facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2006 , ITIL – Řízení IT

IT governance pro každého

Jiří Prokeš


IT governance (nezřídka se pro něj používá zkratka ITG) čili řízení informačních (potažmo taky komunikačních) technologií je dnes velmi frekventovaným termínem, který je citován, oprašován a znovu diskutován na takřka denní bázi, pořádají se o něm konference a píšou články, statě, studie a knihy. Co se však za označením natolik obecným skrývá? Tento článek zopakuje mnohé známé informace a pokusí se je s předstíranou naivitou dát do souvislostí.


IT governance je ve zkratce vyjádřením dlouhodobého přístupu k informačním technologiím. Je vyjádřením současné potřeby řídit IT jako podnikání, pečlivě posuzovat dopady jednotlivých rozhodnutí a rozhodování samotného a více cíleně směřovat investice proudící do IT.
Není tomu tak dávno, co bylo IT chápáno jako samozřejmá záležitost a nutnost, jednotlivé požadavky na investice do IT oddělení byly posuzovány ad hoc bez návaznosti nebo jen s minimální znalostí dopadů jejich realizace. Tento stav, jak čtenář jistě tuší, nemohl přetrvat donekonečna. V posledních letech jsme svědky toho, že investice do IT jsou stále více podmiňovány jejich návratností (ostatně taky proč ne?) a IT je považováno za nedílnou součást podniku a jako takové má za povinnost budovat vlastní strategii údržby a rozvoje, a to samozřejmě v souladu se strategií rozvoje podniku jako celku. IT governance prostě a zkrátka není izolovanou disciplínou nebo nápadem několika znuděných jedinců – IT governance je (nebo se musí stát) součástí koncepce řízení podniku jako celku, alespoň takového podniku, který se odevzdal konceptu strategického řízení.


IT governance musí být součástí koncepce řízení podniku jako celku.


Není tedy divu, že v posledních letech je IT vystaveno tlaku na zvyšování efektivity svého fungování, respektive podnikání (bez jakékoli křivdy vůči IT, vždyť tomuto tlaku jsou úplně stejně vystavena i ostatní oddělení podniku), a tím pádem také čelí tomu, co pro IT v Česku v devadesátých letech byla často neznámá – snižování rozpočtu. Jedná se de facto o celosvětový trend, který k nám dorazil s mírným zpožděním. A stejně tak se k nám s mírným skluzem dostává debata o koncepci a způsobech řízení IT.
Veskrze pravdivě lze konstatovat, že od určité hranice je zapotřebí řídit IT jako podnikání samotné, stanovovat strategii IT, která musí být v souladu se strategií podniku, jeho podnikáním a jednotlivými plány. IT musí být připraveno rychle a efektivně reagovat na změny v podnikatelském modelu, a to všechno činit kvalitně, včasně a především hospodárně. Děje se tomu tak doopravdy? Laskavý čtenář jistě chápe, že takovýto stav je spíše fikcí a že IT (stejně jako další složky podniku) nezřídka funguje ne úplně ideálně. A kdo by se divil managementu, že od IT očekává přínos pro své podnikání. A pokud takovýto přínos očekává, pak je zapotřebí tento přínos měřit a být schopen demonstrovat. Na druhou stranu je pak IT identicky nerozlučně spojováno s podnikatelskými ztrátami způsobenými ať už nedodáním, nebo zpožděním služby nebo produktu.


IT je dnes součástí každé operace, každého kroku podniku.


