facebook LinkedIN LinkedIN - follow

CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk

clanky CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk: články
CAD I, 27. 3. 2024

3D tisk bude nedílnou součástí budoucnosti obuvnictví

3D tisk bude nedílnou součástí budoucnosti obuvnictví
Společnost 3Dees Industries navá­zala spolupráci s ateliérem Design obuvi, Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně s cílem inovovat český obuvnický průmysl prostřednictvím 3D tisku. Klíčovým prvkem této spolupráce...
  

- PR -

Konec papírování, digitalizujte a usnadněte si práci!

IT Systems 3/2024V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na vývoj digitalizace ve světě peněz, tedy v oblasti finančnictví a pojišťovnictví. Dozvíte se například, proč je aktuální směrnice PSD2 v inovaci online bankovnictví krokem vedle a jak by její nedostatky měla napravit připravovaná PSD3. Hodně prostoru věnujeme také digitalizaci státní správy a veřejného sektoru, která nabírá obrátky.

CAD I, 22. 3. 2024 - Jan Šmejcký

Jak se bude vyvíjet 3D tisk v roce 2024

Jak se bude vyvíjet 3D tisk v roce 2024
Segment 3D tisku se od svého vzniku vyvíjí velmi dynamicky, a tak můžeme prohlásit, že rok 2023 byl „opět“ zlomový. Došlo ke značným posunům v parametrech, které zákazníky nejvíce zajímají, tedy v produktivitě/rychlosti tisku, rozsahu a vylepšení...
CAD I, 19. 3. 2024 - Tomáš Vít

Kam se ubírá aditivní výroba?

Nové materiály, nové přístupy, automatizace a recyklace

Kam se ubírá aditivní výroba?
Aditivní výroba, byť objemem stále drobná oproti metodám tra­dičním, neustále nabírá na síle. Díky řadě unikátních vlastností ji čeká zajímavá budoucnost. V řadě oblastí jde už dnes o zralou technologii, bez které si mnohé české týmy nedokážou...
CAD I, 13. 3. 2024 - Robert Navrátil

3D skenování není rutina, ale dynamicky se měnící obor

3D skenování není rutina, ale dynamicky se měnící obor
Již dávno jsou pryč doby, kdy 3D skenery představovaly nadstavbo­vou technologii, pro kterou firmy nesměle hledaly příhodné využití. Tlak trhu a odběratelů na přesnost výroby a kontrolu dílů společně s dynamickým pokrokem v možnostech skenerů,...
CAD I, 5. 3. 2024 - Jiří Tomíček

Komplexní řešení pro geodety 21.století

ZWCAD a Tcp MDT Professional

Komplexní řešení pro geodety 21.století
Ve světě geodézie a stavebního inženýrství bylo a je klíčové mít k dispozici nástroje, které nejen zvyšují efektivitu práce, ale také umožňují přesné a detailní plánování a realizaci projektů. Tak jak se vyvíjely přístroje pro geodety od manuálních...
1. 3. 2024

Novinka od Sony pro tvůrce 3D obsahu

Novinka od Sony pro tvůrce 3D obsahu
Společnost Sony před­sta­vi­la nové zařízení pro tvorbu pro­sto­ro­vé­ho obsahu. Jde o náhlavní displej vybavený 4K OLED mikro­dis­ple­ji a funkcí průhledového videa s dvojicí ovladačů optimalizovaných pro intuitivní interakci s 3D objekty....
IT řešení pro výrobní podniky II, 19. 12. 2023 - Tomáš Vít

Kdy se vám vyplatí 3D tisk?

Kdy se vám vyplatí 3D tisk?
Při plánovaném pořízení 3D tiskáren a pří­slu­šen­ství nemusí být hned zřejmé, jak rychle se vám investice vrátí. Zvlášť, pokud poři­zu­je­te svou první profesio­nál­ní technologii, a ještě neznáte všechny výhody a ome­zení aditivní výroby z...
  

- PR -

Multi-fyzikální simulace v elektrotechnice s využitím AI

AI nabízí skvělý kompromis mezi rychlostí a přesností pro koncepční simulace


Společnosti Altair Engineering a Schneider Electric spojily síly v projektu, který bychom vám rádi prezentovali jako ukázku úspěš­né­ho využití multi-fyzikálních simulací v elektrotechnické praxi.

CAD II, 17. 10. 2023

Stereoskopický monitor pro tvorbu ve 3D

Stereoskopický monitor pro tvorbu ve 3D
Na veletrhu IFA představilo Lenovo nevšední monitor, který je určený pro konstruktéry, designéry, archi­tekty a další profesionální tvůrce obsahu, kteří pracují s 3D vizualiza­cemi. ThinkVision 27 3D Monitor vy­užívá lentikulární čočku a systém...
akce CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk: Konference, semináře, školení, ...
(22.5.2024 - 23.5.2024)
akce
CAD II, 16. 10. 2023

Výpočetní tomografie nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech

Výpočetní tomografie nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech
Stejně jako ve zdravotnictví na­chá­zí výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti techno­lo­gií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní techno­lo­gic­ká skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své...
  

- PR -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsČasopis IT Systems nabízí inspiraci pro vaše projekty. Pomůže vám zorientovat se na trhu informačních systémů a proplout úskalími digitální transformace. Každé vydání IT Systems přináší názorové články a komentáře předních expertů, rozhovory s osobnostmi ze světa IT, přehled vybrané kategorie podnikových aplikací a tematickou přílohu.

CAD II, 11. 10. 2023 - Filip Schneider

Vývoj ručního 3D skenování

Vývoj ručního 3D skenování
Ruční 3D ske­no­vá­ní prošlo během pos­led­ních let obrov­ským vývo­jem. Je to dáno tím, že při pou­ží­vá­ní sta­tic­ké­ho 3D pří­stro­je – ač může dosa­ho­vat vyšší přes­nos­ti – je operátor omezen při potřebě měření či skenování rozměrnější­ho...
 
Další stránky tematické sekce: 123
Ceník inzerce portálu SystemOnLine