facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

Hardware - 23. 5. 2013

Nová generace úložných řešení Dell

Nová generace úložných řešení Dell

Společnost Dell uvedla na trh novinku v segmentu zálohování a obnovy dat s názvem DR4100. Nový vysoce výkonný Dell DR4100 je postavený na architektuře Fluid Data, která byla poprvé nasazena u modelu DR4000. Novinka pomáhá zákazníkům snížit...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Hardware - 23. 5. 2013

Synology uvolnila oficiální verzi Surveillance Station

Synology uvolnila oficiální verzi Surveillance Station

Společnost Synology uvolnila oficiální verzi svého dohledového balíčku – Surveillance Station a nový Central Management System (CMS). Pomocí Synology CMS lze sledovat či spravovat živé vysílání, přehrávání jednotlivých záznamů, zpravodajskou analýzu...  více

 
Komunikace a sítě - 23. 5. 2013

Společnost HP oznámila rozšíření portfolia HP TippingPoint

Společnost HP oznámila rozšíření portfolia HP TippingPoint

Společnost HP oznámila rozšíření portfolia HP TippingPoint NX Series Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) o nová řešení, která urychlují detekci, identifikaci a blokování bezpečnostních síťových...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Obchodní platforma BizBox

Obchodní platforma BizBox

Společnost BizBox, dodavatel řešení pro e-commerce, uvádí na trh svoji novou obchodní platformu s názvem BizBox, která umožňuje a ulehčuje elektronické obchodování nejen vydavatelům softwaru. Obchodní platforma BizBox je navržena...  více

 
Komunikace a sítě - 23. 5. 2013

D-Link uvádí síťové kamery DCS-3010 a DCS-6210

D-Link uvádí síťové kamery DCS-3010 a DCS-6210

Společnost D-Link rozšiřuje své kamerové portfolio o dva nové modely, kterými jsou kamery DCS-3010 a DSC-6210. Oba nové přírůstky jsou vybaveny mnoha funkcemi, které umožňují vzdálený internetový dohled nad domácností nebo firemními...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 23. 5. 2013

Veletrh Prague Fire & Security Days 2013 bude ve znamení digitální bezpečnosti

Veletrh Prague Fire & Security Days 2013 bude ve znamení digitální bezpečnosti
Nejnovějšími trendy v bezpečnostní technice, systémech a službách se bude zabývat pátý ročník veletrhu Prague Fire & Security Days 2013, který se uskuteční od 17. do 21. září v PVA Expo Praha. Návštěvníci se zde opět seznámí s novinkami v oborech fire...  více
 
IT společnost - 22. 5. 2013

VMware Forum 2013 se zaměřilo na mobilitu zaměstnanců a softwarově definovaná datacentra

VMware Forum 2013 se zaměřilo na mobilitu zaměstnanců a softwarově definovaná datacentra
Téměř 600 odborníků z oblasti podnikání a technologií se 15. května sešlo v pražském hotelu Clarion na konferenci společnosti VMware. Dodavatel virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury zde představil svoje nové produkty, záměry na poli mobility...  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Mobilní aplikace pro systém IZIO

Mobilní aplikace pro systém IZIO

Společnost IReSoft představila mobilní aplikaci nového systému IZIO, pomocí které získají podnikatelé přehled o své firmě prakticky odkudkoliv. Díky aplikaci je možné sledovat stav jednotlivých zakázek, komunikovat se zaměstnanci či sledovat aktuální statistiky o svém podnikání....  více

 
IT Projekty - 21. 5. 2013

Aplikace DHL SmartPOD snižuje administrativní zátěž

Aplikace DHL SmartPOD snižuje administrativní zátěž

Společnost DHL Supply Chain spustila aplikaci SmartPOD umožňující řidičům DHL a smluvním dopravcům jednoduchý a efektivní sběr dat v reálném čase prostřednictvím smartphonů. Aplikace SmartPOD poskytuje informace o pohybu zboží a potvrzení o dodání. Díky lepší...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Hardware - 21. 5. 2013

Profesionální pracovní stanice Dell Precision

Profesionální pracovní stanice Dell Precision

Společnost Dell představila trojici novinek z produktové řady Precision. Vylepšené pracovní stanice s označením T1700 SFF a T1700 MT přicházejí s větším výkonem a novou generací procesorů Intel. Určeny jsou hlavně pro profesionály, kteří vyžadují spolehlivost...  více