facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Logistika

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články
IT SYSTEMS 10/2023, 1. 12. 2023 - Tibor Szekeres

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Hlasoví asistenti patří i do skladu
Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a kom­fort­něj­ší než manuálně zadá­vat text do prohlížeče? Umožněte to i sklad­ní­kům při vychystávání zboží nebo inventu­rách. Dejte jim výhodu...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT SYSTEMS 10/2023, 14. 11. 2023 - Petra Tylová

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi
Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na...
CAD II, 13. 10. 2023 - Petr Mareček

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace
Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 9. 2023 - Marek Štěpán

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice
Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté...
Digitalizace logistiky, 10. 8. 2023 - Zdeněk Mikeš

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?
Covid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky...
Digitalizace logistiky, 8. 8. 2023 - Caleb Finch

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení dodavatelského řetězce
Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku,...
Digitalizace logistiky, 4. 8. 2023 - David Zeman

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Inspirace pro české podniky
Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo...
  

- Inzerce -

Automatizace skladu není chiméra

Automatické skladovací systémy, roboti pro manipulaci s materiálem, systémy sledování zásob a umělá inteligence – to jsou jen některé klíčové prvky, se kterými se setkáváme při vývoji skladovacích aplikací.

Digitalizace logistiky, 1. 8. 2023 - Petr Litavec

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS
Skladování a logistika představu­je pro mnoho e-shopů zásadní překážku v jejich dalším růstu. Kam naskladnit více zboží? Kdo bude kompletovat objednávky? Jak vyjednat co nejnižší cenu s dopravcem? Jak se vypořádat s rostoucími cenami skladových...
akce
Digitalizace logistiky, 25. 7. 2023 - Miroslav Králík

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem
Řízený sklad neboli WMS je firemní systém, který zrychluje vyskladňo­vá­ní zboží, zpřehledňuje evidenci i pohyb zásob, mini­ma­li­zu­je chybo­vost sklad­ní­ků nebo auto­ma­ti­zu­je mnohé skladové procesy. I proto počet firem s WMS za poslední...
  

- Inzerce -

COMES OEE a COMES WMS řeší digitalizaci výroby Amix Production

Irena Šedivá, výrobní ředitelka Amix Production, s. r. o.Společnost Amix Production, s. r. o. (dále jen Amix) nabízí kompletní výrobu sportovní výživy a doplňků stravy. Dnes disponuje nejmodernější dostupnou výrobní technologií. Ing. Ireny Šedivé, výrobní ředitelky Amixu, a paní Hany Hlůžové, systémové analytičky, jsme se zeptali, jak se společnosti Amix otevírají nové horizonty efektivity a konkurenceschopnosti díky zavádění konceptu digitální továrny a moderních technologií COMES OEE a COMES WMS od společnosti Compas automatizace, spol. s r. o. (dále Compas).

Digitalizace logistiky, 21. 7. 2023 - Kateřina Černá Sládková

5 hlavních přínosů WMS

5 hlavních přínosů WMS
Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819202122
Ceník inzerce portálu SystemOnLine