facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Dassault - SolidWorks
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

GDPR od A do Z

Díl třetí: Práva subjektů osobních údajů podle GDPR

GDPR od A do Z
V minulém článku týkajícím se územní a věcné působnosti GDPR jsme se zabývali tím, jakým subjektům ukládá Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”), obecně známé jako „GDPR“ a účinné od května 2018, povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. V tomto článku bychom se chtěli zabývat opačnou stranou vztahů v rámci ochrany osobních údajů, tedy právy subjektů osobních údajů.
Subjekty v tomto případě standardně rozumíme fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovány správcem nebo zpracovatelem osobních údajů (byť nový občanský zákoník zavedl namísto dosavadního pojmu „... více »
General registry - dobrá doména

Jak úspěšně zvládnout přípravu na GDPR?

O výsledku rozhodují už první krůčky na startu

Jak úspěšně zvládnout přípravu na GDPR?
Na aktuální situaci ve firmách, které berou přípravu na příchod nového nařízení o ochraně osobních údajů skutečně vážně, jsme se zeptali bezpečnostního specialisty Jana Pawlika ze společnosti Trusted Network Solutions, který se systematicky věnuje ochraně dat a řízení informační bezpečnosti.
Jak byste popsal situaci kolem GDPR horečky, která se stává pro mnohé organizace žhavým tématem? Přípravy na příchod nového nařízení EU o ochraně osobních údajů jsou již v plném proudu. GDPR vejde v účinnost již 25. května 2018, a je tak nejvyšší čas začít se přípravě skutečně věnovat. Troufám si říci, že firmy, které v průběhu ledna příštího roku n... více »
  

- Inzerce -

Hrozba GDPR vás nemine: Jak pomůže CRM systém?

CCVOchrana osobních dat je v české a evropské legislativě zakotvena již řadu let, avšak s ohledem na nástup digitální éry přestávají stávající předpisy dostačovat. Evropská unie a její jednotlivé členské státy se snaží postupně zdokonalovat pravidla, která povedou k obezřetnějšímu zacházení s osobními údaji.

GDPR od A do Z

Územní a věcná působnost GDPR

GDPR od A do Z
V minulém čísle IT Systems jsme vám v prvním dílu našeho seriálu „GDPR od A do Z“ nastínili ty nejdůležitější změny, které přináší nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”) neboli „GDPR“ (jako „General Data Protection Regulation“). V tomto článku se začneme zabývat konkrétními aspekty, kterých se Nařízení dotýká, v nichž přináší změny oproti dosavadní právní úpravě vycházející ze Směrnice č. 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále „Směrnice“), a které budou muset (nejen) podnikatelé vzít při jeho implementaci v potaz.
Nejdříve považujeme za nutné vysvětlit, jaká je půso... více »
General registry - dobrá doména

Řešíte už GDPR?

A určitě jste na nic nezapomněli?

Řešíte už GDPR?
V posledních měsících snad nejskloňovanější čtyři písmena v podnikatelském světě. Dotkne se všech, změní mnohé, příprava vyžaduje hodně času a nesplnění nových požadavků může mít vážné důsledky. Především kvůli tomu, je nutné pečlivě zanalyzovat všechny oblasti, na které má nařízení GDPR vliv. Na začátku příprav by si proto každý měl položit otázku: Jsem si skutečně jistý tím, co všechno a jak musím změnit? Pokud ne, nevadí, na trhu lze najít dodavatele IT, kteří posoudí vše za vás a výsledný soulad s GDPR navíc garantují.
Ten dělá to a ten zas tohle… ale GDPR se dotkne VŠECH Nová pravidla se vztahují se na... více »

IT právo – Úschova zdrojových kódů

IT právo – Úschova zdrojových kódů
Celý seriál IT právo ve smluvní praxi bychom rádi zakončili článkem o smlouvě o úschově zdrojových kódů; v IT světě znám zejména v angličtině jako Source code escrow agreement. Předmětem smlouvy o úschově zdrojových kódů (Smlouva) je závazek schovatele uschovat a opatrovat zdrojový kód a v případě naplnění předem stanovených podmínek jej vydat oprávněné straně. Smlouva je, jak už to zejména v oblasti IT práva bývá, často smlouvou inominátní (nepojmenovanou) složenou z několika různých smluvních typů. Zejména půjde o smlouvu o úschově, licenční smlouvu (podmínky pro nakládání s kódem) a případně o příkazní smlouvu (pokud je součástí úschovy za... více »
akce IT právo: Konference, semináře, školení, ...
(23.11.2017 - 24.11.2017)
(18.12.2017 - 20.12.2017)
(21.3.2018 - 21.3.2018)
(16.5.2018 - 16.5.2018)
akce

Privacy Shield – Ochrana evropských osobních údajů v zámoří

Privacy Shield – Ochrana evropských osobních údajů v zámoří
Mezi významné oblasti, kterým se Evropská unie věnuje a právně upravuje, patří ochrana osobních údajů. Zatímco na jejím území není problém docílit ochrany osobních údajů jejích občanů, tak mimo území Evropské unie je situace obtížnější. Privacy Shield proto nově upravuje povinnosti organizací v USA pro nakládání s osobními údaji evropských občanů.
Mechanismem pro předávání osobních údajů z EU do USA byl původně Safe Harbour. Ten byl však rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (SDEU) z roku 2015 označen za neplatný, neboť podle názoru SDEU Safe Harbour nedostatečně chránil osobní údaje občanů, které byly zpracováv... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine