facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

Archiv zpráv

IT Business - 21. 11. 2007

Široké nasazení StorageTek 5800

Široké nasazení StorageTek 5800

Společnost Sun Microsystems zveřejnila 10 nových zákazníků, kteří ukládají obrovské objemy digitálního obsahu na úložném systému Sun StorageTek 5800, což je nová kategorie úložiště, optimalizovaná pro velké objemy fixních dat. Zákazníkům ve školství, zdravotnictví i vědě se nasazováním...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Virtualizace pro malé a středně velké firmy

Virtualizace pro malé a středně velké firmy

Společnost VMware vydává tři nové produktové balíčky VMware Infrastructure, na míru upravené pro malé a středně velké podniky (SMB). Nové sady byly navrženy tak, aby...  více

 
IT společnost - 20. 11. 2007

Helios Orange má nového ředitele

Helios Orange má nového ředitele

Nového ředitele má od listopadu letošního roku divize Helios Orange společnosti LCS International. Stal se jím ing. Jindřich Kahoun (nar. 1958), který v LCS několik měsíců zastával pozici vedoucího obchodního týmu téže značky. Tato pozice nebyla obsazena od srpna letošního roku, kdy byl předchozí ředitel divize Helios Orange, Stanislav Sýkora, jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva LCS. Jindřich Kahoun je absolventem...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

IT společnost - 20. 11. 2007

Konference Databázový svět 2007

Ve čtvrtek 29. listopadu 2007 proběhne na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pátý ročník databázové konference Databázový svět 2007. Nosným tématem konference je „Data jsou důležitá, informace důležitější“. Konference je zaměřena na problematiku využití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit účastníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé široké škále možných...  více

 
IT společnost - 20. 11. 2007

Nový produktový manažer HP PSG

Divize PSG (Personal System Group) společnosti HP oznámila, že jejím novým produktovým manažerem se stává David Lev, který bude zodpovědný za rozvoj firemní řady notebooků HP Compaq a handheldů iPAQ. Úsek stolních i přenosných počítačů pro domácnosti pod značkou HP Pavilion...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Nové serverové řešení Microsoft

Integrované řešení Windows Essential Business Server pro podniky střední velikosti

Nové serverové řešení Microsoft

Společnost Microsoft vyvinula integrované IT řešení Windows Essential Business Server, které je přímo určené pro potřeby podniků střední velikosti. Těm přinese nejen značné finanční...  více

 
IT Business - 20. 11. 2007

Dell dokončil akvizici ASAP Software

Dell dokončil akvizici  ASAP Software

Společnost Dell oznámila, že dokončila akvizici společnosti ASAP Software, poskytovatele softwarových řešení a licenčních služeb a bývalou dceřinou společnost firmy Corporate Express. Akvizice pomůže zjednodušit...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Komunikace a sítě - 19. 11. 2007

Skype 3.6 umožňuje High Quality Video

Skype 3.6 umožňuje High Quality Video

Společnost Skype vydala nejnovější verzi svého komunikačního software, jenž umožňuje uskutečňovat video hovory s vysokou kvalitou obrazu, označované jako „High Quality Video“. Společnosti Skype a Logitech před dvěma týdny oznámily spolupráci na uvedení...  více

 
ERP systémy, IT Projekty - 19. 11. 2007

Kovolit spustil informační systém M3

Kovolit spustil informační systém M3

Společnost Kovolit spustila provoz nového informačního systému M3 společnosti Lawson Software. Aplikace Lawson M3 nahradila v Kovolitu systém, který byl sice vyroben přesně na míru společnosti, ale bez možnosti dalšího rozvoje směřujícího k...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Trend Micro uvádí Mobile Security 5.0

Nejnovější řešení pro zabezpečení mobilních zařízení

Trend Micro uvádí Mobile Security 5.0

Trend Micro Incorporated ohlásila nejnovější verzi svého řešení pro zabezpečení mobilních zařízení, které se na trh dostane v prosinci. Trend Micro Mobile Security (TMMS) 5.0, vybavené šifrováním dat a autentizací omezuje problémy spojené se zabezpečením...  více