facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Zavádění business intelligence nástrojů

v malých a středních podnicích

Zavádění business intelligence nástrojů
Nabídka nástrojů business intelligence (BI) se v posledních letech stále více zaměřuje na segment malých a středních podniků (small and medium-sized enterprises – SME). I zde je přitom zavádění business intelligence nástroje závislé na specifických potřebách, které je třeba respektovat. O problémech a výzvách s tím spojených pojednává následující příspěvek.
Datovými sklady, OLAP kostkami, datovými pumpami, metadaty a mnoha dalšími neznámými termíny jsou vlastníci a management SME bombardováni již při první prezentaci BI nástroje. Dozvídají se, že bez podobné aplikace v dnešní době téměř nelze fungovat. Pokud odolají prvnímu náporu a začn... více »

Manažerské rozhodování s podporou teorie her

Manažerské rozhodování s podporou teorie her
S rostoucím tempem změn v ekonomice roste také potřeba rychlého a přesného rozhodování. Rychlé rozhodování není pro řadu manažerů žádný problém, problémem však může být jeho přesnost a spolehlivost, a to jak v krátkém, tak delším časovém horizontu. V rychle se měnících ekonomických, politických, klimatických a jiných podmínkách je rozhodování komplikovanější než dříve. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny nejrůznější teorie, ze kterých pak vznikají rozhodovací metody a konkrétní techniky a programy pro podporu rozhodování.
Rozhodovací metody Rozhodování může být náhodné, intuitivní nebo analytické. Právě posledně jmenované se opírá o řadu růz... více »

Trendy v IT podpoře metody balanced scorecard

Reflexe současné praxe

Trendy v IT podpoře metody balanced scorecard
Metoda strategického řízení balanced scorecard (BSC) se již řadu let objevuje v nabídkách firem zaměřených na systémy řízení. Pokud ale použijete váš oblíbený vyhledávač, uvidíte, že začne vyskakovat řada odkazů na diplomové práce a teoretické příspěvky. Reálných dlouhodobých implementací bude poskrovnu.
Náš expertní tým, který je jako správná „znalostní améba“ rozprostřený v několika různých organizacích, se měřením výkonnosti organizace pomocí BSC věnuje již od roku 1999. Máme za sebou úspěchy, ale i neúspěchy, jak v soukromé sféře, tak ve veřejné správě. V tomto článku se podíváme na uživatelské hledisko a reálné potřeby IT podpory u ... více »

Data mining v bankách

není jen dolování dat z databází

Data mining v bankách
Data mining je jednotlivými sférami a obory lidské činnosti chápán různě. Výrazné odlišnosti bychom mohli najít například mezi akademickou a komerční sférou. Obě sice chápou data mining jako proces odhalování nových, skrytých a potenciálně důležitých informací, ale velký rozdíl je ve způsobu, jak s takovou informací nakládají. Komerční sféra klade velký důraz na akční využití získané znalosti v praxi a její aplikaci v rozhodovacím procesu. A čím dříve tím lépe. Data mining totiž pro komerční sféru znamená šetřit náklady a profitovat. Podobně se data mining diferencuje i oproti klasické statistice, kde výrazný podíl výstupů ve formě tabulek, g... více »
akce

Manažerská konsolidace u finančních a investičních společností

Manažerská konsolidace u finančních a investičních společností
V dnešní době je vzhledem k vysoké proměnlivosti požadavků vlastníků společností a globálnímu propojení jednotlivých firem potřeba připravovat prostředí se zaměřením na podporu činností středního a vrcholového managementu. Proto je zcela nezbytné zaměřit se na vytvoření integrovaného řešení business intelligence (BI). To je z koncepčního hlediska nejvhodnější platformou pro homogenní vrstvu nad obvykle heterogenním prostředím základních provozních informačních systémů a slouží jako nástroj pro splnění požadavků na rychlou a efektivní konsolidaci u finančních a investičních společností.
Záměrem finančních a investičních společností je čas... více »

Fraud management

aneb Předcházení podvodům ve finančních institucích

Fraud management
Anglický termín fraud management dnes slýcháme častěji než jeho poněkud těžkopádný český ekvivalent řízení rizika podvodů. Slovo podvod většinou asociuje činnosti, jako jsou krádež, korupce, zpronevěra, praní špinavých peněz nebo vydírání. Právní definice podvodu se liší stát od státu, v České republice je podvod definován trestním zákoníkem. V rámci fraud managementu se ovšem této definice nedržíme striktně. Pojem podvod je zde používán v podstatně širším významu.
Oblastí, kde se setkáváme s podvody, je mnoho. Nejčastěji jde o případy podvodů spáchaných v pojišťovnách, bankách nebo ve společnostech mobilních operátorů. Běžné typy podvod... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine