facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2024 , Plánování a řízení výroby , AI a Business Intelligence

Revoluční přístup k digitální transformaci výrobních firem

Low-code nástroje otevírají nové možnosti digitalizace výroby

Dalibor Houfek


V digitálním věku, kde se technologický pokrok šíří jako požár, se zdá, že některá odvětví zůstávají uvězněna v minulosti, jako by se držela konzervativních postupů jako klíště. A co se stane, když v takovém případě vstoupí do hry low-code a AI technologie jako zářící digitální supernova z dalekého vesmíru? Low-code nástroje jsou tu, aby vám ukázaly cestu k revoluční digitální transformaci výrobních firem.


Přečtěte si 3 inspirativní příběhy, které vám ukážou, jak tato inovativní technologie mění hru ve světě výroby:

1. Tomův Tanec: Low-code osvobozuje skladování od starých omezení

Když se Tom ujal správy skladu ve velké výrobní firmě, čelil výzvě, jak efektivně nahradit neefektivní skladování, které brzdilo růst firmy. Denně se potýkali s problémy, chyběla jim rychlost a flexibilita potřebná k udržení tempa s rostoucími požadavky.

Tom se rozhodl pro nové technologie, jako jsou vertikální skladovací věže, pick-to-light systémy, indoor navigace a QR rukavice, které slibovaly zvýšení efektivity skladování a pohybu materiálu. Avšak ne­na­šel vhodný existující skladovací systém (WMS), který by inte­gro­val tyto nové technologie a dodal jim potřebnou inteligenci. Vertikální skladovací věže sice nabízely efektivnější využití prostoru, avšak stále vyžadovaly manuální zadávání poloh a čekání na příchod materiálu.

Tom se proto rozhodl pro vývoj vlastního WMS, který nejenom inte­gro­val nové technologie, ale umožnil jim efektivnější využití. Klasický vývoj byl však příliš pomalý, a tak Tom zvolil low-code vývoj, který umožnil rychlejší a flexibilnější implementaci nového systému.

Jejich low-code WMS přidal vertikálním skladovým věžím inteligenci. Díky tomu jakmile byla vytvořena výrobní objednávka a položka byla naskenována, systém automaticky plánoval a řídil pohyb zboží v rámci vertikálních věží. Než operátor dorazil k věži, už tam byla přivolána a připravena police s materiálem, a další police čekala v pořadí na obsluhu.

Nový systém přinesl rychlost a flexibilitu, kterou firma potřebovala, a umožnil snadnou adaptaci na změny v oblasti skladování a výroby. Díky tomu, že vertikální skladovací věže byly efektivně řízeny a plánovány, firma dosáhla zvýšení efektivity a snížení časových ztrát.

Tom a jeho tým se konečně zbavili starých problémů spojených s nedostatečnou customizací a integrací nových technologií. Nový systém jim poskytl přehledný a interaktivní dashboard, který umož­ňo­val monitorovat stav skladu a sledovat pohyb zboží v reálném čase. Díky tomu mohl rychleji reagovat na nečekané události a opti­ma­li­zo­vat pracovní procesy. Nový systém byl revolucí v řízení skladu, umožňoval plánovat a reagovat na změny dynamicky a bez zby­teč­né­ho čekání. Tom a jeho tým nyní mohli využívat moderní tech­no­lo­gie, které jim usnadňovaly práci a vedly k vyšší úrovni efektivity.

2. Adamův Most: Low-code propojuje obchod a výrobu

Adam, vedoucí výroby ve středně velké firmě, se dlouho potýkal s výzvou nalezení vhodného řešení pro správu obchodních procesů a výrobních operací. Tradiční CRM systémy se zdály být nedostatečné, zatímco MES systémy byly příliš složité a nepružné pro jejich potřeby. V této situaci se rozhodl pro inovativní přístup.

Namísto toho, aby hledal oddělená řešení pro CRM a MES, Adam se rozhodl využít low-code technologie k vytvoření vlastní aplikace, která by integrovala obě oblasti. Rozhodl se investovat do vytvoření plně přizpůsobitelné aplikace, která by pokryla aspekty obchodních procesů a výrobních operací.

