facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Věnujte pozornost BI governance

a maximalizuje tak přínosy business intelligence projektů

Věnujte pozornost BI governance
Mnoho projektů v oblasti business intelligence (BI) nepřináší očekávané výsledky. Na vině je několik faktorů, včetně nedostatečného sladění cílů projektu s globálními strategickými cíly společnosti, nepřesností v definici požadavků a nedostatečné integrace BI nástrojů s business procesy společnosti. Cílem BI governance je podchytit tyto a další oblasti a maximalizovat tak pozitivní dopad investic do BI na obchodní výsledky společnosti.
BI governance je disciplínou, která je součástí řízení informačních technologií v organizaci. Zabývá se definicí a řízením BI programů, projektů a propojením BI s celkovou strategií, správou dat a obchodní... více »
POINT.X

Rychlejší analýza dat s in-memory BI

Rychlejší analýza dat s in-memory BI
Business intelligence (BI) aplikace se staly standardním nástrojem, bez kterého se již neobejde prakticky žádná firma. Protože dat a informací ke zpracování skokově přibývá, rostou i nároky na výkon. A právě zde vzniká dle nezávislých analytiků prostor pro tzv. in-memory BI.
Dle nezávislých analytických studií se dá v oblasti BI v nejbližším období očekávat několik klíčových trendů. S rozvojem chytrých mobilních telefonů to budou v prvé řadě analýzy v mobilu. Gartner dokonce předpovídá, že do roku 2014 bude až 33 procent BI dotazů prováděných prostřednictvím mobilních zařízení. Zpočátku se bude přes mobilní telefon pouze přistupovat k ji... více »

Postmoderní architektura BI

aneb Jak chytře čelit informační potopě

Postmoderní architektura BI
Jednou z mnoha oblastí IT, která se bude muset vypořádat s obrovsky rychlým nárůstem velikosti dat, je business intelligence. Jak zařídit, aby bylo i nadále možné hledat a nalézat užitečnou „jednu verzi pravdy“? Jak se postavit ke zpracování, ukládání a analýze datových mas? Jak zajistit, abychom nepřišli o důležité informace a abychom přitom nevykrváceli budováním olbřímích a těžce řiditelných datových skladů? To je předmětem následujícího článku, ve kterém probereme okolnosti a projevy nové situace a její dopady na architekturu řešení business intelligence.
Jedním ze základních cílů formulovaných a popularizovaných od samotného začátku... více »
POINT.X

K čemu je dobrá business intelligence?

K čemu je dobrá business intelligence?
Pod pojmem business intelligence si většina znalých uživatelů představí velký datový sklad s definovanou OLAP kostkou, datové pumpy, které periodicky přenášejí data z provozních systémů, a manažerský reporting sloužící k analýzám v oblasti ekonomiky, analýzám finančních ukazatelů, sledování prodejů, porovnávání plánovaných ukazatelů se skutečností a podobně. Rovněž tak cílový uživatel je obvykle ze skupiny vedoucích pracovníků nebo analytiků ve firmě. V současné době toto již nemusí platit. Nástroje business intelligence se svojí funkčností, cenou a jednoduchostí ovládání přiblížily mnohem širšímu spektru uživatelů a nabízí netušené možnosti,... více »
akce

Trendy business intelligence

Trendy business intelligence
Pomocí business intelligence (BI) aplikací je možné udělat si pořádek ve vlastních datech, rychle a jednoduše zjistit, co vlastně firma prodává a kam, a tím pádem i rychle reagovat na změny požadavků trhu. Jako největší výhodu a přínos BI lze vyzvednout zjednodušené výstupy ze stávajících systémů a lepší podporu pro rozhodování a plánování. S absolutní samozřejmostí se dnes již počítá s okamžitým přístupem k jednotlivým reportům a s on-line přístupem k požadovaným přehledům. Ve větší míře se dbá na přesnost a kvalitu výstupů a BI nástroje také už nejsou jenom výsadou vyššího managementu, ale stále více je využívají i běžní uživatelé ERP systé... více »

Bez softwarové podpory kvalitní plán nesestavíte

Bez softwarové podpory kvalitní plán nesestavíte
Dlouhodobou životaschopnost podniku je možné ověřit jen kvalitním plánem. Plánem, který zohlední požadavky akcionářů, možnosti a limity trhu, výrobních kapacit a dalších zdrojů. Plánem, který odráží dopad realizace vytyčených strategických cílů do ekonomických výsledků společnosti. Plán je důležitým manažerským nástrojem pro řízení podniku.
Pojďme se podívat do kuchyně pro plánování ve výrobní společnosti. Do společnosti s kombinací zakázkové a opakované výroby, s velkou mírou závislosti na ceně vstupních surovin a energií. Do společnosti prodávající do celého světa, kde výnos zakázky ovlivňují měnové kurzy a vymáhání pohledávek. Do spol... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine