facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Správa IT

IT Governance, IT Management, Řízení IT služeb, ITIL, COBiT, Prince, ISO

clanky Správa IT: články

První kroky v oblasti software asset managementu

První kroky v oblasti software asset managementu
Od prvních u nás realizovaných softwarových auditů uplynulo už téměř jedno desetiletí. Firmy zjistily, že jednorázový softwarový audit (zjištění, co je nainstalováno, a porovnání s tím, co bylo zakoupeno) nic neřeší a náklady tohoto projektu jsou v podstatě vyhozené peníze, protože pět minut po skončení takového auditu jsou všechny nežádoucí instalace, které předtím uživatelé rychle uklidili (než se to přežene), opět zpátky.
Oprávněně tedy dnes volají po dlouhodobé efektivitě investice a větší výtěžnosti projektů. Začalo se hovořit o software asset managementu (SAM) – procesech aktivního řízení softwarového hospodářství ve firmě, které s... více »
POINT.X

Software asset management ve společnosti s IT Solutions SK

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy. Jednou z klíčových činností oddělení informačních a telekomunikačních technologií (ICT) je správa softwaru uvnitř společnosti – software asset management (SAM). Zefektivnění uvedených činností vyřešila společnost s IT Solutions SK, spol. s r.o., zavedením profesionálního auditovacího systému Evidence počítačů (EP) od společnosti ALC.
Společnost s IT Solutions SK byla založená v roce 2002. Vznikla odloučením od akciové společnosti Asset Soft a převzala od ní část činností spojených s oblastí tvorby informačních systémů. Hlavním ... více »

Virtualizace dat

Virtualizace dat
Dnešní doba si klade stále vyšší nároky na úložnou kapacitu. Společnostem každoročně narůstají data o více než 50 %, což se nutně musí odrážet v investicích do nových vysokokapacitních diskových úložišť. Nové diskové úložiště je finančně velice náročná záležitost. Společnosti se dostávají do situace, kdy musí řešit dvě otázky: jak pořídit co nejlevněji další diskový prostor a co udělat se starším a mnohdy kapacitně nevyhovujícím datovým úložištěm. Těžko se může nechat ležet „ladem“, či rovnou ekologicky zlikvidovat. Společným východiskem se může stát řešení postavené na virtualizaci dat.
Tímto způsobem je možné dát na jednu s... více »
POINT.X

Jak eliminovat rizika nativního auditu databází

Stále častěji zveřejňovaná prolomení ochrany klientů vedou provozovatele informačních systémů i regulační orgány k prosazování stále přísnějšího databázového auditu a bezpečnostních požadavků. Aby vyhověly těmto požadavkům, mohou se některé organizace pokoušet aplikovat nativní moduly pro audit dodávané s platformou databázového software. Tato praxe „self-auditing“ databáze je však založena na několika mylných předpokladech a zásadním způsobem porušuje základní bezpečnostní požadavek na oddělení rolí a zodpovědností. Z tohoto důvodu roste v oblasti databázové bezpečnosti potřeba nezávislých zařízení, jako je i SecureSphere od spol... více »
akce

Obušku z pytle ven aneb problémy se SLM

Obušku z pytle ven aneb problémy se SLM
„Duel je formalizovaný typ souboje. Dle zaběhlých zvyklostí západní společnosti od 15. do 20. století byl duel vnímán jako konsenzuální forma boje mezi dvěma gentlemany, s jasně vymezenými pravidly, ve věci cti, obvykle za účasti sekundantů. Cílem duelu nebylo primárně zabít soka (sic!), ale získat odpovídající zadostiučinění, například pokořením nepřítele či devalvací jeho cti.“ Robert Baldick – The Duel: A History (1965, 1996)
Připomínají-li vám výše uvedené řádky způsob, jakým je v mnoha případech vnímám proces správy úrovně poskytovaných služeb (service level management – dále jen SLM), zejména pak v prostoru české kotliny, nejs... více »

Řízení SOA v provozním prostředí

Řízením SOA (SOA governance) se označuje souhrn politik, procesů a vizualizačních nástrojů pro správu volně spojených systémů založených na modelu SOA a pro jejich vizualizaci z pohledu IT i byznysu. Ze současné nabídky nástrojů softwarových dodavatelů se dá soudit, že se dosud jedná pravděpodobně o nejméně propracovanou oblast. K pionýrům (Actional, Amberpoint, SOA Software) se postupně připojují i tradiční dodavatelé s rozšířenou nabídkou funkcionality stávajících nástrojů pro správu IT infrastruktury (HP OpenView, IBM Tivoly, CA Unicenter).
Mezi hlavní přísliby architektury SOA patří interoperabilita a znovupoužitelnost služeb. Oba po... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
Ceník inzerce portálu SystemOnLine