facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

IT společnost - 23. 8. 2011

Co po nás zbude?

Odborníci na problematiku elektronizace dokumentů budou diskutovat v Praze

Co po nás zbude?
Národní archiv v Praze přivítá 22. září již šestý ročník odborné konference CNZ 2011. Tématem setkání s názvem „Elektronické dokumenty – nové možnosti, nová rizika“ bude dlouhodobé používání a ukládání elektronických...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Trend Micro Titanium 2012

nabízí ochranu před bezpečnostními hrozbami z internetu

Trend Micro Titanium 2012

Společnost Trend Micro představila produktovou řadu bezpečnostních nástrojů určených k ochraně všech aspektů digitálního života zákazníků. Počítačový zločin prorůstá čím dál hlouběji do všech částí internetového života,...  více

 
IT Business - 23. 8. 2011

Oracle přijme v EMEA regionu 1 700 nových zaměstnanců

Oracle přijme v EMEA regionu 1 700 nových zaměstnanců
Společnost Oracle zahájila náborovou kampaň, jejímž cílem je přijmout v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika) 1 700 nových zaměstnanců. Podle Hany Táborské, HR manažerky české pobočky Oracle, je potřeba nových zaměstnanců vyvolána růstem společnosti v této oblasti.  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

IT společnost - 23. 8. 2011

Marketing české pobočky T-Systems nově povede Jan Rezek

Marketing české pobočky T-Systems nově povede Jan Rezek

Novým ředitelem marketingu a komunikace společnosti T-Systems se stal Jan Rezek. Na vedoucí pozici povýšil po třech letech působení v oddělení korporátního marketingu a komunikace. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.

 více
 

Vyšší zabezpečení webových bran

pro zlepšení kontroly nad aplikacemi v cloudu

Vyšší zabezpečení webových bran

Společnost Trend Micro představila nejnovější verzi svého řešení pro webové brány, které nyní nabízí lepší přehled a kontrolu nad rostoucím využitím aplikací v cloudu, ať už jde o systémy okamžité výměny zpráv, sítě typu peer-to-peer,...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Bezdrátová síť jako nástroj elegantního zločinu

Bezdrátová síť jako nástroj elegantního zločinu

Rychlost, nenásilnost, s mizivým rizikem dopadení, to jsou hlavní výhody novodobých zlodějů firemních dat. Jak se před těmito útoky chránit? Strategie obrany může být stejně elegantní jako samotné provedení útoku. Nové trendy v bezpečnosti bezdrátových...  více

 
IT Business - 19. 8. 2011

HP zahajuje transformaci společnosti

HP zahajuje transformaci společnosti

Společnost HP informovala o zahájení transformace společnosti. HP zveřejnila detaily plánu pro zrychlení strategického vývoje představeného v březnu. Tento plán mimo jiné zahrnuje přesunutí HP do hodnotnějších a více ziskových oblastí...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Hardware - 19. 8. 2011

Úložiště dat se stejnosměrným napájením

pro telekomunikační, zbrojní, ropný a plynárenský průmysl

Úložiště dat se stejnosměrným napájením

Společnost Infortrend oznámila dostupnost nových systémů napájených stejnosměrným proudem, které rozšiřují rodinu úložných řešení EonStor DS. Mnohé IT infrastruktury v telekomunikačním...  více

 
Hardware - 18. 8. 2011

Připojovací jednotka Epson ELPCB01

usnadní učitelům prezentace v učebnách

Připojovací jednotka Epson ELPCB01

Novinka od Epsonu, nástěnná ovládací jednotka ELPCB01 je určena pro umístění v přední části učebny, kde umožňuje snadný přístup k ovládacím prvkům projektorů Epson. Její použití umožní učitelům jediným dotykem tlačítka přepínat mezi zdroji signálu,...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT Business - 18. 8. 2011

SPSS CR se nyní jmenuje ACREA CR

Společnost SPSS CR oznámila změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za změnou názvu stojí především vývoj společnosti a její snaha přesněji vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii. Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce ještě více využívat svých mnohaletých...  více