facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články
IT řešení pro výrobní podniky II, 20. 12. 2023 - Ing. Vladimír Bartoš

Neopakujte chyby za miliony!

Neopakujte chyby za miliony!
České výrobní podniky investují do informačních technologií desítky milionů korun a ročně jsou pak nuceny vynakládat další miliony na různé upgrady, náhrady nefunkčních částí nebo nápravy předchozích chyb ve své IT strategii.
  

- PR -

Digitalizace výroby a průmysl 4.0:

Transformace podniku směrem k úspěchu


Digitalizace výroby a průmyslu 4.0 představuje zásadní změny v podnikovém prostředí, nejen ve vztahu k výrobním postupům, ale i k celkovému řízení organizace. Jedním z klíčových prvků této transformace je využití digitálního dvojčete, známého jako Digital Twin, které otevírá nové možnosti v optimalizaci firemních procesů, monitorování výkonnosti, plánování a testování změn procesu a prevenci problémů.

IT řešení pro výrobní podniky II, 17. 12. 2023 - Barbora Vašíčková

CPQ a EQ

Dva nástroje, bez kterých se obchodní tým výrobní firmy už neobejde

CPQ a EQ
Pro obchodníka je v dnešní době klíčové mít nástroje, které usnad­ní prodejní procesy, zvýší produk­ti­vi­tu a při­ne­sou kon­ku­ren­ční výhodu. K takovým ná­strojům jednoznačně patří vy­spělý konfigurátor CPQ (Config­ure, Price, Quote) a B2B...
IT řešení pro výrobní podniky II, 13. 12. 2023 - Peter Bílik, Martin Kudláč

5 hlavních důvodů proč byste neměli odkládat digitalizaci výroby

5 hlavních důvodů proč byste neměli odkládat digitalizaci výroby
Digitální transformace výroby již není něco, co by firmy mohly odkládat na později. Pokud chcete v dnešní době zůstat konkurenceschopní a připraveni na nejistoty budoucnosti, je nezbytné začít investovat do pokročilých technologií a systémů,...
IT řešení pro výrobní podniky II, 12. 12. 2023

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky

Řešením je vhodný ERP systém

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky
Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené...
IT řešení pro výrobní podniky II, 11. 12. 2023 - David Zeman

Jak opět oživit automotive?

Jak opět oživit automotive?
Jsme svědky toho, že odvětví automotive se mění od základů. Je to především důsledkem přechodu na elektromobilitu a s tím spojené změny konkurenčního prostředí, protože na trh vstupují nová jména, která zpochybňují status quo zavedených značek....
IT SYSTEMS 9/2023, 27. 10. 2023 - Peter Bílik, Martin Kudláč

6 nejčastějších signálů, že výrobní provoz už potřebuje systém MES

6 nejčastějších signálů, že výrobní provoz už potřebuje systém MES
Není pochyb, že poslední roky hlu­bo­ce ovlivnily vývoj výrobních sys­té­mů a přístup k inovacím v provo­zech. Ať už se jedná o posun smě­rem k digitální transformaci, rostou­cí složitost dodavatelských řetězců, nebo neúprosné hledání efektivity...
IT SYSTEMS 9/2023, 26. 10. 2023

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden
Data, data, data. Téměř všechny firmy je schra­ňu­jí a plní jimi on-premise úložiště i cloudy. Zároveň ale někdy mají pocit, že jich nemají dosta­tek k tomu, aby z nich doká­za­ly vytěžit hodnotu. Je tomu tak i u výrobních firem, kde data dnes...
  

- PR -

Od monitoringu strojů k plné digitalizaci výroby

Příběh zavedení výrobního systému xMost MES v ZAKO Turčín


ZAKOSpolečnost ZAKO Turčín, spol. s r. o., je rodinný strojírenský pod­nik se sídlem v Březnici na Zlínsku. Na trhu působí od roku 1996. Za­měst­ná­vá více než 130 lidí v obo­rech zámečnictví, kovo­ob­rá­bě­ní a montážní celky.

IT SYSTEMS 9/2023, 23. 10. 2023 - Petr Prokop

Prediktivní údržba je důležitým prvkem v konkurenčním boji

Prediktivní údržba je důležitým prvkem v konkurenčním boji
Aby firmy zůstaly konkurence­schop­né, stále víc digitalizují výrobní pro­cesy. Při přechodu na nové techno­logie ale často opomíjí modernizaci údržby výrobních zdrojů a dalšího majetku. Přitom zejména prediktivní údržba může firmě ušetřit nemalé...
akce Plánování a řízení výroby: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 9/2023, 23. 10. 2023 - Caleb Finch

Minimalizace nákladů na kvalitu pomocí prevence

Minimalizace nákladů na kvalitu pomocí prevence
Problematika kvality je známá každému výrobci, jen málokterý z nich si však uvědomuje skutečné náklady na kvalitu (cost of quality, COQ), natož možnosti, jak snížit jejich dopad na marže. To ovšem neznamená, že by se o to vedoucí pracovníci...
  

- PR -

Digitalizace není jednorázový projekt

IT Systems 12/2023Konec roku je tradičně obdobím předsevzetí a plánování, a proto v aktuálním vydání IT Systems najdete přílohu Trendy ICT, která je věnovaná předpovědím dalšího vývoje podnikové informatiky. Trendům digitalizace se ale věnujeme napříč celým časopisem.

IT SYSTEMS 9/2023, 20. 10. 2023 - Stephen Dombroski

Propojená pracovní síla

Pracovníci ve výrobě jsou klíčovou součástí efektivního dodavatelského řetězce

Propojená pracovní síla
Význam efektivního doda­va­tel­ské­ho řetězce ve světě moderní výroby nelze dosta­teč­ně docenit. Fun­gu­jí­cí doda­va­tel­ský řetězec znamená, že spo­leč­nost má k dispozici potřebný materiál ve správný čas a ve správ­ném množství, aby mohla...
 
Ceník inzerce portálu SystemOnLine