facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

IT společnost - 16. 10. 2006

5. ročník konference i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti

5. ročník konference i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti
Ve dnech 19. - 20. října 2006 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskuteční 5. ročník konference „i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti“. Záštitu nad konferencí převzal...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Hardware - 16. 10. 2006

Multifunkční novinka od Lexmarku

Multifunkční novinka od Lexmarku
Nově představené multifunkční inkoustové zařízení Lexmark X5470 má stylový, kompaktní design pro současnou domácí kancelář, ale poskytuje také vysoký výkon (tisk 25 stránek za minutu černobíle a 18 barevně), automatický podavač dokumentů na 10 listů, pokročilé funkce pro tisk fotografií a schopnosti tisku...  více
 
IT společnost - 16. 10. 2006

Nová online komunita iSociety

Nová online komunita iSociety
COMMON, největší světová komunita uživatelů, kteří pracují s podnikovými počítači IBM, oznámila spuštění nové online komunity pro System i, na jejíž činnosti se budou podílet uživatelé, studenti a partneři. Cílem projektu je vybavit tuto skupinu...  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Komunikace a sítě - 16. 10. 2006

Nokia spouští internetový prohlížeč WidSets

Nokia spouští internetový prohlížeč WidSets
Společnost Nokia představila WidSets, službu založenou na Web 2.0 a nezávislou na výrobci mobilního telefonu, která automaticky mnohočetně přiřazuje preferované RSS kanály a obsahy vytvářené uživateli. WidSets dovolují uživatelům vytvářet si vlastní knihovnu...  více
 

IBM uvádí Lotus Sametime 7.5

IBM uvádí Lotus Sametime 7.5
Společnost IBM oznámila dostupnost platformy Lotus Sametime 7.5. Lotus Sametime 7.5 jako první produkt své třídy představuje jednotnou platformu...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 13. 10. 2006

Prestigio otevírá Sales Pointy v ČR

Prestigio otevírá Sales Pointy v ČR
Prestigio Europe otevírá Sales Pointy v centrech Prahy a Brna. Na těchto prodejních místech je k vidění celé produktové portfolio společnosti Prestigio, od desktopů a notebooků, LCD monitorů a LCD televizorů, multimediálních přehrávačů a rekordérů, až...  více
 

Hodnocení žadatelů o úvěrové produkty a vymáhání pohledávek

Hodnocení žadatelů o úvěrové produkty a vymáhání pohledávek
Společnost SinTe představila systém Decision Maker, který umožňuje automatizované hodnocení žadatelů o úvěrové produkty, a Debt Manager, systém pro inteligentní vymáhání pohledávek....  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Business - 13. 10. 2006

Siemens sloučí divize IT řešení a IT služby

Siemens sloučí divize IT řešení a IT služby
Od ledna 2007 koncern Siemens na globální úrovni spojí své aktivity v oblasti IT řešení, IT služeb a software. Činnost společnosti Siemens Business...  více
 
IT společnost - 13. 10. 2006

MIO získalo KŘIŠŤÁLOVÝ DISK

MIO získalo KŘIŠŤÁLOVÝ DISK
Na letošní výstavě informačních technologií INVEX 2006 v Brně, získal produkt firmy MIO prestižní ocenění "KŘIŠŤÁLOVÝ DISK". Toto ocenění obdržela osobní navigace MIO C710 především díky své koncepci, programové výbavě a obsáhlosti mapových podkladů. Mio...  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

První komplexní řešení zabezpečení online transakcí

První komplexní řešení zabezpečení online transakcí
Společnost Symantec Corp. oznámila dostupnost aplikace Norton Confidential, která je prvním komplexním řešením zabezpečení online transakcí na světě. Aplikace poskytuje zákazníkům dvouúrovňovou ochranu před nejnebezpečnějšími nástroji útočníků: podvodnými phishingovými weby...  více