facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

Aplikační ekosystém AppHQ

pro podnikový tablet Cisco Cius

Aplikační ekosystém AppHQ

Společnost Cisco představila AppHQ, integrované prostředí pro tvorbu, správu a nasazení aplikací pro tablet Cisco Cius. Tablet Cisco Cius je tablet založený na OS Android vyvinutý speciálně pro firemní použití s ohledem...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Hardware - 15. 7. 2011

Nový mainframe server IBM zEnterprise

Nový mainframe server IBM zEnterprise

Nový mainframe server IBM zEnterprise 114, který nabídne inovace a schopnosti mainframe počítačů širšímu spektru uživatelů, zejména na rozvíjejících se trzích, staví na svém předchůdci zEnterprise System, který byl uveden na trh v červenci 2010. Nový...  více

 
Komunikace a sítě - 15. 7. 2011

Hybridní DECT základna Gigaset N300 IP

pro telefonování přes pevnou linku i IP v malých firmách

Hybridní DECT základna Gigaset N300 IP

Společnost Gigaset Communications představila DECT IP základnu N300 IP, bezšňůrové komunikační řešení pro malé a domácí kanceláře a podnikatele. Snadno nastavitelná hybridní základna podporuje telefonování přes pevnou linku i IP a až šest sluchátek. Zvládne až tři...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Další generace antiviru TrustPort

Další generace antiviru TrustPort

Bezpečnostní software značky TrustPort pro ochranu osobních počítačů vstupuje na trh v nové verzi. Vedle antivirové ochrany, filtrování spamu, firewallové ochrany, rodičovského zámku a jiných bezpečnostních...  více

 
IT Business - 14. 7. 2011

KARAT rozšiřuje partnerskou síť

KARAT rozšiřuje partnerskou síť

ECM System Solutions uzavřela partnerskou spolupráci s KARAT Software. Cílem partnerství je nabídka uceleného řešení pro společnosti poptávající komplexní informační systém. Od základny ekonomických, odbytových a výrobních modulů až po projekční, plánovací a vyhodnocovací...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Microsoft představil nové cloudové nástroje

a serverová řešení

Microsoft představil nové cloudové nástroje

Společnost Microsoft představila na konferenci Worldwide Partner Conference v Los Angeles nové serverové nástroje a řešení pro cloud computing. Oznámena byla například betaverze nového produktu App Controller z rodiny System Center 2012, dostupnost komunitní verze další generace...  více

 

Cloud computing jako cesta k úsporám výdajů za správu IT

Cloud computing jako cesta k úsporám výdajů za správu IT

Ekonomická výhodnost patří mezi nejčastěji zmiňované přínosy zavedení cloud computingu do firemního prostředí. Zejména je tomu tehdy, pokud hovoříme o veřejném cloudu, ve kterém platí zákon tzv....  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Hardware - 13. 7. 2011

Síťový procesor FP3 od Alcatel-Lucent

podporuje přenosovou rychlost dat až 400 GB za sekundu

Síťový procesor FP3 od Alcatel-Lucent

Společnost Alcatel-Lucent představila nový síťový procesor, který nabízí čtyřikrát vyšší výkon než používají současní dodavatelé IP síťových řešení. Procesor FP3, který podporuje přenosovou rychlost 400 gigabitů za sekundu, otevírá nové možnosti v oblasti služeb...  více

 
Hardware - 12. 7. 2011

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw

Nejmenší barevná laserová multifunkce HP pro malé a střední firmy

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw

Společnost HP zahájila prodej nejmenšího modelu multifunkční barevné laserové tiskárny HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw, který je určen pro malé a středně velké firmy. Zařízení umožňuje při vysoké kvalitě tisknout, kopírovat a skenovat.  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Hardware - 12. 7. 2011

Nový tablet do terénu Toughbook CF-H2

Nový tablet do terénu Toughbook CF-H2

Panasonic představil Toughbook CF-H2, druhou generaci vysoce odolného tabletu navrženého speciálně pro pracovníky v terénu. Nový tablet představuje lehký nástroj (přibližně 1,58 kg) pro mobilní pracovníky, kterým umožňuje vysokou produktivitu práce i v náročných podmínkách....  více