S pomocí low-code platformy byla tato aplikace vyvinuta rychle a efektivně podle specifických potřeb firmy. Díky flexibilitě low-code přístupu bylo možné snadno integrovat potřebné funkce a procesy z oblasti obchodu i výroby.

Po nasazení nové aplikace se firma mohla spolehnout na jednotný systém pro správu obchodních a výrobních procesů. Adam a jeho tým získali komplexní nástroj, který jim umožnil sledovat a optimalizovat celý proces od počátečního získání zakázky až po výrobu a dodání produktů zákazníkům.

Adam si uvědomil, že tato integrace obou oblastí do jedné aplikace nejenom zlepšuje efektivitu a konkurenceschopnost firmy, ale také snižuje složitost a náklady spojené s používáním oddělených systémů. Další výhodou low-code technologií byla možnost sbírat data přímo ze strojů, počítat materiál, dobu výroby a tím mít lepší kalkulaci ceny a marže. Bylo to revoluční řešení, které umožnilo firmě dosáhnout vyšší úrovně integrace a optimalizace procesů, a to vše díky inovativnímu využití low-code technologie.

3. Petrova Cesta: Jak low-code technologie řídí údržbu strojů v moderní době

Petr, vedoucí oddělení servisu a údržby v rychle rostoucí výrobní firmě, se dlouho spoléhal na jednoho pracovníka, který měl všechny informace o údržbě a servisu strojů „v hlavě“. Ten uměl rychle a efektivně řešit veškeré problémy, které vznikly. Avšak když tento pracovník odešel do důchodu, firma se ocitla v problému.

Náhlé zjištění, že nemají žádnou systematickou evidenci o údržbě strojů, donutilo Petra a jeho tým hledat rychlé a efektivní řešení. Rozhodli se využít low-code technologií k vytvoření jednoduché aplikace, která by jim umožnila evidovat stroje, plánovat údržbu a mít jednotné místo pro návody, záruční listy a dokumentaci.

Tato aplikace se ukázala jako klíčová nejen při zaškolení nového pracovníka, ale také při dalším rozvoji oddělení servisu a údržby. Postupně začali rozšiřovat funkcionalitu aplikace o evidenci problémů, jejich řešení, manažerské reporty o prostojích, náklady na opravy a měření efektivity.

S dalším růstem firma investovala do nových strojů a senzorů, které umožňovaly automatický sběr informací. To jim umožnilo získávat data o stavu strojů a pomocí AI predikovat možné problémy ještě před jejich vznikem. Díky tomu se podařilo minimalizovat dopady na výrobu a zvýšit její efektivitu.

Petr si uvědomil, že low-code technologie nejen pomohly firmě překonat problémy spojené s nečekaným odchodem klíčového pracovníka, ale také umožnily rozvoj a modernizaci oddělení servisu a údržby. Byla to revoluce, která firmě umožnila dosáhnout vyšší úrovně řízení a efektivity výrobního procesu.

Nástroje pro digitální budoucnost

Moderní nástroje v podobě low-code technologií představují revoluci v digitální transformaci výrobních firem. Jejich adaptabilita a rychlost umožňují firmám dosahovat vyšší efektivity, konkurenceschopnosti a inovativnosti. Integrace low-code platforem do výrobního prostředí přináší klíčové výhody v digitální éře. Nyní je čas, aby výrobní společnosti využily potenciál těchto technologií a posunuly své podnikání na vyšší úroveň než jejich konkurence.

Proces low-code vývoje aplikací nabízí revoluční přístup k rychlému nasazení a iterativnímu zlepšování. Krátká konzultace stačí k pochopení vašich potřeb, během 10 dnů máte k dispozici funkční prototyp aplikace, který vám umožní lépe pochopit a definovat své požadavky. Intenzivní zapojení uživatelů do vývoje (stačí denně na 10 minut) umožňuje udržet pod kontrolou požadavky a priority. Tento přístup zajišťuje, že uživatelé vědí, co mohou očekávat a jak bude aplikace fungovat. První verze aplikace, která vám přináší užitnou hodnotu, může být dokončena do 4 týdnů, přičemž další funkcionality, které nejsou kritické, mohou být dodány později.

A jak je na tom vaše firma a její digitální budoucnost?

Dalibor Houfek Dalibor Houfek
Autor je spoluzakladatelem a CEO společnosti Jetveo.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.