facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Řešení pro plánování a forecasting mají zelenou

Řešení pro plánování a forecasting mají zelenou
Recese a finanční krize je všude okolo nás. Některý podnik jí přikládá váhu větší, některý menší a je i řada těch, kteří žádnou krizi nezaznamenali. Období recese zasahuje také do světa podnikových řešení a technologií, kdy zelenou dostávají flexibilní, otevřená řešení zaměřená na plánování a forecasting a červenou pak řešení a technologie usedlé, s omezenou funkčností a minimální možností reakce na změny. Do popředí se tak dostávají řešení typu performance management (MIS) s důrazem na plánovací a analytické schopnosti.
Proč tomu tak je a proč mají řešení performance management tak výraznou úlohu právě v časech špatných? ... více »
POINT.X

Neutopte se v moři dat

Neutopte se v moři dat
Utonutí v moři dat. To je nebezpečí, které dnes ohrožuje efektivitu existence mnohých firem. Každá firma z kterékoli oblasti podnikání potřebuje zpracovat a využívat množství dat, která vznikají v souvislosti s její činností a jsou uložena v podnikovém informačním systému. K tomu, abychom je dokázali rychle a efektivně analyzovat, potřebujeme stále výkonnější nástroje. Proto se vyvíjejí specializované nadstavby nad informačními systémy. Jednou z nich je business intelligence (BI).
Velké podniky a banky používaly určitý typ business intelligence už před mnoha lety, protože již tehdy pracovaly s velmi rozsáhlý... více »

Manažerské rozhodování v době ekonomických změn

Manažerské rozhodování v době ekonomických změn
Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Podle průzkumu SIIT dvěma třetinám manažerů chybí klíčové informace pro jejich rozhodování, navíc se více než třetina všech manažerů pravidelně rozhoduje podle nesprávných informací. Řešením nepříjemného stavu může být nasazení analytických a vykazovacích nástrojů označovaných souhrnně jako manažerské informační systémy (zkráceně MIS). Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledu. MIS podporují plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhod... více »
POINT.X

BI řešení – jediná verze pravdy?

BI řešení – jediná verze pravdy?
„Jediná verze pravdy“ je teze, která je s oblibou používána ve výčtu přínosů snad každého BI řešení. Je snadno obhajitelná, vysvětlitelná a pochopitelná. Jistě, prezentovat stejnou skutečnost vícekrát je špatné. Prezentovat ji vícekrát a pokaždé jinak, je ještě horší. Dělejme to proto jen jednou. Ale neláká nás náhodou dát slovo „pravda“ do uvozovek? Vždyť jsme jako dodavatelé řešení opatrní, hledáme alibi a milujeme zadní vrátka (to kdyby ta naše pravda skutečnou pravdou náhodou nebyla). Nechme si raději na uvozovky zajít chuť a snažme se o to, aby naše pravda tou pravdou byla…
Těžko nabýt, lehce pozb... více »
akce

Datová kvalita a master data management

Datová kvalita a master data management
„Máme nekvalitní data.“ Častý stesk, za kterým se skrývá leccos. Třeba potíže s překlepy ve jménech, nekvalitní adresní údaje bránící v doručení zásilek nebo nemožnost odpovědět na základní otázky typu „Kolik máme zákazníků?“ nebo „Jaká pojištění má u nás sjednané pan Josef Novák?“. Stejně tak může jít o stav, kdy jsou o jednom člověku v různých systémech odlišné údaje.
Kvalita dat souvisí s péčí, která se jim věnuje. Primárně jde o procesní záležitost. Ale bez dobré softwarové podpory to nejde. Projekty v překrývajících se oblastech DQ (datová kvalita) a MDM (master data management... více »

Kudy na řízení kvality dat

Kudy na řízení kvality dat
Zaklínadlem dnešního světa informačních systémů se pomalu, ale jistě stává datová kvalita. Všechna odvětví průmyslu potřebují stále více informací, které jsou přesné a spolehlivé. Tyto informace se vytvářejí z dat pořízených a ukládaných v rámci často rozsáhlé architektury informačních systémů. Z tohoto pohledu jsou tedy data surovinou, která vstupuje do „výrobního“ procesu, je dána do určitého kontextu a použita se specifickou znalostí uživatele. Výstupem takového procesu je informace sloužící ke klíčovému rozhodnutí či tvorbě hodnoty.
  Obr. 1: Proces přeměny dat v informace   Dopady datové n... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine