facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Implementace BI řešení ve výrobní firmě

Implementace BI řešení ve výrobní firmě
Výrobní firmy využívají pro řízení a plánování výroby sofistikované ERP systémy. Podniková architektura informačních systémů je však často složená z mnoha vzájemně propojených agend, jako jsou finanční moduly, controlling, nákup, CRM, prodej. Takto složitá struktura generuje obrovské množství dat a informací, přičemž pro optimalizaci a vyšší flexibilitu tyto firmy hledají a zavádějí interní komunikační technologie, které by měly řídit konzistenci dat a jejich provázanost, včetně vazeb na data historická. Takto koncipovaná architektura je často ve své finální podobě velmi složitá a neposkytuje dostatečnou flexibilitu v momentě, kdy dojde napří... více »

IT řešení pro analýzy, plánování a reporting

IT řešení pro analýzy, plánování a reporting
Analýzy, plánování, reporting. Tři samostatné činnosti realizované různými odděleními za použití různých nástrojů, přístupů a metodologií. Kolektivy analytiků, data minerů, datových specialistů, IT odborníků a business uživatelů se snaží najít společnou řeč v tom, jak získat požadovaná data z různých datových zdrojů v požadovaném rozsahu a termínu. Často se stává, řečeno obrazně, že pravá ruka neví, co dělá levá – opakovaně se provádějí stejné datové operace, oddělení spolu vzájemně nekomunikují, nespolupracují, nesdílí výsledky. Společným jmenovatelem veškerých činností jsou však data a úlohou, před kterou stojíme, je, jak zajistit jejich do... více »

Přínosy a náklady business intelligence

Přínosy a náklady business intelligence
Na téma přínosů řešení business intelligence (BI) již bylo napsáno mnoho článků. O potřebných nákladech na vytvoření opravdu pracujícího a uživateli akceptovaného řešení BI je však informací poměrně málo. Cílem tohoto článku je proto rozvést obě zmíněná témata trochu konkrétněji.
Přínosy business intelligence Vyjděme z jedné z definic, k čemu vlastně BI systémy mají sloužit: cílem nasazení BI systému je umožnit jeho uživatelům získat z dostupných dat komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví. Co to jsou komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví si vysvětleme na příkladu obchodního manažera, který potřebuj... více »

Excel – nejrozšířenější manažerský nástroj

Excel – nejrozšířenější manažerský nástroj
Excel je nejrozšířenějším manažerským nástrojem na všech stupních řízení. Je využíván pro prezentace dat, sběr dat, výpočty, poznámky a tvorbu aplikací. Excelové aplikace jsou v podnicích zpravidla využívány pro podporu procesů, jejichž řešení standardními softwarovými nástroji je finančně nebo časově náročné. Není nic snazšího než navrhnout tabulku a práci s ní zahrnout do procesu. Není nic snazšího než navrhnout manažerský report nebo formulář pro sběr dat a rozeslat e-mail o jeho užívání. Časem se množství takových tabulek rozroste a z některých jednoduchých formulářů se stanou komplexní aplikace s mnoha uživateli. Příkladem mohou být form... více »
akce

Řízení kvality dat prostřednictvím SQL Serveru 2012

Řízení kvality dat prostřednictvím SQL Serveru 2012
Microsoft vstoupil na pole master data managementu (MDM) poprvé ve verzi SQL Server 2008 R2, jejíž součástí byla služba Master Data Services (výsledek akvizice společnosti Stratature z roku 2007). Nová verze vlajkové databázové lodi, Microsoft SQL Server 2012, přináší některé nové funkce a rozšíření a přidává zcela novou službu – Data Quality Services.
Master data management je soubor procesů, technologií a nástrojů, které umožňují vytvářet a udržovat základní firemní seznamy a číselníky. MDM není jenom technická disciplína – často jsou vyžadovány změny v obchodních procesech, kde přichází na řadu politická rozhodnutí. S růstem firmy ros... více »

Přínosy a náklady business intelligence

Přínosy a náklady business intelligence
Na téma přínosů řešení business intelligence (BI) již bylo napsáno mnoho článků. O potřebných nákladech na vytvoření opravdu pracujícího a uživateli akceptovaného řešení BI je však informací poměrně málo. Cílem tohoto článku je proto rozvést obě zmíněná témata trochu konkrétněji.
Přínosy business intelligence Vyjděme z jedné z definic, k čemu vlastně BI systémy mají sloužit: cílem nasazení BI systému je umožnit jeho uživatelům získat z dostupných dat komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví. Co to jsou komplexní informace pro rozhodování, řízení a výkaznictví si vysvětleme na příkladu obchodního manažera, který potřebuj... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine