facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Metody a procesy čištění dat

Bouřlivý rozvoj informačních technologií způsobil, že systémy business intelligence již automaticky zaujímají své místo v podnikových systémech. Přesto se dá říci, že mnoho rozhodovacích procesů ještě není na těchto systémech založeno nebo informace, jež tyto systémy poskytují, nejsou zcela nebo správně využity.
Firmy téměř vždy uchovávají své informace v OLTP (on-line transaction processing) systémech, které zachycují jednotlivé detailní operace. OLTP systém však není vůbec vhodný pro zodpovězení určitých analytických dotazů (Jaké byly trendy prodeje našich výrobků v minulých pěti letech? Jaký je procentuální nárůst prodeje výrobků mezi... více »
POINT.X

Business performance management – kvalitnější rozhodování

Business performance management – kvalitnější rozhodování
Organizace je průvodním znakem civilizace. Již ve starověku bylo k výstavbě zavlažovacích kanálů a jiných staveb sloužících komunitě, či k uskutečnění úspěšné vojenské výpravy nutno zorganizovat větší množství lidí. Úspěch však byl založen na umění velkých vladařů či vojevůdců. Ti byli z dnešního pohledu manažery státních organizací. Na přelomu 18. a 19. století pak dochází s nástupem průmyslové výroby v Evropě a USA k dramatickému nárůstu počtu soukromých hospodářských organizací – firem. Objevuje se objektivní potřeba velkého množství úspěšných manažerů „podnikatelských“ organizací. Vzniká tak jednak možnost, jednak široká potřeba opakovat... více »

Standardizace business intelligence

Standardizace business intelligence
Řada podniků dnes pociťuje přeplněnost informacemi. Množství a koncentrace dat v podnikových databázích a dalších zdrojích dat narůstá. Naproti tomu pokračující fragmentace BI nástrojů pro jejich zpracování a vizualizaci redukuje možnosti reálného využití těchto informací. Proto dnes většina podniků soustřeďuje své úsilí na standardizaci BI. Jejím cílem je nejen snížení nákladů, ale i vytváření vyšší hodnoty zpřístupněním podnikových informací širokému okruhu pravidelných a příležitostných uživatelů. Výsledkem kombinace těchto faktorů bývá zlepšení provozní výkonnosti podniku.
Využívá-li dnes nějaký ERP systém pro úložiště dat své ... více »
POINT.X

Business intelligence jako nástroj konkurenceschopnosti

Business intelligence jako nástroj konkurenceschopnosti
Business intelligence, datové sklady a další související pojmy se staly nedílnou součástí světa jak informačních technologií, tak managementu firem a institucí. Problematika BI jako celku je v současnosti již velmi rozsáhlá. V tomto krátkém článku se budeme věnovat vybraným oblastem, které jsou z hlediska zákazníka pro úspěšnou realizaci BI systémů stěžejní.
BI jako pojem Úvodem si pro účel tohoto článku dovolím upřesnit vymezení pojmu business intelligence. Přesto, že se s pojmem BI setkáváme stále častěji, je jeho obsah mnohdy chápán odlišně. Z mnoha významů anglického slova business vybereme výraz podnikání. Pod pojmem int... více »
akce

Marketingová optimalizace

Banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři a další firmy, jejichž obchodní činnost spočívá v poskytování služeb velkému počtu zákazníků, se snaží prostřednictvím marketingových kampaní a prodejem dalších produktů zvyšovat hodnotu svých zákazníků. Dnes jsou již široce rozšířeným pomocníkem dataminingové modely odezvy na kampaň, kdy při návrhu kampaně nejprve určíme produkt, který budeme nabízet, a po vybudování modelu následuje výběr zákazníků s nejvyšší pravděpodobností jeho nákupu. Tímto postupem vlastně „optimalizujeme“ každou kampaň samostatně, což však nemusí být, a zpravidla není efektivní (optimální) z celkového pohledu všech... více »

Audit řešení datového skladu

Audit řešení datového skladu
Pokud dnes zmíníme termín datový sklad (data warehouse, DW), určitě nenajdeme mnoho firem, pro které by byl neznámý. Vdnešním hyperkonkurenčním světě se řešení anástroje na bázi DW staly klíčovými pomocníky pro řízení organizací napříč všemi tržními segmenty. Není proto divu, že v posledních letech jsme byli svědky prudkého růstu těchto řešení.
Stále nové potřeby jednotlivých organizací vznikající v důsledku turbulentního tržního prostředí změnily řešení založené na datových skladech k nepoznání. Na rozdíl od počáteční podoby reportingových systémů pro podporu rozhodování vrcholového řízení organizací jsou dnešní datové sklady a s... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine