facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

IT Business - 23. 9. 2008

McAfee kupuje Secure Computing

McAfee kupuje Secure Computing

Společnost McAfee oznámila definitivní rozhodnutí o akvizici Secure Computing Corporation. Secure Computing nabízí komplexní sadu řešení pro ochranu kritických webových aplikací, e-mailu a síťových prostředků. Společnost...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Open Text pro právní kanceláře

Open Text pro právní kanceláře

Společnost Open Text představila nové řešení pro správu elektronické pošty pro zákazníky z oblasti právních a advokátních firem. Řešení v sobě kombinuje tvorbu, správu a archivaci zpráv elektronické pošty a pomáhá tak definovat, zabezpečovat...  více

 
IT Business - 23. 9. 2008

STORMWARE Firmou roku 2008 kraje Vysočina

STORMWARE Firmou roku 2008 kraje Vysočina

Společnost STORMWARE získala 1. místo v soutěži Vodafone Firma roku 2008 kraje...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Cleverlance provedla testy IS Modré pyramidy

Společnost Cleverlance Enterprise Solutions provedla pro společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, člena skupiny Société Générale, zátěžové testy v rámci kompletní výměny klíčových informačních systémů používaných v rámci celé stavební spořitelny. Uskutečnění...  více

 

Astaro uvedla Security Gateway 7.3

Astaro uvedla Security Gateway 7.3

Společnost Astaro Corporation oznámila uvedení Astaro Security Gateway (ASG) ve verzi 7.3 na trh. Nejnovější dostupná verze nabízí více než 100 nových či vylepšených vlastností, jejichž úkolem je zvýšení pracovní efektivity koncových uživatelů a zabezpečení emailové komunikace....  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Hardware - 23. 9. 2008

Nová bezpečná a výkonná desktop PC HP

Nová bezpečná a výkonná desktop PC HP

HP přichází s novou řadou stolních počítačů HP Compaq dc7900 Business Desktop s vysoce účinnými napájecími zdroji a novými bezpečnostními prvky. Počítače odpovídají podmínkám posuzování vlivů na životní prostředí Tool (EPEAT) Gold a kvalifikaci Energy Star 4.0. HP Power...  více

 
Hardware - 22. 9. 2008

Dva nové DLP projektory od BenQ

Dva nové DLP projektory od BenQ
Dva nové projektory BenQ MP623 a MP624 DLP, vyznačující se černým lesklým provedením, poskytují obrazové rozlišení 1024×768 pixelů (XGA), kontrast 2500:1 a svítivost 2500 ANSI lumenů (v případě MP623) a 3000 ANSI lumenů (model MP624 DLP). Projektory...  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Sun uvádí xVM VirtualBox 2.0

Nová verze open source softwaru pro virtualizaci desktopů

Sun uvádí xVM VirtualBox 2.0

Společnost Sun Microsystems představila novou verzi svého výkonného a bezplatně dostupného open source softwaru pro virtualizaci desktopů – Sun xVM VirtualBox. Společně s novou verzí Sun nabízí také prémiovou podporu podnikových zákazníků...  více

 
Hardware - 22. 9. 2008

Barevná laserová multifunkce pro SMB

Konica Minolta magicolor 4690MF tiskne, kopíruje, skenuje i faxuje

Barevná laserová multifunkce pro SMB

Magicolor 4690MF nabízí již v základní konfiguraci automatický oboustranný tisk i kopírování, všestranné skenování a také vysokorychlostní faxování formou faxového serveru. V oblasti tiskových služeb tak dokáže uspokojit požadavky malých a středních kanceláří. Zařízení převzalo...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Řešení Trend Micro pro zabezpečení messagingu

Řešení Trend Micro pro zabezpečení messagingu

Společnost Trend Micro ohlásila rychlejší a efektivnější řešení pro zabezpečení messagingu: Trend Micro Communication & Collaboration Security využívající síť Trend Micro Smart Protection Network. Díky Trend Micro Smart Protection Network poskytuje...  více