facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články
CAD I, 21. 3. 2023 - Maggie Slowik

Výzvy a příležitosti pro výrobní podniky v roce 2023

Silná konkurence a zpřísňování předpisů versus nové technologie a lepší využití dat

Výzvy a příležitosti pro výrobní podniky v roce 2023
Pro výrobní podniky nejsou ne­sta­bil­ní podmínky na trhu žádnou nezná­mou, nicméně současná celosvěto­vá situace je mořem nejistoty, které může potopit i ty nejsilnější společ­nosti. Současně však nové techno­logie, lepší plánování a lepší...
  

- Inzerce -

Kde nás AI nahradí a kde nám bude pomáhat?

IT Systems 3/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme oblastem, které už od vzniku časopisu sledujeme jako naše prioritní témata. Jde o ERP systémy, kterým je věnována rozsáhlá příloha, a CRM řešení, která stále více ovlivňují technologie umělé inteligence. Zákaznickou zkušenost přebírají do rukou technologie. Chatboty a voiceboty získávají na síle a schopnostech.

CAD I, 14. 3. 2023 - Jakub Funiok

PDM/PLM – správa dat od návrhu po údržbu

PDM/PLM – správa dat od návrhu po údržbu
V dnešní době plné výzev a neče­ka­ných zvratů je potřeba, aby firma dokázala rychle, pružně a přesně iden­ti­fi­ko­vat problém a umět na něj reago­vat. S tím souvisí témata, která jsou dnes otevřená a mluví se o nich prakticky všude. Je to...
IT SYSTEMS 1-2/2023, 6. 3. 2023 - Ing. Vladimír Bartoš

Role ERP systému při řízení šaržové výroby

Role ERP systému při řízení šaržové výroby
Pokud porovnáme pracnost evi­dence zásob a rozpracovanosti bez šaržování a se šaržováním, zjistíme, že i při použití moder­ních technologií je šaržování pracnější. Spíše lze říci, že šaržo­vat bez podpory ERP systému je téměř nemožné. Proto...
CAD I, 1. 3. 2023 - Vojtěch Rulc

Explicitní řešič pro strukturální analýzy?

Explicitní řešič pro strukturální analýzy?
Mechanika je klíčovou oblastí při řešení mnoha různých technic­kých problémů, ať už se jedná o vývoj nových produktů, opti­ma­li­­za­ci exis­tu­jí­cích systémů, nebo simulujeme chování při extrém­ních podmínkách. Pro řešení těchto problémů se...
CAD I, 27. 2. 2023 - Vlastimil Staněk

Co je to CAM v roce 2023?

Co je to CAM v roce 2023?
V tomto článku bych rád shrnul své postřehy na téma CAM, které jsem načerpal za posledních 25 let při své práci s obráběči na CNC obráběcích strojích a při diskusích s prodejci CNC obráběcích strojů.
IT SYSTEMS 12/2022, 27. 1. 2023 - Ivo Procházka

5 největších mýtů o digitální transformaci v průmyslové výrobě

5 největších mýtů o digitální transformaci v průmyslové výrobě
Digitální transformace patří mezi prioritní věci managementu řady výrobních firem a diskutuje se o ní bez ohledu na průmyslové odvětví. Podniky tuší, že se bez digitální transformace v budoucnu neobejdou. Neví však, kde začít a jak vlastně vypadá...
IT SYSTEMS 12/2022, 18. 1. 2023 - Ing. Vladimír Bartoš

Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady

Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady
Každá výrobní firma manipuluje se zásobami nakupovaných surovin a materiálů, s polotovary a s hotovými výrobky. Složitost manipulace stoupá s četností artiklů a s nemožností standardních balení (rozměrné artikly, mixované artikly v balení apod.)....
  

- Inzerce -

OpenRadioss

Simulace dynamických dějů nyní jako open-source


Využití Altair Radioss při vývoji supersportu Rimac Nevera.Na podzim loňského roku Altair překvapil odbornou veřejnost z řad výpočtářů a vývojových inženýrů představením řešiče OpenRadioss. Jak už název napovídá, Open­Radi­oss je open-source verzí explicitní­ho solveru Altair Radioss, CAE nástroje pro simulace rychlých dějů, jakými jsou tolik populární virtuální testy nárazů vozidel, včetně vyhodnocení pasivní bezpečnosti, zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí, pádové zkoušky elektronických zařízení a podobně.

IT řešení pro výrobní podniky II, 28. 12. 2022

Když chcete vyrábět s přesností na mikrometry, klasické měření už nestačí

Když chcete vyrábět s přesností na mikrometry, klasické měření už nestačí
Pokud jde o přesnost a rychlost měření, tuzemské firmy mají co dohánět. Jsou často extrémně konzervativní a modernizaci se urputně brání. O tom, čeho se průmyslové podniky obávají a jak lze měřit s přesností na mikrometry a zkrátit čas měření...
akce Plánování a řízení výroby: Konference, semináře, školení, ...
(16.5.2023 - 16.5.2023)
akce
IT řešení pro výrobní podniky II, 20. 12. 2022 - Jiří Dědeček

Dynamická simulace ve výrobním podniku

Dynamická simulace ve výrobním podniku
Dynamická simulace je zjednodušeně digitální model výrobně-logistického systému, umožňující simulovat různé scénáře a tím optimalizovat současný nebo budoucí stav simulovaného systému a předejít tak špatným rozhodnutím. Pod výrobně-logistickým...
  

- Inzerce -

Moderní systém pro výrobu s tradicí

Akciová společnost Tereos TTD je největším výrobcem cukru a lihu v České republice. Ročně ve dvou cukrovarech a čtyřech lihovarech vyrobí až 370 000 tun bílého krystalického cukru a 1 400 000 hektolitrů lihu, ať už pitného, nebo bezvodého.

ERP systémy II, 2. 12. 2022 - Ľudovít Balaj

Když dodat produkt už nestačí...

Když dodat produkt už nestačí...
„Hrnce, misky i rendlíčky dejte drá­ááááto­vat ženičky!“ Toto volání se po několik staletí ozývalo po ves­ni­cích a městech nejen v tehdej­ším Rakousku-Uhersku. Dráteníci křižo­va­li téměř celou Evropu s krosnami na ramenou a džbery po boku....
 
Časopis IT Systems
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
Edice IT Systems Special
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 12/
příloha #1 11/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine