facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Zkušenosti z projektů business intelligence

Zkušenosti z projektů business intelligence
Business intelligence řešení nejsou výsadou pro velké a bohaté společnosti. Také menší a střední firmy potřebují pro svá rozhodnutí kvalitní informace a jejich manažeři mnohdy vyžadují komplexní pohled na svou firmu a její vývoj. Současné informační technologie nabízejí špičkové možnosti řešení business intelligence i jim.
V tomto článku bychom se s vámi rádi podělili o zkušenosti a zajímavosti z projektů implementace řešení business intelligence v rámci SMB sektoru (střední a menší firmy) v České republice. Zkušenosti jsou získány z řádově desítek projektů ve firmách o velikosti desítek až stovek zaměstnanců. Oblast business intellig... více »
POINT.X

Fraud management aneb data mining v praxi

Fraud management aneb data mining v praxi
Zaměstnanci pojišťoven, kteří spolupracují na detekci a vyšetřování pojistných podvodů často konstatují, že každý z nás už se s pojistným podvodem velmi pravděpodobně setkal, ať už ho přímo spáchal, nebo byl jeho svědkem ve svém okolí. Vždyť za podvod se považuje i fiktivní navýšení skutečné škody, ke které při události došlo.
Přesně kvantifikovat míru a rozsah pojistných podvodů není v praxi možné, neboť většina podvodů zůstává pravděpodobně neodhalena a neprokázána. I když je rozsah expertních odhadů podílu podvodů na pojistných událostech dosti široký, můžeme uvést, že činí zhruba deset procent. V praxi však pojišťovny zaznamenávají a... více »

Business intelligence a reporting nejen pro krizové období

Business intelligence a reporting nejen pro krizové období
Právě se nalézáme uprostřed období, které otestuje připravenost a adaptabilitu podnikatelských subjektů. Ačkoli se počátek hospodářské recese zrodil na finančních trzích ve Spojených státech, vzhledem k provázanosti mezinárodního trhu je možné zřetelně cítit její dopad i v České republice. Ať už nás tento stav zasáhl přímo, či nepřímo prostřednictvím dalších podnikatelských subjektů, výsledky jsou vidět v různých sférách spojených s podnikáním. Zásahy centrální banky i státního aparátu jsou kvůli politické situaci nepředvídatelné, a proto je více než kdy jindy potřeba detailně porozumět vlastním podnikatelským procesů... více »
POINT.X

Prevence odchodu zákazníka pomocí data miningu

Prevence odchodu zákazníka pomocí data miningu
V dnešním konkurenčním prostředí a díky nasycenému trhu přicházejí nově získaní zákazníci převážně od konkurence, a proto je udržení stávajících zákazníků důležitým měřítkem úspěchu a konkurenční výhodou. Odchod stávajících zákazníků přináší jak snížení zisků, tak ztrátu pozice na trhu a zároveň narůstající náklady na získání nových klientů. Udržení zákazníků řeší tzv. churn management, který identifikuje mezi zákazníky hlavní kandidáty na odchod, zjišťuje příčiny jejich chování, realizuje vhodnou retenční kampaň k jejich udržení a měří dosažené výsledky.
Identifikaci zákazníků z hlediska jejich odchodu a zjištění příči... více »
akce

Balanced scorecard – jak dosáhnout podnikových ambicí

Balanced scorecard – jak dosáhnout podnikových ambicí
Balanced Scorecard v doslovném překladu znamená vyvážená výsledková listina a základním cílem této listiny je vyvážení všech požadavků na uspokojení různých zájmových skupin (stakeholders). Termín vyvážení vyjadřuje, že cílem podniku je uspokojovat nejen své akcionáře, ale také ostatní zájmové skupiny, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, distributoři, zákazníci a další. Často se však stává, že zájmy těchto skupin stojí proti sobě a uspokojení požadavků jedné skupiny může vést k poškození zájmů skupiny druhé. Vyvážení se tak stává důležitým kompromisem a společnou shodou ohledně podnikových cílů a záměrů. Vyvážení je také nezbytné pro efektiv... více »

Datová kvalita pod lupou

Datová kvalita pod lupou
Chyby se v datech vyskytují od počátku jejich automatizovaného zpracování. Vývoj IT v posledních letech vedl a stále vede k tomu, že se elektronicky zpracovává stále více dat ze stále více oblastí. Na druhé straně stále více činností je na elektronickém hromadném zpracování dat závislých. Velká míra nekvalitních dat významně snižuje jejich správnou použitelnost.
Nesprávná data vedou k nesprávným výsledkům jejich zpracování a v důsledku ke špatnému fungování podnikových procesů s následkem ekonomických ztrát. Dalším důsledkem nekvality je vynakládání prostředků na správu, zpracování, archivaci nesprávných, nesmyslných a nadb... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine