facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Projektové řízení

nástroje projektového manažera, metodiky a standardy projektového řízení, IT podpora řízení projektů

clanky Projektové řízení: články
ERP systémy I, 10. 4. 2024 - Zuzana Kubíková

Projektový management je klíčem k úspěchu při implementaci ERP systémů

Projektový management je klíčem k úspěchu při implementaci ERP systémů
Projektový managment hraje klí­čovou roli při implementaci sys­tému ERP – je nezbytný pro zajiš­tění úspěšného průběhu a dokon­čení celého projektu. Každá fáze tohoto procesu má svůj specific­ký význam a přispívá k úspěšné­mu dokončení celého...
  

- PR -

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech

IT Systems 4/2024Dominantní částí aktuálního vydání IT Systems je příloha věnovaná kybernetické bezpečnosti, ale najdete v něm také řadu jiných témat. Věnujeme se především trendům v digitalizaci výroby, ale i problematice ESG reportingu a využití virtuální a rozšířené reality v průmyslu. Ukážeme vám také, jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech.

IT SYSTEMS 1-2/2024, 6. 3. 2024 - Adam Zdvihal

Optimalizace procesů by měla mít plán

Technologie vybírejte v zájmu dlouhodobé perspektivy

Optimalizace procesů by měla mít plán
V dnešní době se každý snaží opti­malizovat své postupy a procesy, a to prostřednictvím různých techno­lo­gic­kých inovací. Existují různé pří­stupy k optimali­za­ci dodavatelského řetězce, jako je využívání robotů, správa dat, integrace umělé...
IT SYSTEMS 1-2/2024, 29. 2. 2024

Úskalí komunikace v rámci IT projektu z právního pohledu

Úskalí komunikace v rámci IT projektu z právního pohledu
V praxi se při řešení problémů našich klientů setkáváme se situací, kdy se, ačkoliv je mezi stranami uzavřena písemná smlouva, dovolává jeden z účastníků její změny s odkazem na dokument či dohodu, které vznikly v průběhu implementace zcela...
IT SYSTEMS 12/2023, 26. 1. 2024

Digitální řešení změní podobu projektového managementu ve stavebnictví

Digitální řešení změní podobu projektového managementu ve stavebnictví
Projektové řízení ve stavebnictví je jednou z nejnáročnějších a zároveň nejdůležitějších součástí každého projektu. V době, kdy rostou náklady na financování, ubývá kvalifikovaných pracovníků, stavební materiály jsou stále dražší a poptávka...
ERP systémy II, 22. 11. 2023 - Zuzana Kubíková

Kritická místa ERP projektů

aneb Jak na úspěšnou implementaci

Kritická místa ERP projektů
ERP systémy jsou jedním z klíčo­vých prvků úspěšného podnikání v moderním, rychle se měnícím prostředí. Pomáhají zefektivňovat procesy, zvyšovat transparentnost dat, posilovat efektivitu práce a udržet firmu konkurenceschopnou. Implementace...
IT SYSTEMS 6/2023, 17. 7. 2023

Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů

Metoda Lean Six Sigma nachází uplatnění ve firmách napříč obory

Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů
Lean Six Sigma je metodika řízení procesů, která kombinuje principy Lean Managementu a Six Sigma s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality podnikových operací. Důraz klade na minimalizaci plýtvání, zvyšování produktivity a eliminaci chyb,...
IT řešení pro výrobní podniky I, 23. 6. 2023 - Jiří Flídr

Týmová spolupráce a zákaznická orientace ve výrobní firmě

Týmová spolupráce a zákaznická orientace ve výrobní firmě
Týmová spolupráce a zákaznická orientace jsou témata, která nebývají ve výrobních firmách dostatečně frekventovaná, přestože mají opravdu veliký význam pro postavení firmy na trhu. Navíc jsou obě natolik vzájemně propojená, že je vlastně nejde...
  

- PR -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsČasopis IT Systems nabízí inspiraci pro vaše projekty. Pomůže vám zorientovat se na trhu informačních systémů a proplout úskalími digitální transformace. Každé vydání IT Systems přináší názorové články a komentáře předních expertů, rozhovory s osobnostmi ze světa IT, přehled vybrané kategorie podnikových aplikací a tematickou přílohu.

IT SYSTEMS 5/2023, 22. 6. 2023 - Vojtěch Kijenský

Role DevOps v digitální transformaci

Role DevOps v digitální transformaci
Tak jako ve většině technologic­kých odvětví se i ve vývoji soft­waru na zakázku stále zvyšuje tlak na jeho rychlost a flexibilitu. V tradičních přístupech, jako je například Waterfall, to však vět­šinou není možné. Technologické společnosti...
akce Projektové řízení: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 3/2023, 14. 4. 2023 - Tomáš Páral

Agilní dodávka softwaru neznamená černou díru na peníze, je jedinou realistickou volbou u inovativních řešení

Agilní dodávka softwaru neznamená černou díru na peníze, je jedinou realistickou volbou u inovativních řešení
U dodávky softwarového řešení inovativních nebo velkých projektů prakticky nikdy nelze stanovit přesnou cenu, protože není na začátku určen zcela přesný a neměnný obsah dodávky do posledního detailu. Vždy dochází k doplňujícím (původní záměr...
  

- PR -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

ERP systémy II, 1. 12. 2022 - Martin Dudek

Lze dodat komplexní ERP systém za pár měsíců?

Lze dodat komplexní ERP systém za pár měsíců?
Řešení pro plánování podniko­vých zdrojů (ERP) je pro většinu společností základem, který může přinést potřebnou digitali­zaci a automatizaci procesů. Přesto jsou transformace ERP stále časově náročné a složité a rozhodně patří mezi nejsložitější...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213
Ceník inzerce portálu SystemOnLine