facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ITSM (ITIL) - Řízení IT

IT Governance, IT Management, Řízení IT služeb, ITIL, COBiT, Prince, ISO

clanky ITSM (ITIL) - Řízení IT: články
IT SYSTEMS 10/2023, 22. 11. 2023 - Adam Šima

ITSM je klíčem k udržitelnému IT

ITSM je klíčem k udržitelnému IT
Udržitelnost je téma, které se dnes promítá do většiny oblastí naší spo­leč­nos­ti. Firmy i organizace si to uvědomují a zohledňují enviromen­tální cíle ve svých dlouhodobých strategiích. S tím však souvisí změ­na fungování na všech úrovních,...
  

- PR -

Konec papírování, digitalizujte a usnadněte si práci!

IT Systems 3/2024V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na vývoj digitalizace ve světě peněz, tedy v oblasti finančnictví a pojišťovnictví. Dozvíte se například, proč je aktuální směrnice PSD2 v inovaci online bankovnictví krokem vedle a jak by její nedostatky měla napravit připravovaná PSD3. Hodně prostoru věnujeme také digitalizaci státní správy a veřejného sektoru, která nabírá obrátky.

IT SYSTEMS 9/2023, 30. 10. 2023 - David Alimov

DevOps

Záruka rychlého, automatizovaného a bezpečného IT

DevOps
Přijmout osvěd­če­né postu­py Dev­Ops, urychlit vývoj soft­ware a jeho nasa­ze­ní, zvýšit kva­li­tu a přehled o pro­duk­tech a služ­bách, by mělo být ambicí každé orga­ni­za­ce. V kom­bi­na­cí se zvýšenou bezpečností, růstem automatizace a tvorbou...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 2. 10. 2023 - Jan Tomíšek, Jan Hrbek

Směrnice NIS2 přichází do Česka:

Jste připraveni?

Směrnice NIS2 přichází do Česka:
Národní úřad pro kyber­ne­tic­kou a infor­mač­ní veřej­nost („NÚKIB“) v červnu zve­řej­nil návrh nového zákona o kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který předložil do mezi­re­zort­ní­ho připomínkového řízení. Nový zákon je implementací evropské...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 14. 9. 2023 - Vojtěch Kijenský

Měřitelnost přínosů implementace metodologie DevOps

Měřitelnost přínosů implementace metodologie DevOps
V minulých dílech našeho seriálu o DevOps jsme se věnovali roli DevOps v digitální transformaci: co si pod tímto pojmem představit, a jaké jsou klíčové body tohoto systému práce. Popsali jsme také jak DevOps úspěšně zavést uvnitř technologické...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 7. 9. 2023

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti

Odkud začít s přípravou na NIS2 a navazující novelu zákona o kybernetické bezpečnosti
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti přinese firmám celou řadu nových povinností. Pro firmy tak může být těžké určit, kterými částmi se mají zabývat přednostně a čemu se můžou věnovat později. Odborníci z technologické společnosti ANECT proto...
IT SYSTEMS 6/2023, 27. 7. 2023 - Vojtěch Kijenský

Jak úspěšně zavést DevOps

Klíčové kroky a osvědčené postupy pro zavedení DevOps

Jak úspěšně zavést DevOps
V předchozím článku „Role DevOps v digitální trans­for­ma­ci“ v IT Systems 5/2023, na který bychom dnes chtěli volně navázat, jsme se zabývali podstatou a výhodami přístupu DevOps. Jeho zavedení v organizaci pomáhá s urychlením i...
IT SYSTEMS 5/2023, 22. 6. 2023 - Vojtěch Kijenský

Role DevOps v digitální transformaci

Role DevOps v digitální transformaci
Tak jako ve většině technologic­kých odvětví se i ve vývoji soft­waru na zakázku stále zvyšuje tlak na jeho rychlost a flexibilitu. V tradičních přístupech, jako je například Waterfall, to však vět­šinou není možné. Technologické společnosti...
  

- PR -

Ariete Group komunikuje flexibilně s GFI KerioConnect MSP

Společnost Ariete Group, s. r. o., se zabývá výrobou plastových dílů do odvětví automotive s pomocí moderních lisovacích strojů o výkonu od 35 do 500 tun. Využívá pokročilé technologie, robotické pracoviště a vlastní 3D měřicí centrum. Společnost má jednu z nejmodernějších a největších lisovacích kapacit v Evropě, její výrobní a skladovací lokality se nyní nacházejí v Bulharsku, kde zaměstnává na 300 pracovníků.

IT SYSTEMS 4/2023, 5. 6. 2023 - Adam Šima

Umělá inteligence pomáhá i v oblasti ITSM

Umělá inteligence pomáhá i v oblasti ITSM
Prakticky jakoukoliv činnost, která pracuje s daty, dokáže zefektivnit umělá inte­li­gen­ce (AI). Není proto pře­kva­pe­ním, že i v oblasti IT Service Manage­men­tu (ITSM) je AI žhavým tématem. Dokáže zvýšit kvalitu služeb, snížit náklady a...
akce ITSM (ITIL) - Řízení IT: Konference, semináře, školení, ...
(15.5.2024 - 15.5.2024)
akce
IT SYSTEMS 4/2023, 26. 5. 2023 - Tomáš Páral

Inovativní software vs. byrokracie

Smlouva o dílo vám skvělou spolupráci a výsledky nezajistí

Inovativní software vs. byrokracie
Když chce firma inovativní software, pravděpodobně na něj vypíše výběrové řízení. Ve většině případů se v něm firmy orientují hlavně podle ceny a vyhraje ten dodavatel, který nabídne tu nejnižší. Takový pří­stup se zdá být na první pohled logický...
  

- PR -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsČasopis IT Systems nabízí inspiraci pro vaše projekty. Pomůže vám zorientovat se na trhu informačních systémů a proplout úskalími digitální transformace. Každé vydání IT Systems přináší názorové články a komentáře předních expertů, rozhovory s osobnostmi ze světa IT, přehled vybrané kategorie podnikových aplikací a tematickou přílohu.

IT SYSTEMS 3/2023, 14. 4. 2023 - Tomáš Páral

Agilní dodávka softwaru neznamená černou díru na peníze, je jedinou realistickou volbou u inovativních řešení

Agilní dodávka softwaru neznamená černou díru na peníze, je jedinou realistickou volbou u inovativních řešení
U dodávky softwarového řešení inovativních nebo velkých projektů prakticky nikdy nelze stanovit přesnou cenu, protože není na začátku určen zcela přesný a neměnný obsah dodávky do posledního detailu. Vždy dochází k doplňujícím (původní záměr...
 
Ceník inzerce portálu SystemOnLine