facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

IT společnost - 18. 10. 2011

Konference Security Upgrade 2011

Informační bezpečnost stále aktuální

Konference Security Upgrade 2011

Zajištění bezpečnosti představuje stále jednu z největších výzev ve světě ICT. Ostatně, Spojené státy přijaly v polovině letošního roku vojenskou doktrínu, podle níž je i kybernetický útok válečným aktem... Aneb informační...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Analýzy - 18. 10. 2011

Gartner: Trh s PC ve třetím čtvrtletí rostl

Lenovo se poprvé stalo druhým největším prodejcem

Gartner: Trh s PC ve třetím čtvrtletí rostl
Podle předběžných výsledků agentury Gartner rostl trh s počítači meziročně ve třetím kvartále o 3,2 %. Agentura přitom očekávala více jak pětiprocentní růst. Prodeje v EMEA regionu se stále propadají díky slabší výkonností západoevropského trhu. V celosvětovém...  více
 

Jste připraveni na business intelligence 2.0?

Jste připraveni na business intelligence 2.0?

Novým žhavým tématem v oblasti business intelligence je koncepce BI 2.0. Smysl spočívá v promyšleném přístupu ke správě dat. Zatímco tradiční koncepce business intelligence a skladování dat se zabývá analýzou minulosti, BI 2.0 se soustředí...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Aby vám data neutekla

aneb Ochrana firemních dat pomocí DLP systémů

Aby vám data neutekla

Únik, ztráta, případně zcizení dat jsou v současné době velkým problémem pro všechny organizace. Jedná se o hrozbu, nejen z pohledu ztráty citlivých informací, finančních ztrát, ale i poškození reputace společnosti. Přesto jen část firem řeší pravidla...  více

 
Hardware - 17. 10. 2011

Fujitsu Eternus DX60 S2

Velkokapacitní datové úložiště pro malé a střední firmy

Fujitsu Eternus DX60 S2

Společnost Fujitsu uvedla na trh nové výkonné a flexibilní datové úložiště Eternus DX60 S2 pro malé a střední firmy. Zařízení bylo vyvinuto speciálně pro potřeby firem, které chtějí sjednotit a centralizovat...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Cisco a Citrix ohlásili vznik strategické aliance

Cisco a Citrix ohlásili vznik strategické aliance
Společnou dohodu podepsali Cisco a Citrix za účelem vývoje a distribuce řešení, které má zákazníkům zjednodušit a zrychlit hromadné nasazování virtuálních desktopů a aplikací. Společně chtějí prosadit virtuální desktopy jako hlavní proud poskytování IT...  více
 
Hardware - 17. 10. 2011

Tenký klient HP t200 pro řešení MultiSeat

umožní přes ethernet připojit k PC či serveru až 15 uživatelů

Tenký klient HP t200 pro řešení MultiSeat

HP t200 je nový tenký klient pro řešení MultiSeat, které nabízí možnost sdílení pracovního výkonu počítače prostřednictvím USB či sítě ethernet...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT společnost - 17. 10. 2011

Infor oznámil změny ve vedení

Infor oznámil změny ve vedení
Společnost Infor v pátek jmenovala Kevina Samuelsona finančním ředitelem (CFO) a Pam Murphy provozní ředitelkou (COO). Oba se ujímají svých nových rolí s okamžitou platností. Kevin Samuelson střídá dosavadního CFO, kterým byl Raj Rajaji odcházející do penze. Infor o tom v pátek informoval ve své tiskové zprávě. Samuelson byl dosud zodpovědný za akviziční a integrační oblast společnosti. Murphy byla povýšena z pozice provozní senior veceprezidentky.  více
 
Hardware - 17. 10. 2011

Dva nové monitory Eizo pro kancelář

EV2315W a EV2335W nabízí řadu pokročilých funkcí

Dva nové monitory Eizo pro kancelář

Eizo Nanao uvádí na český a slovenský trh dva nové kancelářské monitory řady „EV“ (EcoView) a LED podsvícením. Jedná se o 23" modely s poměrem stran displeje 16:9 a FullHD rozlišením 1920×1080 pixelů, vestavěnými reproboxy a praktickým flexibilním stojanem,...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

PDM systémy jsou ve výrobních firmách klíčem ke konkurenceschopnosti

PDM systémy jsou ve výrobních firmách klíčem ke konkurenceschopnosti

Ať chtějí či nechtějí, musejí dnes výrobní společnosti hledat způsoby, jak zefektivnit své výrobní procesy. Podle profesora Jiřího Marka, autora knihy Integrovaný vývoj produktu a jinak technického ředitele společnosti Toshulin, ovlivňuje až dvě třetiny...  více