facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

Archiv zpráv

Komunikace a sítě - 14. 8. 2009

Nová proaktivní ochrana před cílenými útoky

Nová proaktivní ochrana před cílenými útoky

V rámci distribuční sítě COMGUARD, uvedla společnost McAfee novou verzi modulu AntiMalware ve svých produktech. Jde o řešení proaktivní kontroly postavené na technologii Malware Behavioral Genetics, která zkoumá obsah provozu počítačové sítě v reálném čase a dokáže odhalit skryté útoky i takové hrozby jako je například...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Nástroje pro výkonnostní testy

Výkonnostní testy podnikových aplikací (5. díl)

Nástroje pro výkonnostní testy

Testovací nástroje mají velký vliv na kvalitu a efektivitu testování, proto bychom jejich volbě měli věnovat patřičnou pozornost. Nabídka nástrojů pro výkonnostní testy je dnes poměrně široká, od robustních komerčních nástrojů až po jednoduché freewarové aplikace. Výběr vhodného nástroje...  více

 

První testovací verze MS SQL Server 2008 R2

První testovací verze MS SQL Server 2008 R2

Microsoft zpřístupnil první testovací verzi nové platformy pro správu databází a business intelligence, SQL Server 2008 R2 CTP (Customer Technology Preview). Partneři a zákazníci tak mají od dnešního dne příležitost zhodnotit dosavadní vývoj nové...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

IT společnost - 13. 8. 2009

Xerox má nového generálního ředitele

Xerox má nového generálního ředitele

Generálním ředitelem společnosti Xerox pro Českou republiku a Slovensko byl od srpna jmenován Libor Holík (37). Libor Holík v nové pozici nahradil Petra Sichrovského, který se stal generálním ředitelem společnosti pro Rumunsko a Moldávii. Do společnosti Xerox nastoupil Libor Holík v roce 2002 jako finanční ředitel pro Českou republiku a Slovensko. V roce 2007 byl jmenován ředitelem slovenské pobočky. Před svým příchodem do Xeroxu...  více

 

Hostované řešení pro call centra

Hostované řešení pro call centra

Společnost Cleverlance Enterprise Solutions přichází na trh s hostovaným řešením pro call centra a kontaktní centra. Clever Call Center je modulová hostovaná aplikace, která přináší výraznou přidanou hodnotu ve formě zvýšení kapacity...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 13. 8. 2009

Aquasoft posiluje marketing

Aquasoft posiluje marketing

Společnost Aquasoft rozšiřuje své marketingové aktivity. Místo specialistky pro externí a interní komunikaci obsadila Lenka Knoflíčková. Lenka Knoflíčková je od začátku srpna zodpovědná za veškeré marketingové aktivity společnosti. Jako specialistka pro komunikaci se bude podílet na zviditelnění značky Aquasoft, a také na budování a posilování vztahů se zákazníky a s obchodními partnery. Mezi ně patří středně velké a velké organizace...  více

 

Možnosti virtualizace, přínosy virtualizace serverů

Seriál: Virtualizace v praxi (1. díl)

Možnosti virtualizace, přínosy virtualizace serverů

Protože slovo virtualizace doslova a do písmene hýbe současným světem IT, byli jsme požádáni redakcí IT Systems o napsání několikadílného seriálu, který by vás postupně provedl jednotlivými úskalími této problematiky. A to pokud možno co nejpraktičtěji a s co největším důrazem na...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Hardware - 12. 8. 2009

Nová úložná zařízení Netgear pro SMB

Nová úložná zařízení Netgear pro SMB

Netgear rozšířil řadu svých úložných řešení ReadyNAS pro malé a střední firmy o nové síťové datové úložiště se čtyřmi pozicemi, určené pro montáž...  více

 
IT společnost - 12. 8. 2009

TOP 10 poskytovatelů IT konzultačních služeb

ve východní Evropě podle Gartner

TOP 10 poskytovatelů IT konzultačních služeb

Společnost Gartner zveřejnila žebříček systémových integrátorů – poskytovatelů konzultačních IT služeb ve východní Evropě (kam ve svém regionálním rozdělení řadí i Českou republiku). Analýza Gartner v něm hodnotí firmy podle výše jejich tržeb, růstu a podílu na trhu v letech 2007...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT společnost - 12. 8. 2009

Asseco jmenovala šéfa služeb Helios Green

Asseco jmenovala šéfa služeb Helios Green

Nového vedoucího oddělení služeb Helios Green má od letošního léta Asseco Solutions na Slovensku. Stal se jím ing. Richard Dudáš (1977). Richard Dudáš je absolventem Technické univerzity v Košicích, Fakulty elektrotechniky a informatiky, zaměření na průmyslové inženýrství. Jeho předchozí profesní zkušenosti se datují od roku 2002, kdy pracoval v SRN jako samostatný konzultant v oblasti webových portálů, komponentů pro webové aplikace...  více