facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články
IT SYSTEMS 10/2023, 30. 11. 2023 - -anect-

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám
Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem, kterému se věnují firmy napříč všemi obory a velikost­mi. Rozvoj nových technologií totiž započal mezi firmami a útočníky nové kybernetické závody ve zbrojení. Společnosti investují milionové částky...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT SYSTEMS 10/2023, 28. 11. 2023

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity
S nástupem nové směr­ni­ce NIS2, která nabu­de účin­nos­ti 17. října 2024, se oče­ká­vá význam­ný posun v oblas­ti kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Jedním z předpokláda­ných důsledků bude skokové navýšení poptávky po službách penetračního testování...
IT SYSTEMS 10/2023, 16. 11. 2023 - Vladimíra Tesková

Proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti

Proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti
Kybernetická bezpečnost je klí­čo­vým aspektem moderního digi­tál­ní­ho světa. Zahrnuje ochranu systémů, sítí a programů před digitálním po­ško­ze­ním a neoprávněným pří­stu­pem. Tato oblast se vyvíjí stejně rych­le jako technologie samotná,...
IT SYSTEMS 9/2023, 31. 10. 2023 - Rosa Guntripová

Studie o stavu zabezpečení edge computingu

Studie o stavu zabezpečení edge computingu
Edge computing se z tech­no­lo­gie dru­ho­řa­dé­ho významu v několika málo odvětvích stal význam­nou pří­le­ži­tos­tí pro podniky napříč obory, které potřebují rozprostřít výpočetní výkon na různá místa ve světě. Edge computing zkracuje dobu...
IT SYSTEMS 9/2023, 25. 10. 2023 - Edwin Weijdema

S ransomwarem se podniky musí naučit žít

Nečekejte, že se vám ransomware vyhne, budujte svoji odolnost

S ransomwarem se podniky musí naučit žít
Podle studie Veeam Data Protection Trends Report 2023 bylo loni ale­spoň jednou zasaženo ransom­wa­ro­vým útokem plných 85 % organiza­cí. Vzhledem k tomu, že těmito úto­ky trpí téměř všechny organizace, je zřejmé, že tento problém je v...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 10. 2023

I na flash disku mohou být vaše data v bezpečí díky šifrování

I na flash disku mohou být vaše data v bezpečí díky šifrování
I v době všudypřítomných clou­dových služeb jsou pro přenos dat stále velmi populární flash disky. Mnoho uživatelů tak nosí desítky gigabajtů dat na klíčích, v kapsách nebo kabelkách. Ne každý si však položí otázku: Jsou moje data...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 2. 10. 2023 - Jan Tomíšek, Jan Hrbek

Směrnice NIS2 přichází do Česka:

Jste připraveni?

Směrnice NIS2 přichází do Česka:
Národní úřad pro kyber­ne­tic­kou a infor­mač­ní veřej­nost („NÚKIB“) v červnu zve­řej­nil návrh nového zákona o kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který předložil do mezi­re­zort­ní­ho připomínkového řízení. Nový zákon je implementací evropské...
  

- Inzerce -

Bezplatný poradenský a testovací servis pro firmy

Podnikové systémy se musí rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům, podporovat inova­ce a růst. Řešení společnosti Synology to umožňují. Jak se ale v tak široké nabídce produktů a služeb zorientovat a jak vybrat optimální zařízení a vhodný software?

IT SYSTEMS 7-8/2023, 26. 9. 2023 - Peter Roth

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM
Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování...
akce IT Security: Konference, semináře, školení, ...
(6.12.2023 - 6.12.2023)
akce
IT SYSTEMS 7-8/2023, 21. 9. 2023 - Jozef Kačala

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů
V posledních několika letech dochází k nárůstu počtu malých a středních podniků (SMB), které využívají kybernetickou bezpečnost jako službu namísto pořizování a správy vlastní bezpečnostní infrastruktury. To je stále větší příležitost pro poskytovatele...
  

- Inzerce -

Konference Fortinet Security Day se zaměři­la na budoucnost kybernetické bezpečnosti

Můžeme již dnes předvídat budoucí hrozby z kyberprostoru a chránit svá digitální aktiva? Na toto i mnohé další otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřila společnost Fortinet na své výroční bezpečnostní konferenci Security Day.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 7. 9. 2023

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti přinese firmám celou řadu nových povinností. Pro firmy tak může být těžké určit, kterými částmi se mají zabývat přednostně a čemu se můžou věnovat později. Odborníci z technologické společnosti ANECT proto...
 
Ceník inzerce portálu SystemOnLine