facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

Archiv zpráv

IT společnost - 3. 4. 2007

LinuxExpo představí Lotus Notes a Red Hat

LinuxExpo představí Lotus Notes a Red Hat
Letošní ročník konference a výstavy LinuxExpo představí novou verzi softwarových nástrojů pro komunikaci Lotus Notes 8 s názvem „Hannover“...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

IT společnost - 3. 4. 2007

Ladislav Paleček ředitelem Canonu v regionu 4CE

Ladislav Paleček ředitelem Canonu v regionu 4CE
Ladislav Paleček (44), generální ředitel a jednatel Canon CZ a Canon SK byl k 1. dubnu 2007 jmenován také do funkce regionálního ředitele CCI 4CE (Canon Consumer Imaging 4 Central Europe, zastupující země střední a východní Evropy: Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko jako...  více
 
Hardware - 3. 4. 2007

Nejlevnější notebook Umax se Super Multi DVD

Nejlevnější notebook Umax se Super Multi DVD
Umax představuje multimediální notebook VisionBook 2500LXM s širokoúhlým 15,4" displejem za necelých 11 000 Kč (bez DPH). Zajímavý poměr cena/výkon a široká variabilita konfigurací jsou základními...  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

IT společnost - 3. 4. 2007

Soutěž aplikací pro Cell Broadband Engine

Soutěž aplikací pro Cell Broadband Engine
Společnost IBM vyhlásila vůbec první programátorskou soutěž pro vysokoškolské studenty z 25 zemí, jimž nabízí finanční ceny za nejnápaditější aplikace pro převratný procesor Cell Broadband Engine (Cell/B.E.). Studenti získají praktické...  více
 
Komunikace a sítě - 3. 4. 2007

MPLS síť pro Palace Cinemas

MPLS síť pro Palace Cinemas
Středoevropský telekomunikační operátor GTS Central Europe (GTS CE), jehož součástí je i GTS Novera, spustil v únoru novou MPLS síť pro...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Nová verze SunSystems pro finanční řízení

Nová verze SunSystems pro finanční řízení
Infor ohlásil uvedení nové verze SunSystems, řešení pro finanční řízení, která nabízí finančním manažerům možnost získat lepší přehled a přístup k finančním datům, jež jsou...  více
 
Komunikace a sítě - 2. 4. 2007

Jak blokovat Wi-Fi signál

Jak blokovat Wi-Fi signál
Americká společnost EM-SEC nabízí nátěr, který blokuje mikrovlnný signál. Již dříve byl v armádních kruzích a tajných službách používán na odstínění elektroniky, kterou...  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Business - 2. 4. 2007

Kerio získalo statut MS Gold Certified Partner

Kerio získalo statut MS Gold Certified Partner
Společnost Kerio Technologies oznámila, že získala statut Gold Certified Partner v rámci Microsoft Partner Programu v kategorii ISV (nezávislý...  více
 
IT společnost - 2. 4. 2007

Nový výkonný ředitel společnosti KOMIX

Nový výkonný ředitel společnosti KOMIX
Novým výkonným ředitelem společnosti KOMIX byl jmenován Ing. Jiří Beran, který se tak stává členem vrcholového managementu společnosti. Hlavním cílem nového ředitele je řízení a strategický rozvoj společnosti v oblasti systémové integrace ICT řešení a služeb....  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

APS/SCM, IT Projekty - 2. 4. 2007

Linde MH SR implementuje MS Dynamics NAV

Linde MH SR implementuje MS Dynamics NAV
Společnost CDL SYSTEM zahájila implementaci informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Linde Material Handling Slovenská republika. Informační systém bude pokrývat všechny důležité oblasti podniku,...  více