Cestou k tomu, jak těmto výzvám cíleně čelit, je rámec IT governance. IT je dnes neoddiskutovatelně součástí každé podnikové agendy. V podnicích by tedy mělo zaujímat tomu odpovídající místo. Vrcholové vedení by se o IT mělo zajímat jako o koherentní součást a opěrnou hůl podnikání. Opět a ještě jednou: IT je dnes součástí každé operace, každého kroku podniku. Každý krok, který firma provede, každý výstup z podniku (až na úroveň posledního dopisu) se odráží v IT. Ne vždy na nějaké sofistikované a komplexní úrovni, nicméně i ta nejjednodušší služba, kterou IT oddělení poskytuje, má vliv na chod IT. Minimálně v oblasti čerpání lidských zdrojů (ale čtenář jistě bude schopen vyjmenovat vlastní sadu zdrojů, které lze i při rutinní činnosti čerpat). Jak je tedy možné, že IT není schopno definovat svůj přínos pro podnik? Jak je možné, že je stále chápáno jako černá skříňka? Odkud pramení potřeba po transparentním vykazování vynaložených prostředků? Stručně řečeno: kde se stala chyba? IT oddělení ve většině případů fungují dle svých možností a kapacit. Jak je tedy možné, že většina řadových i klíčových zaměstnanců IT oddělení je „laickými“ kolegy vnímána tak, jak je vnímána?
Jedním z přínosů systémů pro správu a řízení IT je právě změna výše zmíněné pozice IT oddělení. Kdyby mělo zůstat pouze u této logiky, pak by se stručně (a špatně) řečeno jednalo o systémy, které ospravedlňují existenci a velikost IT oddělení. Systémy IT governance by se pak nestaly prakticky ničím jiným než výkazy práce a přehlednými a barevnými konzolemi, které by „na pár kliknutí“ byly schopné rozklíčovat alokaci finančních zdrojů v IT. Autor samozřejmě věří tomu, že toto není jediný důvod, proč systémy IT governance vznikají a proč jsou po celém světě poptávány a nasazovány.
V případě správné aplikace rámce řízení IT je možno odhalit a řešit problémy dříve než za standardních podmínek, a to mimo jiné také proto, že si zodpovědný management začne pokládat správné otázky. Na špatně položenou otázku asi zřídka dostaneme odpověď, která by pro nás byla užitečná. V okamžiku zpřehlednění stávající situace a jejím prolinkováním na strategické cíle společnosti získáváme najednou úplně odlišný pohled na vnitropodnikovou situaci. Získáváme obraz, který se nám ne vždy musí zákonitě líbit, nicméně už samotné odhalení existujícího problému nebo budoucí kolize je nesporným přínosem takovýchto systémů.
IT governance by tedy mělo, v případě správného uchopení problematiky, poskytnout možnost efektivního rozhodování na základě pravdivých a aktuálních informací s ohledem na unikátnost podniku a jeho podnikatelského modelu. Řízení, stejně jako strategie, vyžaduje čas od času rozhodnutí. Jak jistě všichni známe z vlastní zkušenosti, ne vždy se všechny plány podaří realizovat. A v okamžiku, kdy víme, že nám kapacita, finanční zdroje nebo prostě situace sama nepřeje, je zapotřebí se rychle rozhodnout, na co zapomenout, co přibrzdit a kterým směrem se v danou chvíli vydat. Takové rozhodování však musí být opřeno o fakta. A čím více takovýchto rozhodnutí v daném časovém úseku učiníme, tím se naše situace více a více komplikuje. V podobné situaci potřebujeme mít jasnou představu o tom, co kde konám, za jakým cílem a jaké jsou nutné předpoklady mého konání. Musím také vždy, v každém okamžiku vědět, jestli kráčím vytyčenou cestou, a potřebuji to vědět okamžitě. Zítra jsou mi včerejší data platná stejně jako předpověď počasí na loňský květen.
Přejít na takovéto konání, adoptovat takovýto rámec a pořídit si technologie IT governance je jistě záležitost nákladná nejen finančně, ale také lidsky. IT governance znamená závazek zodpovědného a cíleného chování pro všechny osoby na něm se podílející. Je to praxe, která neodpouští chyby a ve které chyby nelze skrýt. To ostatně není ani jejím cílem. Teorie managementu praví, že je zapotřebí se chyb nejen vyvarovat, ale také se z nich poučit. Takovýto systém je příběhem o chování lidí a jejich odevzdání se dokonalosti. Každý jedinec, který se na IT governance podílí, by měl vědět, jaká je jeho role, jaké jsou jeho povinnosti a úkoly atd. Nasazování rámce IT governance je věcí bolestnou, a pokud se v tomto článku několikrát objevilo, že IT governance je nedílnou zodpovědností vrcholového managementu, přesně na tomto příkladu by mělo být jeho odevzdání demonstrováno. IT governance lze adoptovat buď bez výjimek, nebo se do něj raději nepouštět vůbec.


Vrcholový management by se měl podílet na tvorbě IT strategie.


Prakticky lze konstatovat jednu věc. Teorie IT governance stejně jako metodické rámce, o které se opírá, společně dokola jako své klíčové sdělení opakují, že zodpovědnost za řízení IT má kromě manažerů nebo ředitelů IT oddělení či divizí také vrcholový management, který by se logicky měl podílet na rozhodování a tvorbě IT strategie a držet nad IT a jeho fungováním dozor tak, jak to činí s obchodním oddělením nebo výrobou. Toto tvrzení je natolik logické, že jediné co je na něm vlastně zarážející je fakt, že je stále někdo tvrdí. Ale ruku na srdce – je to vážně taková novina?

Autor článku působí jako account manager ve společnosti Komix.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.