facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Control
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Energetika a utility

clanky Energetika a utility: články

Nová rizika kybernetických útoků na energetické sítě

Nová rizika kybernetických útoků na energetické sítě
Důležité systémy energetických firem jsou součástí kritické infrastruktury státu, a to nejen podle nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ale také podle již dříve vydaného krizového zákona. Provozování energetických systémů (výroba a rozvod elektřiny, distribuce plynu či tepla), stejně jako řada jiných odvětví, se stále více stávají závislé na informačních technologiích. Což zákonitě přináší řadu nových rizik v oblasti kybernetických útoků.
Dramatické události, jako velké požáry energetických zařízení či hrozící blackout v české energetické přenosové soustavě, jsou témata, která dokáží přitáhnou... více »
General Registry - DNSSEC

Kontaktní centra 2.0 (3. díl)

Lead Management - kontaktní centrum jako generátor obchodních příležitostí

Kontaktní centra 2.0 (3. díl)
Klíčovým předpokladem pro podnikatelský úspěch je získání zákazníků a maximální vytěžení současných i budoucích obchodních příležitostí. Konkurence je silná ve všech vertikálách a bez proaktivního přístupu mají firmy situaci velmi obtížnou. Jedním z prvků, které mohou udržení zákazníků i maximalizaci prodejů efektivně podpořit je tzv. lead management. Za tímto spojením se skrývají nástroje, pravidla a postupy, které společně umožňují efektivně pracovat s obchodními příležitostmi a ideálním způsobem o nich komunikovat s existujícími i potenciálními klienty.
Obchodní pří... více »
  

- Inzerce -

HELIOS Green ve významné energetické společnosti

HELIOS GreenVíce, než 200 000 domácností na středním a východním Slovensku zásobují teplem společnosti skupiny STEFE. Skupina působí na Slovensku od roku 1995 a v současnosti zastává pozici významného výrobce a distributora tepelné energie.

Kontaktní centra 2.0 (2. díl) - Web engagement v napojení na kontaktní centra

Kontaktní centra 2.0 (2. díl) - Web engagement v napojení na kontaktní centra
Boj o zákazníky – a to nejen v on-line prostředí – je stále tvrdší. Je proto s podivem, jak málo elektronické obchody a produktové weby využívají komplexní přístup k návštěvníkům včetně vyhodnocování jejich aktuálního chování a přijetí odpovídajícího postupu pro maximalizaci zisku. Čím více může firma přesněji zacílit na aktuální potřeby potenciálního zákazníka, tím je větší šance, že dojde k uskutečnění ochodu. Fakt sice všeobecně známý, ale jen málokdo si uvědomuje, co vše se za ním skrývá. Tedy i to, že obchodník proaktivně nabídne zákazníkovi pomoc. Takovou, která bude věcně i č... více »
General Registry - DNSSEC

Integrace Smart Meteringu a ERP systémů

šetří čas i peníze

Integrace Smart Meteringu a ERP systémů
Chytrá zařízení pro odečítání spotřeby energií ušetří ve spojení s informačním systémem peníze i čas. Sledovat spotřebu energií areálů, objektů a dalších menších celků, které mohou být na geograficky odlišných místech, je v rámci nutnosti všeobecného tlaku na šetření již nutností. Obcházení měřičů ručním odečítáním hodnot a následné přepisování (sehrávání) do centralizovaných aplikací je metoda dnes již velmi zastaralá se spoustou nedostatků, mezi které patří časová náročnost, finanční nerentabilnost, nepravidelnost odpočtů, nutnost alokace lidských zdrojů a také chybovost způsobená právě... více »
  

- Inzerce -

Technický informační systém (TIS) nejen pro utility a energetiku

PopronTechnický informační systém (TIS) je specializovaná nadstavba informačního systému HELIOS Green, určená primárně pro komplexní podporu procesu údržby jakýchkoliv zařízení a objektů – preventivní a periodickou údržbu, revize, opravy, plánování, řešení havarijních stavů, realizaci a vyhodnocování investičních akcí.

Jak vybírat systém AIM?

Jak vybírat systém AIM?
Zkratka AIM znamená Asset Information Management a do češtiny se tento výraz nejčastěji překládá jako správa informací o majetku. Jde o centralizovaný systém, který udržuje veškeré informace o aktivech dané organizace a je propojen s jejich celým životním cyklem – včetně například procesů souvisejících s návrhem, výrobou, uváděním do provozu, údržbou, transportem nebo prodejem. odniky, které spravují rozsáhlý majetek, se bez systému typu a funkčnosti AIM prakticky neobejdou.
Před vlastními požadavky na funkcionalitu bude vhodné seznámit se s několika souvisejícími klíčovými pojmy a&#... více »

Fog Computing aneb Rozhodování blíže zdroji

Fog Computing aneb Rozhodování blíže zdroji
Cloud otevřel před světem informačních technologií nové možnosti. Rostoucí počet zařízení připojených do cloudu ovšem znamená i vyšší nároky na síťovou infrastrukturu, protože je nutné přenést rychle rostoucí objem dat. Přitom některá data není nutné přenášet až na místo do datových center, stačí rozhodovací logiku přesunout blíže zdroji. Právě tato potřeba zrodila koncept Fog Computingu.
Kamery sledující dopravní situaci jsou dnes na semaforech zcela běžným jevem. Pokud jde o takzvané chytré semafory, je obraz z kamery odesílán do cloudové aplikace, která obraz analyzuje. Zpět pak putuje info... více »
  

- Inzerce -

HELIOS Orange boduje u středních a menších energetiků

HELIOS OrangeVšechny obory se v čase více či méně mění a neustále rozvíjejí. Platí to samozřejmě i pro energetiku, která u nás v posledních letech prošla obdobím významných změn. Tento vývoj logicky provázejí změny v dodavatelsko-odběratelských vztazích, které se kromě jiného zrcadlí v požadavcích na informační systémy energetických firem.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2
Ceník inzerce portálu SystemOnLine