facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

Archiv zpráv

Microsoft představil Office 2010 pro vysokoškoláky

Microsoft představil Office 2010 pro vysokoškoláky

Společnost Microsoft představila novou sadu kancelářského software Microsoft Office 2010 pro vysokoškoláky. Verze zahrnující stejné programy jako komerční sada Professional je určena studentům a vyučujícím na vysokých školách. Licence je přenositelná na nová zařízení, umožňuje...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Dobíjení PayPal účtu je možné i v ČR

Dobíjení PayPal účtu je možné i v ČR

 

Společnosti PayPal a Trust Pay oficiálně uvedli jednu ze svých hlavních služeb - okamžité dobíjení svých účtů - na český trh. Nová služba je provozována ve spolupráci s platební institucí Trust Pay a umožňuje klientům převést...  více

 
IT Business - 13. 3. 2012

Algotech zahájil vlastní vzdělávací projekt

Algotech zahájil vlastní vzdělávací projekt

Společnost Algotech, součást nadnárodní korporace Algotech a člen mezinárodní skupiny InOne, zahájila vzdělávací projekt nazvaný Algouniverzita, který je určen jak pro vlastní zaměstnance, tak i pro zájemce z řad zákazníků. Jeho cílem je...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Komunikace a sítě - 12. 3. 2012

PowerLine adaptéry Cisco Linksys

PowerLine adaptéry Cisco Linksys

Společnost Cisco uvádí na trh dva nové powerline adaptéry pro vytvoření připojení k síti z elektrické zásuvky. Jde o Linksys PLSK400 pro připojení až čtyř zařízení prostřednictvím kabelu a Linksys PLWK400 pro bezdrátové připojení. Nové adaptéry Linksys...  více

 
Hardware - 12. 3. 2012

Nové procesory Intel Xeon E5-2600

pro nejvýkonnější servery i úložné a komunikační systémy

Nové procesory Intel Xeon E5-2600

Představením zcela nové rodiny procesorů Xeon E5–2600 reaguje společnost Intel na rostoucí objem dat v cloudu. Tyto procesory nabízejí vysoký výpočetní výkon, maximální datový výkon na watt, inovaci v oblasti I/O a osvědčené funkce pro zabezpečení,...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Informační podpora dosledovatelnosti výroby

Informační podpora dosledovatelnosti výroby

Současný převis nabídky nad poptávkou klade do popředí kvalitu výrobku. Z pohledu zákazníka to v mnoha případech znamená nejen splnění požadovaných technických parametrů, ale i jistotu, že byly při výrobě použity kvalitní...  více

 

Budoucnost plánování a řízení výroby

Budoucnost plánování a řízení výroby

Uvažoval jsem, jak přistoupit k psaní článku o budoucnosti plánování a řízení výroby. Než jsem začal psát, musel jsem si položit několik otázek, na které jsem se pokusil sám sobě odpovědět. Při formulaci odpovědí jsem si uvědomil, že stejné...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Hardware - 9. 3. 2012

Nové dvoupaticové servery Primergy x86

pro datová centra

Nové dvoupaticové servery Primergy x86

Řada serverů Fujitsu Primergy s novým konceptem modulárního šasi představuje flexibilní serverovou platformu, kterou si firmy mohou snadno nakonfigurovat tak, aby splňovala jejich aktuální potřeby...  více

 
Analýzy - 9. 3. 2012

Budoucnost trhu PC? Gartner očekává v roce 2012 mírný růst

Budoucnost trhu PC? Gartner očekává v roce 2012 mírný růst
Celosvětové prodeje osobních počítačů vzrostou podle prognózy agentury Gartner v letošním roce meziročně o 4,4 % na celkových 368 milionů kusů. V České republice by měl nárůst prodejů dosáhnout 16,1 %, a prodat by se tak mělo 1,3 milionu PC. Dynamiku celosvětového...  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Komunikace a sítě - 9. 3. 2012

Integrovaná komunikační brána Zyxel ISG50

Integrovaná komunikační brána Zyxel ISG50

ZyXEL uvádí na trh první integrovanou platformu, která v sobě spojuje procesování dat, VoIP komunikaci a síťové zabezpečení. Zcela nová řada ISG50 je postavena na inovativním konceptu a je speciálně...  více