facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence

Data warehousing, Data mining, Balanced scorecard, BPM, MIS

clanky Business Intelligence: články

Analytické operace ve firmě trochu jinak (1. díl)

1. díl: Predikce ve výrobním podniku

Analytické operace ve firmě trochu jinak (1. díl)
Vážení čtenáři, vítám vás u první části třídílného seriálu. Ten si klade za úkol představit několik úloh, které s ohledem na aktuální problematiku a možnosti v oblasti prediktivní analytiky považuji pro průmyslové podniky za zajímavé. Článek se pokusím pojmout poněkud netradičně, odpoutám se na okamžik od často používaných frází typu: výrobní podniky v dnešní době musí, výrobní podniky dnes čelí, dnešní doba nutí, v konkurenčním prostředí musí manažeři a vedoucí pracovníci... Rozhodl jsem se ponechat odborníkům volné pole působnosti a nekonfrontovat je s tím, že něco musí. Rád bych pouze nastínil n... více »

Location intelligence

Informace v prostorových souvislostech

Location intelligence
Aniž si to uvědomujeme, informaci o poloze obsahují téměř veškerá data, která běžně používáme. Zákazníci mají bydliště či místo podnikání, veškerá aktiva mají své umístění, zásilky svůj původ a místo určení atd. Podle různých studií obsahuje lokalizaci v prostoru více než osmdesát procent všech dat. Tím, že tato obchodní prostorová data zobrazíme nad podkladovou mapou, můžeme nalézt a zkoumat jejich vztahy. Takto získané poznatky pak můžeme využít v procesu rozhodování. Výše popsaný přístup lze nazvat prostorovou inteligencí – location intelligence.
Location intelligence je schopnost porozumět složitým jevům prostřednictvím jejich vzájem... více »

Odhalte podvody v pojišťovně

Odhalte podvody v pojišťovně
Hodně slýcháme o detekci podvodů ve všech oblastech finančních služeb. Výrazy jako prediktivní modely, pokročilé statistické analýzy, sofistikované dataminingové algoritmy nalezneme v každé hodnotné marketingové prezentaci fraud detection systému. Jde o zázračné black boxy, které se samy naučí, jak takový podvod vypadá, a pak s elegancí Sherlocka Holmese vypátrají a označí hříšníky v téměř reálném čase.
Pravděpodobně se mnohým z vás stalo, že jste se pokoušeli koupit zájezd pro celou rodinu a zaplatit ho platební kartou on-line. Za pár minut volá vyděšený pracovník call centra vaší banky a zeptá se, zda jste to skutečně vy, kdo se pokouš... více »

Monitoring webu a sociálních sítí

Monitoring webu a sociálních sítí
S masovým rozšířením internetu v devadesátých letech minulého století se náš svět změnil od základů. V čem spočívají tyto tak dramatické změny? V obrovském nárůstu nestrukturovaných dat, zvýšené, až přehnané komunikaci, globálních změnách obchodních modelů, ale zejména způsobů práce s informacemi. Jejich čím dál cennějším zdrojem jsou také diskusní fóra a další sociální sítě, kterým bychom proto měli věnovat patřičnou pozornost.
Proč monitorovat internet? Doba, kdy byly televizní spot nebo produktový katalog etalonem marketingové pravdy je dávno pryč. Když se pídíme po informacích o produktech, mnohdy je nehledáme jen u výrobce, ale také... více »
akce

Predikce prodeje s pomocí kontextové analýzy

Predikce prodeje s pomocí kontextové analýzy
Předpověď poptávky je jedním ze základních úkolů podnikového plánování. Přesné a včasné predikce prodeje jsou zásadní například pro řízení zásob, potravinářské velkoobchody a maloobchodní sektor i jinde. S ohledem na velké množství faktorů, které poptávku ovlivňují, je přitom její predikce složitým úkolem. Odpovědí na tyto výzvy je využití kontextové analýzy.
Spotřebitelská poptávka může být ovlivněna různými faktory – typicky cenou, reklamou, spotřebitelskými preferencemi, počasím a jejich změnami. K základním kvantitativním metodám pro její predikci patří analýza časových řad, jejímž cílem je odhalení trendů a vzorů v datech, a jejich ... více »

Data mining v procesu vymáhání pohledávek

Data mining v procesu vymáhání pohledávek
Pohledávka je charakterizována řadou proměnných. Z hlediska statistického modelování jde o proměnné, podle kterých lze pohledávky shlukovat dle různých hledisek. Dataminingové modelování ale může pomoci i jinde než pouze v selekci případů. Může významně usnadnit klasifikaci jednotlivých případů a vylepšit dosud stanovené scénáře zacházení s jednotlivými případy.
Začněme trochu „odlehčenějším“ pohledem. „Dobrý den, jsem pohledávka, tedy nárok na příjem peněžních prostředků od konkrétních subjektů ve stanovené době a výši. Odpočívám v databázi mezi dalšími pohledávkami po splatnosti, někdy pouze v excelovském souboru. Charakterizuje mě rel... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Ceník inzerce portálu SystemOnLine