facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 17. 10. 2023

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení

Projekt Digitální nemocnice ukazuje možnosti a přínosy digitalizace zdravotnických zařízení
Chytrá podložka sledující základní životní funkce pacienta a umožňující zdra­vot­nic­ké­mu personálu nepře­tr­ži­tý monitoring více pacientů najed­nou z jednoho místa. Umělá inteli­gen­ce, která pomáhá popsat mamo­gra­fic­ký snímek. Školení...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 6. 10. 2023 - Marcel Červený

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu

Na řadě je stát

Abychom se v digitalizaci posunuli, musíme do cloudu
Cloud je společným jmenovate­lem všeho. Pře­svěd­če­ny jsou o tom přední IT firmy, ale také stá­ty, například všeobecně skloňo­va­né Estonsko, které je na poli digi­ta­li­za­ce vzorem nejen pro Evropu. Česká republika v digi­ta­li­za­ci sice...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 4. 10. 2023

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině

Umělá inteligence pomáhá v boji proti rakovině
Umí rozeznat neškodný výrůstek od možného nádoru ve střevech nebo určit závažnost změn v žaludku, které mohou předcházet rakovině. Řeč je o umělé inteligenci, která stále častěji pomáhá českým odborníkům na trávicí trakt – gastroenterologům...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 3. 10. 2023

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění
Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál.
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 29. 9. 2023

Moderní technologie posouvají medicínu

Telekonzultace, školení mediků i operace na dálku

Moderní technologie posouvají medicínu
S rozvojem komunikačních technologií a videotechnologií prochází proměnou i lékařství a medicína. Moderní systémy přenosu obrazu a jeho analýzy pomáhají jak při operacích, tak při individuální diagnostice.
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 26. 9. 2023

Český software urychluje zpracování genomických dat a usnadňuje včasnou diagnostiku genetických chorob

Český software urychluje zpracování genomických dat a usnadňuje včasnou diagnostiku genetických chorob
Česká společnost DNAi vyvinula ve spolupráci s firmou  Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) a Fakultou biomedicínské­ho inženýr­ství ČVUT počítačový software s názvem Floxgen, který umí zpraco­vat, anonymizo­vat a zpřístupnit...
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 22. 9. 2023 - Jakub Kozák

Zdravotnictví směřuje k digitální budoucnosti

Zdravotnictví směřuje k digitální budoucnosti
Platba v restauraci, kontrola ban­kov­ní­ho účtu nebo volání taxi? V každé z těchto činností vám dnes pomůže mobilní aplikace. Ačkoli se může zdát, že se digitální technolo­gie dotýkají všech oblastí našeho života, existuje jedna, která se s...
  

- Inzerce -

Řešení vysoké dostupnosti od Synology zajišťuje maximální spolehlivost provozu organizace Gift of Hope

Gift of Hope Organ & Tissue Donor Network je nezisková organizace založená v roce 1986, která koordinuje proces dárcovství orgánů a tkání v síti 180 nemocnic, jež slouží více než 12 milionům lidí. Jako jedna z 57 organizací pro odběr orgánů (OPO), které tvoří dárcovský systém Spojených států, získala Gift of Hope více než 35 000 orgánů pro život zachraňující transplantace.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 19. 9. 2023 - Lukáš Krčil

Digitalizace zdravotnictví je nutnost, vyžaduje však rozvahu a trpělivost

Digitalizace zdravotnictví je nutnost, vyžaduje však rozvahu a trpělivost
Digitalizace je již několik let v mno­ha odvětvích jedním z nejsklo­ňo­va­něj­ších slov, převážně mluví-li se o rozvoji a inovacích. Nejčastěji se s ní setkáváme v logistických či jiných průmyslových firmách, po­stup­ně se však začíná využívat...
akce
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 15. 9. 2023 - JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek
Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dosta­ne do pozice závislosti na konkrét­ním dodavateli v oblasti IT. Bývá...
  

- Inzerce -

Infrastruktura jako kód

Automatizovaná implementace v cloudovém prostředí


Infrastruktura jako kód – zní vám to složitě? Opak je pravdou – IaC (Infrastructure as a Code) přiná­ší možnost významně snadnější­ho, efektivnějšího a rychlejšího nasa­zení IT řešení. A vězte, ten­to trend nachází své místo i v progresivních organizacích veřejné správy.

IT pro veřejný sektor a zdravotnictví, 12. 9. 2023 - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Spisové služby čekají velké změny

Spisové služby čekají velké změny
Pravidla pro elektronické systémy spisových služeb se aktuálně výrazně změnila. Pro zavedení těchto změn do praxe je vymezeno určité přechodné období, jehož délka je zatím různá pro různé zúčastněné subjekty. Tento příspěvek shrnuje stěžejní...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819202122
Ceník inzerce portálu SystemOnLine