facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Data mining jako prostředek konkurenční výhody

Data mining jako prostředek konkurenční výhody
Každá firma si dnes eviduje velké množství údajů týkajících se rozličných procesů probíhajících v podniku. Schraňuje informace o transakcích, fakturách, svých zákaznících apod. Objem ukládaných dat neustále roste, a proto by byla škoda využívat je pouze k běžnému reportování.
Co je data mining Data mining je dnes zcela určitě nejrychleji rostoucím segmentem business intelligence. S jeho pomocí se snažíme z ukládaných dat získat složitější a užitečnější informace než jen grafy a základní přehledy. Ze statistického úhlu pohledu se jedná o hledání korelací, tedy vyšetřování vzájemných vztahů nebo vzorů v datech. Smyslem je tedy analyzovat... více »

Potřebuje vaše firma business intelligence?

Potřebuje vaše firma business intelligence?
Systémy business intelligence mají za úkol podporovat analytické, plánovací a rozhodovací činnosti v organizacích. Většina organizací má několik samostatných transakčních systémů, které tvoří jádro jejich podnikového informačního systému (např. ERP, CRM, …). V těchto systémech uchovávají detailní informace důležité pro běh firmy. Většinou jsou však tyto systémy od různých dodavatelů, což způsobuje jejich vzájemnou odděl... více »

Softwarová podpora řízení projektů

Bez metodických pravidel to ale nejde

Softwarová podpora řízení projektů
Existuje mnoho materiálů zaměřených na principy řízení projektů a na to, jak pracovat s nástroji, které projekty podporují. Tento článek není primárně ani o nástrojích, ani o metodikách. Jeho mottem je, jak uspět při řízení projektů a nezabřednout do bezpočtu procesních návodů nebo technologických fines.
Úspěšně řídit projekt znamená nalézt rovnováhu mezi třemi světy: světem metodických návodů a doporučení, světem softwaru a světem obecných manažerských předpokladů. Neexistuje však univerzální stav, který by se dal obecně doporučit pro všechny projekty, a každá organizace si svou rovnováhu musí nalézt sama. Typy, velikost a množství proj... více »

Business intelligence pro každého?

Business intelligence pro každého?
Řešení datových skladů a business intelligence má již za sebou bohatou historii. Prvotním impulzem, který způsobil vznik této disciplíny, byla potřeba vrcholového managementu velkých společností lépe podpořit rozhodovací procesy na strategické úrovni. To pro IT znamenalo vyřešit nejprve roztříštěnost a nekonzistenci dat potřebných pro rozhodování – tak vznikl specifický přístup ke zpracování dat z různých datových zdrojů neboli data warehousing. Následně bylo nutné připravená a zkonsolidovaná data předložit managementu ve vhodném formátu s proměnlivou mírou jejich agregace a s možností měnit úhly pohledu analyzovaných dat včetně modelov... více »
akce

Jak získat přehledné informace a rozpoznat důležité trendy

Jak získat přehledné informace a rozpoznat důležité trendy
Stále intenzivnější sběr dat uvnitř i vně organizace, možnost jejich ukládání v takřka neomezeném množství a zároveň obtížná „vymahatelnost“ ze strany různých systémů v konfrontaci s požadavky na rychlá a především podložená rozhodování na všech úrovních managementu vyústily v boom jednoho z nejefektivnějších nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů dnešní doby – systémů business intelligence (BI). Jsou pro nás však vhodné a můžeme si je doopravdy dovolit?
Data, data a opět data – setkáváme se s nimi všude, na všech úrovních firemní hierarchie, ve všech představitelných oborech, a především ve stále větším množs... více »

Datový sklad aneb bazén bez vody

Datový sklad aneb bazén bez vody
S oblibou zdůrazňujeme, že datový sklad (jakožto nejvýznamnější zdroj dat pro řešení typu business intelligence) nepořizuje žádná vlastní data, ale jen zpracovává (načítá, transformuje, čistí a ukládá) data z primárních, respektive zdrojových informačních systémů. Získávání a transformace dat pro DWH patří k časově nejnáročnějším na celém řešení, ale právě kvalita a validita získaných dat představuje klíčový faktor úspěšnosti celého řešení vůbec.
Jak ale data ze zdrojových systémů získáme? Máme si pro ně sáhnout přímo do jejich fyzického úložiště? Máme je raději načítat z oficiálního datového rozhraní, které poskytuje zdrojový systé... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine