facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Správa IT

IT Governance, IT Management, Řízení IT služeb, ITIL, COBiT, Prince, ISO

clanky Správa IT: články

Cesta k efektivnímu identity managementu (8. díl)

Správa identit a přístupů na Internetu

Cesta k efektivnímu identity managementu (8. díl)
Internetové a podnikové prostředí se v posledním desetiletí podstatně přiblížily. Dnes už není nezvyklé vidět internetové technologie, které jsou základními stavebními prvky podnikových informačních systémů. A naopak internetové technologie se proto přibližují požadavkům podnikových informačních systémů nejen v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti.
Ale i přes zmíněné přibližování mají jednotlivá prostředí svá specifika. Ve správě identit a přístupů je tento rozdíl podstatný. Je to zřejmě dané velkými rozdíly v základních obrysech jednotlivých prostředí. Zatímco v podnikovém prostředí se sp... více »

Příručka úspěšného IT manažera (8. díl)

Řiďte IT jako Service Broker

Příručka úspěšného IT manažera (8. díl)
Oblast řízení podnikové informatiky prošla výrazným vývojem a dá se předpokládat, že dojde k další výrazným změnám. Svět se bude stále více profesionalizovat v dodávání služeb IT. Pokud budete ještě mít oddělení podnikové informatiky, bude fungovat spíše jako dodavatel služeb, který zajistí dodávku kvalitních služeb od externích dodavatelů.
Externí dodavatelé pro vás dnes mohou zajistit prakticky všechny IT služby, ale stále budete ve firmě potřebovat někoho, kdo dokáže sledovat vývoj trhu IT. Někoho, kdo dokáže vybrat řešení vhodná pro váš byznys, koordinovat a řídit jejich životní cyklus od ... více »

Příručka úspěšného IT manažera (9. díl)

Vedení profesního růstu IT zaměstnanců

Příručka úspěšného IT manažera (9. díl)
Řízení profesního růstu IT zaměstnanců musí řešit prakticky všichni IT manažeři, kteří přitom často hledají kompromis mezi potřebnou kvalifikací zaměstnanců, investovaným časem i prostředky do vzdělávání. S tím úzce souvisí také otázka ochrany investice do vzdělání zaměstnanců. Zkusím shrnout zkušenosti několika IT manažerů z této oblasti do krátkého článku, který je koncipován formou doporučeného postupu, který je dobré stále dokola opakovat.
Stanovte kompetence celého IT Stanovte kompetence, jaké potřebuje celé vaše IT oddělení pro svůj správný chod. Jako rámce vám mohou velmi dobře posloužit ITIL ne... více »

eIDAS: EU má splněno, štafetu přebírají členské státy

Komplexní svět eIDAS (3. díl)

eIDAS: EU má splněno, štafetu přebírají členské státy
Vítejte u třetího článku seriálu o nařízení eIDAS, v rámci kterého se díváme na nařízení eIDAS z nových úhlů pohledu a hledáme odpovědi na dosud nezodpovězené otázky související s tímto nařízením. V minulém díle jsme se podívali na historii a vznik nařízení eIDAS. Identifikovali jsme principiální nedostatky jeho předchůdce směrnice 1999/93/ES. Ukázali jsme si, jak bylo definováno zadání pro vytvoření nařízení eIDAS v rámci strategických cílů Evropské Unie a následně jsme se podívali na studii IAS 1, která obsah nařízení eIDAS fakticky vytvořila. Článek najdete pod názvem ... více »
akce

Náš zákazník, náš byznys

Ohlédnutí za konferencí ICTM 2015

Náš zákazník, náš byznys
10. jubilejní ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií, ICTM 2015, uspořádaly v polovině letošního září společně O2 Czech Republic a.s. a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Tématem konference bylo řízení dodávky a správa ICT služeb, tedy vztah ICT a byznysu. Záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech Republic. Generálním partnerem konference byla společnost O2 Czech Republic, zlatým partnerem společnost GlideVison.
Dlouholetá spolupráce ČVUT v Praze a spole... více »

Příručka úspěšného IT manažera (7. díl)

Kvalitní komunikace IT oddělení jako klíč k lidem z byznysu

Příručka úspěšného IT manažera (7. díl)
CIO a jeho tým starající se o informační a komunikační technologie by měli mít černý pásek v komunikaci. Pak se na ně budou byznysové složky podniku s důvěrou obracet.
Pokud někdo řekne komunikace, má obvykle na mysli výměnu informací. Při skutečné komunikaci jde však vždy o něco více – o spoluúčast na něčem, o společenství spojené s dáváním i přijímáním, o schopnost se organizovat. Komunikaci dnes můžeme rozdělit na dva druhy: technickou, kdy spolu komunikují stroje a systémy, a lidskou, kdy společně hovoří lidé. V tomto zamyšlení vynechám technic... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
Ceník inzerce portálu SystemOnLine