facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Správa IT

IT Governance, IT Management, Řízení IT služeb, ITIL, COBiT, Prince, ISO

clanky Správa IT: články

Datová centra realisticky

Budování datového centra v praxi

Datová centra realisticky
V následujícím článku se budeme zabývat praktickými otázkami při budování a provozu datového centra. Jako datacentrum budeme pro účely dalšího textu považovat zázemí pro další IT infrastrukturu. Nebudeme tedy prozatím hovořit o serverech, diskových polích a síťových prvcích, ale o tom, kam a jak je efektivně umístit.
Výstavba datacentra se podobá více výstavbě sofistikovaného průmyslového provozu a platí zde jiná pravidla než při budování IT infrastruktury. Je nutné uvažovat v delším časovém horizontu minimálně pěti let a poctivěji plánovat. Neplánované změny generují vyšší náklady, než kdybychom na přípravu pro navýšení příkonů, posílen... více »

Reporting a analýza obsluhy ICT požadavků

Nástroje business intelligence rozšíří možnosti trouble ticket systému

Reporting a analýza obsluhy ICT požadavků
Téměř při všech lidských činnostech, jejichž cílem je poskytovat služby většímu počtu zákazníků, vznikla pracoviště, jejichž hlavním úkolem bylo sloužit těmto zákazníkům jako kontaktní místo. Místo, kde si mohou službu objednat, kde jim jednodušší záležitosti na počkání vyřídí a složitější zaevidují, nejistého zákazníka uklidní a seznámí ho s postupem, jak a kdy bude jeho požadavek vyřizován a co je, či naopak není očekáváno od něho.
Zaevidované požadavky čekající na další zpracování přirozeně nemohou zůstat jen v paměti obsluhujících, ale každé takové pracoviště mělo a má svůj systém evidence. Takové pracoviště není objevem ICT průmyslu... více »

Blýská se na lepší časy ve sporech o domény .cz

Blýská se na lepší časy ve sporech o domény .cz
Až do 15. června tohoto roku měli majitelé práv k významným značkám a jiné osoby, které se chtěly soudit s držiteli domén .cz shodných nebo zaměnitelných s jejich značkami, dvě možnosti: buď jít cestou žaloby u obecného soudu s předpokladem několikaletého sporu, nebo cestou rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Rozhodčí soud). Spory před Rozhodčím soudem však také trvaly poměrně dlouho – typicky téměř jeden rok – a soudní poplatky mohly být v řádu několika set tisíc korun za prostý převod sporné domény.
V blízké budoucnosti se blýská na lepší časy pro vlastníky práv k chrá... více »

Reportáž: IT vision 2010

Reportáž: IT vision 2010
Na konci května proběhlo další setkání IT manažerů s názvem IT vision: setkání IT manažerů, kterou tradičně pořádá agentura top vision. Moderování se tentokrát ujal Jiří Donát ze společnosti A.T. Kearney a mottem letošního setkání se stal Rozvoj business příležitostí pomocí ICT.
Protože jsem se zúčastnil i minulých ročníků, mohl jsem brzy zaznamenat určitý posun v klíčových tématech, kterými se jednotlivé příspěvky zabývaly zhruba před dvěma až třemi lety, a těmi současnými. Procesní řízení, ITIL, outsourcing, koncept supply/demand i nová role CIO byly doplněny tématy cloud computing a software jako služba (software as a service – SaaS).... více »
akce

Praktické rady v oblasti autorskoprávní ochrany softwaru

Praktické rady v oblasti autorskoprávní ochrany softwaru
Zvláštní povaha softwaru se projevuje v řadě specifik, včetně jeho právní ochrany. Software může být v mnohých případech považován za autorské dílo, a z tohoto důvodu se na něj vztahují zákonná pravidla upravující nakládání s autorskými díly (zákon č. 121/2000 Sb.). Zvláštní povaha autorskoprávní ochrany softwaru může mít poměrně velký vliv na jeho využití v praxi. Otázky ochrany softwaru se proto dot&yac... více »

K čemu je IT strategie

K čemu je IT strategie
Představte si, že právě řešíte naléhavý požadavek na radikální zlepšení úspěšnosti nabídek a efektivnosti zakázek. Jedním z možných řešení je implementace systému pro podporu CRM. Současně potřebujete zlepšit sdílení informací mezi útvary. Víte, jaká jsou možná řešení a které z nich je správné? Je velmi pravděpodobné, že naznačený scénář je dnes naprosto realistický ve většině menších a středních organizací. Pro jejich management může být rozhodování v oblasti IT podpory poměrně náročnou zkouškou. Není totiž vůbec jednoduché správně definovat kritéria, podle kterých budeme hledat a vybírat řešení. Proto bychom si měli položit otázku, jestli j... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
Ceník inzerce portálu SystemOnLine