facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2024 , AI a Business Intelligence

Nástup umělé inteligence zatím nevede k propouštění, ale naopak přináší nové pracovní příležitostiPoužívání umělé inteligence už není pouhým módním trendem, ale zásadní transformací, která formuje budoucnost. V tomto článku se zamýšlíme nad dopadem implementace umělé inteligence do firemních aktivit napříč různými odvětvími a zjišťujeme, zda firmy počítají s personálními úsporami v souvislosti s nasazením nových technologií.


AI jako marketingový nástroj

V současné době je umělá inteligence běžně využívána ve firmách, a to zejména v kontextu tvorby a úpravy obsahu. „V současné době již využíváme některé AI nástroje v rámci našich marketingových aktivit. Příkladem může být tvorba reklamních textů a podkladů pro grafické výstupy,“ odpovídá Michal Hotmar, marketingový specialista nábytkářské společnosti RIM CZ. Nástroje založené na AI jsou schopné generovat desítky až stovky příspěvků na sociálních sítích z existujících dat. Navíc dokážou navrhnout texty reklam, titulky, grafické prvky, které jsou klíčové pro efektivní oslovování cílové skupiny.

V marketingu se umělá inteligence využívá možná více než v jiných odvětvích kvůli potřebě neustálé analýzy dat a adaptace na rychle se měnící tržní podmínky. „AI už dnes běžně používáme nejen pro rešerše, generování hrubého textu nebo při postprodukci fotografií a videa, ale také v obchodním nebo náborovém procesu,“ komentu­je Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors.

Seberou nám roboti práci?

Většina českých firem se chystá více pracovat s obsahem vytvořeným pomocí umělé inteligence, jelikož vidí v této oblasti velký potenciál do budoucna. Nicméně, zatím nemají v plánu provádět žádné personální úspory. „Očekáváme, že AI bude dále pomáhat s rutinními prácemi a zrychlovat vybrané procesy. Neočekáváme však, že toto bude mít personální dopady. Naopak se spíše těšíme, že se našim odborníkům rozšíří prostor pro opravdu kvalifikovanou práci, kde je stále třeba uplatňovat lidský úsudek a zkušenosti,“ sdílí svůj postoj Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto.

Připraví nás AI o práci? Na každé pracovní pozici se opakují aktivity, jako je pravidelná kontrola e-mailů neboli analýza dat. Umělá inteligence je v tomto ohledu významným nástrojem, který pomáhá automatizovat tyto opakující se činnosti a uvolňuje tak čas pro úkoly s vyšší prioritou a přidanou hodnotou. „Cestou je spíše zefektivnit aktuální procesy a produkovat tak více za stejný čas, není nutné ani žádoucí kvůli tomu propouštět zaměstnance,“ doplňuje Patrik Duda, CEO společnosti Atreon.

AI reformuje trh práce

Obavy z dopadů technologického pokroku na trh práce jsou dlouho­do­bým tématem, které se objevuje v různých podobách po celou historii. „Už desítky let se objevují zprávy, že nás roboti připraví o práci. Nedávno jsem viděla krásné srovnání třech obálek němec­ké­ho magazínu Spiegel, z let 1964, 1978 a 2016. Všechny z nich predikovaly, že technický vývoj bude znamenat zánik pracovních míst,“ komentuje situaci Jana Večerková, ředitelka projektu Coding Bootcamp Praha. Nicméně se ukázalo, že AI a automatizace nevedou k masové nezaměstnanosti, ale vytvářejí nové pracovní příležitosti a mění povahu existujících pracovních rolí. „Podívejte se na statistiky nezaměstnanosti v posledních letech – pokud by platila úměra, že vyšší míra automatizace znamená méně pracovních míst, tak by jak v Německu, tak v Čechách měla nezaměstnanost růst, a přitom tomu bylo právě naopak,“ dodává Jana Večerková.

Navzdory významnému technologickému pokroku zůstávají určité lidské dovednosti nenahraditelné. Podle Ondřeje Tylečka je umělou inteligenci třeba vnímat jako podpůrný nástroj, nikoli jako náhrada lidské inteligence a kreativity. „Náš obor, marketingová komunikace, propojuje umění a technologie. Chystáme se najmout ještě více lidí, kteří AI dokáží využít ve své práci. AI však nenahradí stratéga, copywritera ani fotografa.Ty nejlepší nápady totiž stojí na prověřených principech, ale zároveň obsahují něco jedinečného, inovativního a kreativního. Skutečně výjimečná myšlenka se prozatím může zrodit jen v lidské hlavě,“ dodává Ondřej Tyleček.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.