšem o proces správy dat jako pro společnost cenného zdroje. Podle jedné z největších organizací zabývající se touto oblastí – DAMA (Data Management Association) – je data management proces vývoje datových architektur, postupů a procedur, které obstarávají správu dat, a jejich n... více »

Využití dataminingových metod v praxi

Využití dataminingových metod v praxi
Pojďme se podívat podrobněji na úlohy, které svou povahou nespadají do statistiky jako takové, a sice na postupy, jež se souhrnně označují jako prostředky pro data mining neboli dolování dat. Tyto metody umožňují objevit či zpřesnit dosud neznámé závislosti v datových souborech různého zaměření. Cíle analýzy jsou různé, od popisu chování vybrané skupiny zákazníků až po vytvoření spolehlivých pravidel, podle kterých budeme třídit žadatele o úvěry.
Jak využiji klasifikační úlohy? Na základě klasifikace lze data, pokud jsou k tomu vhodná, řadit do určitých tříd a kategorií. Záměrem klasifikační úlohy je každý jednotlivý případ v souboru za... více »

Data mining (nejen) v energetice

Data mining (nejen) v energetice
Rostoucí objemy dat a informací o zákaznících představují v energetických organizacích obrovský potenciál pro obchodní a strategické využití. Pro naplnění cílů a výzev je správné rozhodnutí hlavním mezníkem mezi úspěchem a neúspěchem. Co potřebujeme k takovémuto rozhodnutí? Informace? Ano, ale jak získat ty správné informace, jež nám zaručí úspěch? Právě k tomu nám slouží data mining, tedy proces shromažďování a vyhodnocování dat pro získání optimálního rozhodnutí.
Nastupující silná konkurence předpokládá využití všech marketingových zdrojů. Databáze, datové sklady, operativní a neustále upravované proudy dat jsou v tomto směru tou nejvy... více »
akce

Uživatelské nástroje business intelligence

Uživatelské nástroje business intelligence
Jedním z klíčových pilířů implementace BI řešení je zpřístupnění relevantních dat a informací všem, kteří z nich mohou těžit. Důležitá je vhodná forma a snadná interpretovatelnost. BI na platformě Microsoft k tomuto účelu obsahuje nejen nástroje pro reportování, ale také nástroje umožňující pohledy z nejrůznějších perspektiv až po využití dataminingových algoritmů pro pokročilé analýzy. Uživatelské nástroje využívají na pozadí možnosti SQL Serveru coby úložiště velkého množství dat a coby nástroje pro nakládání s těmito daty. Jako hrdí bojovníci BI stojí v první linii nástroje, které snad každý uživatel dobře zná – internetový prohlížeč a Exc... více »

Business intelligence a enterprise performance management

je mozkem většiny českých utilitních společností

Business intelligence a enterprise performance management
V posledních letech prodělal utilitní sektor řadu dramatických změn, které měly vliv jak na zákazníky společností, tak na společnosti samotné. Tou první velkou změnou byla liberalizace trhu a druhou unbundling. V České republice mají firmy možnost vybrat si svého dodavatele elektřiny od roku 2004, o tři roky později pak získaly tuto výhodu také domácnosti. Unbundling by měl odběratelům zajistit, že společnosti nebudou moci zneužít postavení integrovaného dodavatele, tedy distributora a vlastníka přenosové soustavy zároveň. Dochází tedy k právnímu, či přímo vlastnickému oddělení přenosové soustavy od poskytovatele energií. Tyto změny tržního p... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine