facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

Archiv zpráv

Seminář BenchComu poukázal na slabá místa projektového řízení v ČR

Seminář BenchComu poukázal na slabá místa projektového řízení v ČR
Řízení zdrojů a kapacitnímu plánování se 12. dubna věnoval seminář společnosti Benchcom. V Jihomoravském inovačním centru se na něm sešly přibližně tři desítky projektových manažerů ze stavebních firem, projekčních a inženýringových kanceláří nebo reklamních...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Pro koho jsou vhodnější aplikace v cloudu?

Pro koho jsou vhodnější aplikace v cloudu?

Aplikace v cloudu, tedy poskytované formou Saas (software as service), jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Nechci opakovat výhody tohoto přístupu, jsou myslím všeobecně známé. Spíše se hodlám zamyslet, pro jaké společnosti dává...  více

 
Komunikace a sítě - 16. 4. 2012

Nový cloudový router D-Link DIR-605L

Nový cloudový router D-Link DIR-605L

Společnost D-Link představila nový cloudový router D-Link DIR-605L, který je prvním modelem produktové řady D-Link Cloud. Router využívá v cloudu umístěný portál mydlink, který umožňuje kontrolovat domácnosti i kanceláře prostřednictvím...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Bezdrátový tisk s aplikací Konica Minolta pro Android

Bezdrátový tisk s aplikací Konica Minolta pro Android

Zákazníci společnosti Konica Minolta si mohou díky nové aplikaci PageScope Mobile zjednodušit práci s multifunkčními zařízeními bizhub. Pomocí aplikace PageScope Mobile mohou uživatelé bezdrátově tisknout dokumenty, e-maily...  více

 

Žádankový systém pro nemocnice od Aquasoftu

Žádankový systém pro nemocnice od Aquasoftu

Firma Aquasoft uvedla na trh pod názvem Axinella nástroj pro kompletní řízení procesů nemocničních žádanek. Tento nástroj obsahuje tři moduly žádanek: hematologické a biochemické, obecné a lékárenské, cytostatické. Systém je dodáván jako celek nebo jednotlivé moduly...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Není mrak jako mrak

Není mrak jako mrak

Cloudové služby jsou dnes na vzestupu a zdá se, že v blízké budoucnosti se postupně stanou hlavní formou, jak budou zákazníci přistupovat k datům. Poskytovatel cloudu tedy pronajme výpočetní výkon a poskytne úložiště pro vaše aplikace a data,...  více

 
Hardware - 13. 4. 2012

Rack servery Asus pro Intel Xeon E5-2600

nabídnou vysoký výpočetní výkon i úložnou kapacitu

Rack servery Asus pro Intel Xeon E5-2600

Asus představil novou řadu rack serverů Asus RS700, která zahrnuje modely RS724Q-E7, RS720-E7 a RS700-E7. Řada RS700 využívá potenciál nových procesorů Intel Xeon E5-2600 a nabízí firemním zákazníkům platformu, která spojuje vysoký...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Analýzy - 13. 4. 2012

Gartner: Celosvětový trh PC v 1Q 2012 mírně rostl

dobré výsledky vykázal EMEA region

Gartner: Celosvětový trh PC v 1Q 2012 mírně rostl
Celosvětové prodeje PC dosáhly v první čtvrtině roku 2012 celkem 89 milionů kusů. To ve srovnání se stejným obdobím minulého roku znamená růst o 1,9 %. Mnohem vyšší výkonnost měl trh EMEA, kde prodeje při stejném srovnání vzrostly o 6,7 %. Velmi dobré...  více
 
IT společnost - 13. 4. 2012

Kaspersky Lab představila nového partnera

Kaspersky Lab představila nového partnera

Společnost Kaspersky Lab seznámila ve smíchovském Hubu se svými plány v Česku. Společnost chce do tří let na českém trhu proniknout mezi trojici nejsilnějších hráčů. Pomoci jí v tom má také nový partner – společnost Tech Data. Ta doplní stávajícího...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

iDoklad nově podporuje Android

a přináší několik nových funkcí

iDoklad nově podporuje Android
Cloudová služba společnosti Cígler Software pro vedení fakturace iDoklad se dočkala dvou novinek. Nově „běží“ i na OS Android a uživatelé si ji mohou zdarma stáhnout na stránkách Google Play. V těchto dnech také vyšla další verze iDokladu 2.0, která obsahuje...  více