facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Logistika, řízení skladů, WMS

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika, řízení skladů, WMS: články
IT SYSTEMS 1-2/2024, 25. 3. 2024 - Peter Bílik, Martin Kudláč

WMS je pro maloobchodní logistiku klíčovým prvkem

WMS je pro maloobchodní logistiku klíčovým prvkem
Malo­ob­chod je neustále v pohy­bu. Aby malo­ob­chod­ní podniky mohly přežít a pro­spe­ro­vat v tomto dy­na­mic­kém pro­stře­dí, jsou nezbytné nejenom cílený marketing, věrnostní zákaznické programy, ale také bez­chyb­ná logistika a spolehlivé...
  

- PR -

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

IT Systems 4/2024Dominantní částí aktuálního vydání IT Systems je příloha věnovaná kybernetické bezpečnosti, ale najdete v něm také řadu jiných témat. Věnujeme se především trendům v digitalizaci výroby, ale i problematice ESG reportingu a využití virtuální a rozšířené reality v průmyslu. Ukážeme vám také, jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech.

IT SYSTEMS 1-2/2024, 12. 3. 2024 - Peter Bílik, Martin Kudláč

7 trendů v logistice na rok 2024

Jak AI transformuje skladovou logistiku

7 trendů v logistice na rok 2024
Stojíme na prahu éry, ve které se umělá inte­li­gen­ce (AI) stává nejen doplň­kem, ale určujícím nástrojem nejenom pro optimali­zaci, ale také řízení skladových procesů. Rok 2024 je dalším mez­níkem při přechodu od tradičního k dyna­mic­ké­mu...
IT SYSTEMS 1-2/2024, 4. 3. 2024 - Martin Běhal

AI v logistice dláždí cestu rychlosti i alternativním vozidlům

AI v logistice dláždí cestu rychlosti i alternativním vozidlům
Český e-commerce trh se v závěru roku začal vzpamatovávat z postcovidového propadu a po mnoha měsících se vrátil k mírnému růstu. Zároveň však neustále rostou také nároky zákazníků, kteří se při rozhodování o nákupu čím dál častěji rozhodují...
IT řešení pro výrobní podniky II, 27. 12. 2023

Eaton nasadil autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logistiky

Eaton nasadil autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logistiky
Továrna společnosti Eaton v rumun­ském Aradu je dalším příkladem, jak lze využít autonomní mobilní roboty pro zvýšení efektivity interní logisti­ky. Nasadila čtyři autonomní mobilní roboty (AMR), konkrétně modely MiR500 a MiR200. Roboty urazí...
IT řešení pro výrobní podniky II, 22. 12. 2023 - Tomáš Foltýn

Moderní trendy v řízení skladů

Moderní trendy v řízení skladů
Logistika a skladové hospodářství bývají při digitální transformaci podnikání v mnoha případech neprávem opomíjenými oblastmi. Přitom však jejich hladké a efektivní fungování má klíčový dopad na úspěšný chod byznysu. Nejmodernější technologie...
IT SYSTEMS 10/2023, 1. 12. 2023 - Tibor Szekeres

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Hlasoví asistenti patří i do skladu
Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a kom­fort­něj­ší než manuálně zadá­vat text do prohlížeče? Umožněte to i sklad­ní­kům při vychystávání zboží nebo inventu­rách. Dejte jim výhodu...
IT SYSTEMS 10/2023, 14. 11. 2023 - Petra Tylová

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi
Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na...
  

- PR -

5 tipů, jak vybrat WMS pro vaši firmu

Řešíte dnes a denně pohyb zboží ve skladu? Warehouse Manage ment System je softwarové řešení navržené, sestavené a vyladěné pro správu a optimali­za­ci skladových operací a obecně veškerých procesů ve skladu. Pomáhá mimo jiné v řízení pohybu zboží, sledování skladových zásob, plánování příchodu a odchodu zboží, a díky těmto superschopnostem zefektivňuje správu skladu.

CAD II, 13. 10. 2023 - Petr Mareček

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace
Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika...
akce Logistika, řízení skladů, WMS: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 9. 2023 - Marek Štěpán

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice
Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté...
  

- PR -

Signys Logistics: Řízení skladů přes mobilní aplikaci efektivně a online!

Moderní logistika vyžaduje efektivní a spolehlivé řešení pro řízení skladů a sledování zásob. S aplikací Signys Logistics a modu­lem řízených skladů WMS Signys máte na dosah ruky nástroje, které vám umožní zvýšit efektivitu vašich logistických operací a dosáhnout tak co nejvíce optimálního využití zdrojů.

Digitalizace logistiky, 10. 8. 2023 - Zdeněk Mikeš

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?
Covid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky...
 
Další stránky tematické sekce: 1234567891011121314151617181920212223
Ceník inzerce portálu SystemOnLine