facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

Archiv zpráv

Elektronická provozní dokumentace na MPSV

Společnost ANECT implementovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí novou aplikaci Elektronická provozní dokumentace (ePD) pro centrální evidenci, dokumentaci a vizualizaci ICT prostředí a majetku. Aplikace umožňuje ke každému evidovanému majetku navázat související informace technického, servisního a logistického charakteru. Aplikace ePD na MPSV mimo jiné zajišťuje přehledný a jednotný systém...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Hardware - 2. 8. 2010

Nejtenčí a nejlehčí notebook od HP

Nejtenčí a nejlehčí notebook od HP

HP uvedlo na trh nový profesionální notebook HP ProBook 5320m v provedení z broušeného hliníku, vybavený 13,3" displejem s LED podsvícením. Při hmotnosti 1,7 kg a šířce...  více

 
IT Projekty - 2. 8. 2010

Azlan má nového ředitele

Azlan má nového ředitele
Jaroslav Salva (38) se od 1. srpna 2010 stal novým ředitelem českého Azlanu. V čele jedné z divizí Tech Data Distribution nahradil Tomáše Cíglera, který se stal generálním ředitelem celé společnosti. Salva přichází do Tech Data Distribution ze společnosti Ness Czech, v níž pracoval jako Business Development Manager. Prostředí Tech Data Distribution však dobře zná z let 1998 až 2004, kdy ve společnosti působil nejprve jako MCAD Product Manager...  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Hardware - 28. 7. 2010

Nový nejvýkonnější mainframe od IBM

Nový nejvýkonnější mainframe od IBM

IBM představilo mainframový server zEnterprise a nový systémový design, který umožňuje sdílet zdroje mezi pracovními úlohami pro mainframe, Power7 a servery System x a spravovat je jako jediný...  více

 

Analýzy pro podporu rozhodování

Analýzy pro podporu rozhodování

Představte si možnost získat maximální užitek ze všech vašich dat, možnost vytěžit klíčové informace a poskytnout je včas těm správným lidem, možnost na základě přesných údajů přijímat informovaná rozhodnutí a díky tomu pozitivně ovlivnit chod vaší společnosti. To vše nabízí některý z moderních analytických...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Panda Security řady 2011 přichází na trh

Panda Security řady 2011 přichází na trh

Společnost Panda Security uvolnila na trh nové produkty řady 2011 pro domácnosti a menší společnosti. V porovnání s předchozími verzemi přinášejí rychlejší výkon a menší dopad na zdroje. Nová řada produktů Panda obsahuje: Panda Internet Security 2011, Panda Global Protection...  více

 
Komunikace a sítě - 28. 7. 2010

Gigabitový přepínač NETGEAR GS110TP

přináší vyšší výkon pro náročné firemní uživatele

Gigabitový přepínač NETGEAR GS110TP

Společnost NETGEAR uvádí nový produkt řady NETGEAR ProSafe Smart Switch, který ve firemních sítích nabídne...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Business - 28. 7. 2010

CÍGLER SOFTWARE se stěhuje

CÍGLER SOFTWARE se stěhuje

Brněnské sídlo společnosti CÍGLER SOFTWARE se 1. srpna 2010 stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor na Drobného ulici č. 49. Přesouvají se sem všechny obchodní aktivity, vývoj...  více

 

Nová verze FlexiBee

Nová verze FlexiBee

Byla vydána nová verze účetního a ekonomického systému WinStrom FlexiBee. Hlavní novinkou je podpora pro výkaznictví ISPV, elektronická vyměna dat EDI, mezinárodní účetní standardy IFRS...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Řešení pro šifrovaný přenos dat

i na nestabilních linkách

Řešení pro šifrovaný přenos dat

Společnost CISYSTEMS uvedla na trh řešení SDATA pro šifrovaný přenos dat se zajištěním datové integrity a to i na vysoce nestabilních linkách při využití...  více