facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla

Archiv zpráv

Novell představil Open Enterprise Server 11

Novell představil Open Enterprise Server 11

Společnost Novell oznámila dostupnost platformy Novell Open Enterprise Server 11. Nejnovější verze je postavena na SUSE Linux Enterprise Serveru 11 SP1 a nabízí zákazníkům větší flexibilitu a širší možnosti využití. Novell Open Enterprise Server disponuje souborovými a tiskovými...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Automatická sestava v ERP K2

Automatická sestava v ERP K2

Společnost K2 atmitec přidala do svého IS K2 novou funkčnost – Automatickou sestavu. Jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj představuje aktivní šablonu, kterou lze snadno upravovat podle individuálních požadavků....  více

 

Česká pojišťovna využívá technologie IBM

pro inteligentnější provoz IT

Česká pojišťovna využívá technologie IBM

Česká pojišťovna rozšířila využívání hardwarových a softwarových řešení společnosti IBM pro předcházení neočekávaným problémům s IT infrastrukturou a zjednodušení celého ICT prostředí. Nový monitorující a řídicí...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

VMware rozšiřuje View o nové klienty

Virtuální desktop Windows je přístupný ze zařízení Kindle Fire, Mac a Linux

VMware rozšiřuje View o nové klienty

Společnost VMware představila nové klienty VMware View pro Kindle Fire, Mac a Linux. Zároveň vydala aktualizace klientů VMware View pro Android a iPad. VMware View je kompletní virtuální desktopové řešení,...  více

 
Komunikace a sítě - 29. 12. 2011

IGNUM zavádí DNSSEC

IGNUM zavádí DNSSEC

Společnost IGNUM zahájila první fázi zabezpečení CZ domén svých zákazníků technologií DNSSEC. Pomocí DNSSEC bude nově chráněna přibližně polovina z celkem 116 tisíc CZ domén, registrovaných prostřednictvím systému DOMENA.CZ, provozovaného...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokročilí útočníci ve vaší síti?

Odhalte je pomocí detekce chování

Pokročilí útočníci ve vaší síti?

Velkou většinu úspěšných průniků do počítačových systémů, které byly odhaleny v poslední době, spojuje několik základních charakteristik. Zpráva Shady Rat, která popisuje skupinu z řady systematických průniků do sítí desítek podniků a institucí po celém světě, jasně ukazuje, že pokročilí útočníci...  více

 
Analýzy - 21. 12. 2011

Počet cílených útoků vzrostl čtyřnásobně

Spamu je celosvětově nejméně za tři roky

Počet cílených útoků vzrostl čtyřnásobně

Společnost Symantec zveřejnila výsledky listopadové studie Symantec Intelligence Report. Výsledky mimo jiné odhalily, že denní počet cílených útoků vzrostl od ledna...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Business - 21. 12. 2011

Alma Media se stane majitelem LMC

Alma Media se stane majitelem LMC

Společnosti Alma Media a LMC uzavřely dohodu o akvizici, na základě které se finská mediální skupina Alma Media stane novým majitelem společnosti LMC, která je provozovatelem známých portálů pro nábor zaměstnanců...  více

 

Platforma Windows Azure s dalšími aktualizacemi

Platforma Windows Azure s dalšími aktualizacemi

Společnost Microsoft uvolnila několik nových aktualizací určených pro cloudovou platformu Windows Azure. Kromě nových funkcí jim umožní lépe škálovat a spravovat databáze. Novinkou...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT Business - 20. 12. 2011

Citrix kupuje společnost App-DNA

Citrix kupuje společnost App-DNA

Společnost Citrix oznámila, že se dohodla na akvizici App-DNA, dlouhodobého partnera společnosti Citrix, který se zabývá migrací aplikací a jejich správou. Akvizice by měla být dokončena...  více