facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

Archiv zpráv

Zobrazení firemních dat v mapách

SAP spolupracuje se společností Google

Zobrazení firemních dat v mapách

Společnost SAP oznámila, že spolupracuje se společností Google na řešení, které umožní přehledně zobrazit rozsáhlá data na displejích počítačů i mobilních zařízení. Díky propojení SAP BusinessObjects s Google Maps či Google Earth budou uživatele moci provázat svá data s konkrétními...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Pátá generace produktů ESET

ESET NOD32 Antivirus 5 a ESET Smart Security 5

Pátá generace produktů ESET

Společnost ESET oznámila uvedení nových verzí svých vlajkových produktů: ESET Smart Security 5 a ESET NOD32 Antivirus 5. Nejnovější generace těchto produktů pro domácí použití nabízí vyspělejší detekční technologii a vícevrstvé bezpečnostní funkce. ESET Smart Security 5 a ESET NOD32...  více

 
Hardware - 14. 9. 2011

Epson rozšířil svoji řadu firemních tiskáren

Epson rozšířil svoji řadu firemních tiskáren

Společnost Epson obohatila svoji nabídku laserových tiskáren AcuLaser určených pro firemní prostředí o jedenáct nových zařízení řad M1400, MX14, C1700, CX17 a C2900N, zahrnujících, černobílé, barevné,...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Patnáctero bezpečné firemní mobilní komunikace

Patnáctero bezpečné firemní mobilní komunikace

Podniky na celém světě zásadně mění svoji mobilní strategii. Rostoucí výskyt uživatelských smartphonů, stoupající počet vyspělých podnikových aplikací, vzedmutá vlna tabletů a nekontrolovaní zaměstnanci vytváří nestabilní směs, kvůli které bude muset firemní...  více

 
Hardware - 14. 9. 2011

Dvě nová all-in-one PC HP pro malé firmy

Dvě nová all-in-one PC HP pro malé firmy

HP uvedlo dva nové all-in-one počítače určené malým firmám. Modely HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One a HP Business PC Pro 3420 kombinují výkon s moderním designem a měly by být...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 14. 9. 2011

Konference Cloud Computing

Využijte cloudy na dvě stě procent!

Konference Cloud Computing

Cloud computing – před několika lety fenomén prakticky neznámý, dnes jeden z hybatelů celého světa informačních a komunikačních technologií. Pro všechny, kdo chtějí co nejlépe pochopit jeho podstatu a možnosti využití,...  více

 
Komunikace a sítě - 13. 9. 2011

Osobní cloud od Western Digital

Osobní cloud od Western Digital

Western Digital představil své mobilní aplikace WD 2go a WD 2go Pro, jež jsou určeny pro využití s pevným diskem My Book Live, který poskytuje řešení ukládání dat typu osobního cloudu. Disk WD My Book Live připojený do...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT společnost - 13. 9. 2011

S&T rozšířila tým profesionálních služeb

S&T rozšířila tým profesionálních služeb

Systémový integrátor S&T rozšiřuje tým, který nabízí služby mezinárodním zákazníkům v zemích střední a jižní Evropy. Tým profesionálních služeb povede Kamil Krus (60 let), který nastoupil na pozici ředitele divize mezinárodních profesionálních služeb. Bude rovněž zodpovědný za další rozvoj strategie v oblasti služeb skupiny S&T. Kamil Krus působil v posledních letech ve společnosti SAP: deset let byl ředitelem SAP Services...  více

 

Acronis uvádí nástroj vmProtect 6

pro zálohování a disaster recovery pro VMware

Acronis uvádí nástroj vmProtect 6

Do prodeje v České republice přichází nový produkt Acronis vmProtect 6, nástroj pro rychlé a snadno ovladatelné zálohování a disaster recovery pro prostředí VMware. Acronis vmProtect 6 byl vytvořen...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT společnost - 13. 9. 2011

Letní část EXACT IT Challenge 2011

Závody na horských kolech se setkaly s rekordním zájmem

Letní část EXACT IT Challenge 2011

Letošní letní část sportovní a společenské akce EXACT IT Challenge a Avnet Team Challenge přilákala v sobotu 3. září do Kamenice u Prahy rekordní počet účastníků. Na tratích 30 a 50 km zápolilo 283 jednotlivců ve 30 firemních týmech....  více