facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články
IT SYSTEMS 3/2024, 26. 4. 2024 - Tomáš Drahoňovský

Zdravotní péče založená na umělé inteligenci dláždí cestu k lepší budoucnosti pro pacienty

Zdravotní péče založená na umělé inteligenci dláždí cestu k lepší budoucnosti pro pacienty
Hnací silou umělé inteligence (AI) je její potenciál urychlit lidský pokrok a přinést zlepšení do všech oblastí našeho života. Snad v žádném jiném odvětví se její vliv nepromítne tolik jako ve zdravotnictví.
  

- PR -

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

IT Systems 4/2024Dominantní částí aktuálního vydání IT Systems je příloha věnovaná kybernetické bezpečnosti, ale najdete v něm také řadu jiných témat. Věnujeme se především trendům v digitalizaci výroby, ale i problematice ESG reportingu a využití virtuální a rozšířené reality v průmyslu. Ukážeme vám také, jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech.

IT SYSTEMS 3/2024, 22. 4. 2024 - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Více automatizace do oblasti spisové služby

Více automatizace do oblasti spisové služby
Úloha spisové služby se s rozvo­jem elektronizace veřejné správy postupně mění. Elektronizace navíc otevírá pro veřejnou sprá­vu možnosti automatizace, které se tak dostávají i do oblasti spisové služby. Tento příspěvek některé z uvedených možností...
IT SYSTEMS 3/2024, 8. 4. 2024

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná

říká Jakub Michálek, poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná
O tom, že novela zákona o archivnictví a spisové službě přinese mimo jiné zrychlení vyřízení záležitostí občanů, jsem hovořila s poslancem Jakubem Michálkem. Díky zavedení strojově čitelné vrstvy dokumentů budou dokumenty po úřadu i mezi dalšími...
IT SYSTEMS 3/2024, 4. 4. 2024 - Ondřej Šťáhlavský

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti
Směrnice NIS2, potažmo nový ky­ber­ne­tic­ký zákon, nedopadne jen na soukromé subjekty, ale také na sa­mo­sprá­vy a veřejnou správu. A prá­vě u samospráv, zejména u obcí s rozšířenou působ­nos­tí, naráží směr­ni­ce na dramatický odpor. Tento...
IT SYSTEMS 3/2024, 3. 4. 2024 - Robert Piffl

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru

Aktuální legislativní změny v oblasti spisové služby a správy dokumentů ve veřejném sektoru
Legislativa v oblasti evidence dokumentů a spisových služeb je poměrně sledovaná zejména s ohledem na výkon spisové služ­by, ovšem přináší řadu povinnos­tí nejen pro veřejnoprávní původ­ce, ale též pro soukromoprávní původce. Od roku 2004 je...
IT SYSTEMS 11/2023, 21. 12. 2023

Umělá inteligence Aireen může pomoci v diagnostice diabetické retinopatie

Umělá inteligence Aireen může pomoci v diagnostice diabetické retinopatie
Cukrovka neboli diabetes zatěžuje nejen celé tělo a ovlivňuje celou řadu funkcí, ale způsobuje i oční onemocnění, tzv. diabetickou retinopatii. Jde o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u...
IT SYSTEMS 11/2023, 15. 12. 2023

Kyberbezpečnost na úřadech

Nejdůležitější je prevence

Kyberbezpečnost na úřadech
Hrozba kybernetických útoků se netýká pouze firemního sektoru a jednotlivců, ale také organizací a úřadů veřejné správy. Jaké jsou nejčastější formy útoků a jak se jim efektivně bránit?
  

- PR -

ePodpisy, ePečetě a časová razítka na vzestupu

S používáním individuálních hardwarových prostředků na zajištění kvalifikovaného elektronického podpisu, jako jsou tokeny nebo čipové karty, je spojena řada komplikací, počínaje nutností aktualizace zařízení až po riziko jeho ztráty a následného zneužití. Organizace a úřady tak stále častěji volí modernější způsob realizace ePodpisů a ePečetí.

IT SYSTEMS 11/2023, 14. 12. 2023 - Jan Mikeš

Umělá inteligence pomáhá ve zdravotnictví

Uplatňuje se v radiologii a sonografii, ale také při analýze provozních dat

Umělá inteligence pomáhá ve zdravotnictví
Umělá inteligence (AI) a nástroje strojového učení se pozvolna stávají součástí moderního zdra­votnictví. Tyto technologie přiná­šejí nové a zajímavé možnosti, které pomáhají lékařům v jejich každodenní praxi. Technologie nezastupují samotné...
akce Veřejný sektor a zdravotnictví: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 11/2023, 7. 12. 2023

Začíná éra digitalizace veřejné správy

Začíná éra digitalizace veřejné správy
Technologické novinky v běžném životě pře­bí­rá­me s napro­s­tou samo­zřej­mos­tí, chytré telefony, chytrá auta, chytré hodinky nebo chytré vysa­va­če běžně pou­ží­vá­me a rychle jsme si na ně zvykli. V pra­cov­ním životě je ale pro­sa­zo­vá­ní...
  

- PR -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsČasopis IT Systems nabízí inspiraci pro vaše projekty. Pomůže vám zorientovat se na trhu informačních systémů a proplout úskalími digitální transformace. Každé vydání IT Systems přináší názorové články a komentáře předních expertů, rozhovory s osobnostmi ze světa IT, přehled vybrané kategorie podnikových aplikací a tematickou přílohu.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 17. 10. 2023

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení
Chytrá podložka sledující základní životní funkce pacienta a umožňující zdra­vot­nic­ké­mu personálu nepře­tr­ži­tý monitoring více pacientů najed­nou z jednoho místa. Umělá inteli­gen­ce, která pomáhá popsat mamo­gra­fic­ký snímek. Školení...
 
Další stránky tematické sekce: 1234567891011121314151617181920212223
Ceník inzerce portálu SystemOnLine