facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články
Cyber Security, 25. 5. 2024 - Raja Patel

Ochrana proti sofistikovaným kybernetickým útokům vyžaduje vícevrstvou obranu

Ochrana proti sofistikovaným kybernetickým útokům vyžaduje vícevrstvou obranu
Podvodníci proměnili počítačovou kriminalitu v sofistikovaný a nebezpečný tanec. Využívají umělou inteligenci (AI) k vylepšování útoků prostřednictvím sociálního inženýrství a k napadání svých cílů mají k dispozici malware poskytovaný formou...
  

- PR -

Cloudová strategie při výpadku datacentra

V dnešní digitálně propojené éře se společnosti stále více spo­lé­ha­jí na kontinuální a bez­pro­b­lé­mo­vý provoz svých IT systémů. Paralela s diamantovým dolem je zde více než přiléhavá. Stejně jako jakýkoliv výpadek v těžbě diamantů znamená obrovské finanční ztráty, tak jakýkoliv výpadek IT infrastruktury může mít pro firmu katastrofální důsledky.

Cyber Security, 25. 5. 2024 - Milan Habrcetl

7 nejčastějších chyb při tvorbě plánu reakce na incidenty

7 nejčastějších chyb při tvorbě plánu reakce na incidenty
Evropská kyberbezpečnostní směrnice NIS2, která plně vstoupí v platnost již v příštím roce, se dotkne mnoha tisíc českých podniků. Firmy se musí připravit na řadu nových povinností. Kromě přímých investic do technologií je neminou procesní záležitosti,...
Cyber Security, 25. 5. 2024 - Ondřej Šťáhlavský

AI v oblasti kyberbezpečnosti: Příležitost i hrozba

AI v oblasti kyberbezpečnosti: Příležitost i hrozba
Generativní umělá inteligence se stále častěji stává plnohodnotným pracovním nástrojem. Dvě třetiny podniků v loňském roce uvedly, že ji již začínají využívat, a pouhá 3 % ji zavést neplánují. Z toho vyplývají nové výzvy nejen pro šéfy informační...
Cyber Security, 20. 5. 2024

Firmy by neměly vyčkávat, co jim přikáže zákon o kybernetické bezpečnosti

Firmy by neměly vyčkávat, co jim přikáže zákon o kybernetické bezpečnosti
Tisíců tuzemských firem se v příštím roce dotkne zákon, který určí, jak se budou muset chránit před kyber­ne­tic­ký­mi útoky. Pro firmy, které se svému za­bez­pe­če­ní doposud příliš nevěnovaly, může být zavedení nut­ných opatření velmi nákladné....
Cyber Security, 19. 5. 2024 - Ondřej Šabata

Klíčové aspekty pro výběr dodavatele MDR řešení

Klíčové aspekty pro výběr dodavatele MDR řešení
Jedním z řešení, která se dnes v boji proti kybernetickým hrozbám dostávají do popředí, je Managed Detection and Response (MDR). Téměř všichni klíčoví dodavatelé řešení kybernetické bezpečnosti se poslední dobou ohánějí touto zkratkou a přicházejí...
Cyber Security, 15. 5. 2024

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové
Většina firem už dnes alespoň část svých systémů provozuje v cloudu. Většinou využívají jednoho z velkých poskytovatelů, ale postupně roste počet firem, které se vydaly cestou multicloudu. Ať už využívají kombinaci privátního a veřejného cloudu,...
Cyber Security, 9. 5. 2024 - Edward Plch

MDM a jeho současné postavení v zajištění bezpečného firemního IT prostředí

MDM a jeho současné postavení v zajištění bezpečného firemního IT prostředí
Práce z domova, různé typy mo­bil­ních zařízení a notebooků či vzdá­le­ný přístup k firemním da­tům, to vše při dodržení maxi­mál­ní možné bez­peč­nos­ti, jsou dnes standardní po­ža­dav­ky na firemní IT prostředí. Moderní bez­peč­nost­ní koncept...
  

- PR -

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks


V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.

Cyber Security, 7. 5. 2024 - Ladislav Blažek

Adopce moderních bezpečnostních principů

Adopce moderních bezpečnostních principů
Díky vysoké sofistikovanosti současných kybernetických hrozeb mohou být zdánlivě pevné hradby vašeho digitálního prostředí velmi snadno překonány. Útočníkovi stačí nalézt jediný slabý článek ve vašem bezpečnostním řetězci – uniklé heslo, nezabezpečený...
akce IT Security: Konference, semináře, školení, ...
(20.6.2024 - 20.6.2024)
akce
IT SYSTEMS 3/2024, 24. 4. 2024 - -anect-

Umělá inteligence zvýší množství i nebezpečnost kybernetických útoků

Očekávané trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Umělá inteligence zvýší množství i nebezpečnost kybernetických útoků
V uplynulém roce jsme byli opět svědky prudkého rozvoje podvodných aktivit na internetu a došlo k nárůstu počtu kybernetic­kých útoků včetně řady velkých úspěšných útoků, které ochromi­ly firmy i instituce nebo jim způsobily vážné problémy....
  

- PR -

Wittmann zálohuje a chrání svá data s Acronis Cyber Protect Cloud

Skupina WITTMANN Group se sídlem ve Vídni působí na celém světě. Prostřednictvím 10 výrobních závodů v 6 zemích a 37 poboček je zastoupena na všech důležitých světových trzích plastikářského průmyslu.

IT SYSTEMS 3/2024, 4. 4. 2024 - Ondřej Šťáhlavský

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti
Směrnice NIS2, potažmo nový ky­ber­ne­tic­ký zákon, nedopadne jen na soukromé subjekty, ale také na sa­mo­sprá­vy a veřejnou správu. A prá­vě u samospráv, zejména u obcí s rozšířenou působ­nos­tí, naráží směr­ni­ce na dramatický odpor. Tento...
 
Ceník inzerce portálu SystemOnLine