facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2024 , AI a Business Intelligence , HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů

Je AI dostatečně lidská na to, aby zvládla i personalistiku?

Viktor Mečiar


V žádné firmě nejspíš neexistuje po­zice a oddělení, které by mělo sta­vět na lidskosti více než per­so­na­lis­ti­ka. To má „lidskost“ už v samot­ném názvu. Para­dox­ně se zdá, že právě HR je jednou z oblastí, kde může být AI již dnes velmi užitečná, navzdory své umělé lidskosti. Ještě větším paradoxem je, že se AI využívá v personalistice spíše pro oblasti, které si lidskost přímo žádají, a naopak HR oblasti, kde je třeba pracovat s tvrdými daty a výpočty, se stále více přenechávají lidem.


Nábor zaměstnanců v režii AI

Zejména pro společnosti s velkým počtem zaměstnanců nebo vysokou fluktuací může být umělá inteligence přínosem a ušetřit čas. AI už dnes provádí pohovory s uchazeči pomocí různých chatbotů. Obzvláště u pozic, na které se hlásí velké množství kandidátů a je třeba hodnotit především jasná a objektivní kritéria (například programování či jazyky), může být AI velmi efektivní a také přesná v tom smyslu, že vybere uchazeče, kteří splňují daná kritéria. Pro první kola výběru je proto AI vhodnou volbou.

Podobně může AI pomoci při procesu vyhledávání, oslovování potenciálních kandidátů z různých zdrojů, a najít tak vhodného adepta na pracovní pozici například na LinkedIn nebo jobs.cz. Následně může kandidáta oslovit a domluvit si s ním pohovor, nebo dokonce první kolo pohovoru s kandidátem přímo absolvovat.

AI a firemní život zaměstnance

Nábor zaměstnanců je jen jednou z oblastí, kde může umělá inteligence pomoci. Následný onboarding, nástupní školení, BOZP nebo testování? Pro všechny tyto oblasti již existují nástroje, které alespoň částečně využívají AI, a zdá se, že výběr a onboarding zaměstnance lze nyní téměř plně automatizovat. Ale co další život zaměstnance u vás ve firmě? I zde může být AI nápomocná. Různá opakující se školení, hodnocení zaměstnanců, testování zaměstnanců (například na normy ISO a podobně) jsou oblasti, které AI zvládne bez problémů. Teoreticky dokáže AI v dnešní době kandidáta najít, vést pohovor, vyhodnotit a následně také propustit 😊. Vlastně to vypadá, že AI může už dnes bez problémů nahradit personalistu, že? Nechci se nikoho, kdo pracuje v HR, dotknout. Toto tvrzení je samozřejmě přitažené za vlasy. Protože AI prostě chybí již zmíněná lidskost a intuice a nejspíš nikdy nedokáže správně namíchat týmovou „chemii“. Ne jako živý člověk s citem pro danou problematiku. Přesto se právě zde AI využívá nejvíce.

Kam AI ještě v HR nepronikla?

Nicméně dnes, kdy se víceméně vše kolem AI v personalistice točí ve výše zmíněných oblastech, bych rád upozornil na další oblasti HR, které nejsou tak viditelné a sexy, ale AI zde může paradoxně pomoci více. Jedná se například o různé kompletace, kontrolu mzdových vstupů, podklady pro výpočty, jejich slučování, ověřování apod. Dnes je běžnou praxí, že vstupy pro interní mzdovou účetní nebo externího zpracovatele mezd sestavuje HR oddělení z různých vstu­pů a systémů, slučuje je do dalších excelových tabulek, různě pře­po­čí­tá­vá a doplňuje. Tato víceméně strojová práce je častým zdro­jem chyb, které vedou k nesprávnému zpracování mezd se všemi důsledky, které z toho vyplývají – tedy opravám, doplatkům, podá­vá­ní opravných výkazů atd. Je trochu s podivem, že se umělá inte­li­gen­ce a strojové učení v personalistice využívají spíše pro činnosti, které vyžadují lidský přístup, viz zmíněný nábor nebo hodnocení zaměstnanců, když už dnes lze najít nepřeberné množství nástrojů, které lze pro tyto činnosti využít. Ale pro „backendové“ HR činnosti, které pracují pouze s tvrdými daty (kde by bylo využití strojového myšlení opravdu přínosné), se v současné době téměř nepoužívá.

Je však pravděpodobné, že i to se brzy změní a nějaký chytrý nástroj založený na umělé inteligenci bude vlaštovkou, která otevře dveře automatizaci i v této oblasti. Personalisté se pak budou moci plně soustředit na budování vztahu zaměstnanců k firmě pro­střed­nic­tvím lidského kontaktu, který AI zdaleka nedokáže nahradit.

Viktor Mečiar Viktor Mečiar
Autor je výkonným ředitelem společnosti TULIP Solutions.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.