facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT Projekty

IT Projekty - 11. 1. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Mecalux vylepšil schopnosti svých robotů pomocí technologie Simatic Robot Pick AI

Mecalux vylepšil schopnosti svých robotů pomocí technologie Simatic Robot Pick AI
Společnost Mecalux, která je doda­vatelem automatizovaných sklado­vých řešení, navázal spolupráci se Siemensem s cílem zvýšit schopnosti vychystáva­cích robotů ve skladech a logis­tických centrech pomocí ře­šení s využitím umělé inteligence. Nové automatizované řešení společ­nosti Mecalux je tak...  více
 
IT Projekty - 3. 1. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Systém pro analýzu dat HAIDI nasadily další nemocnice

Systém pro analýzu dat HAIDI nasadily další nemocnice
Cílem technologie HAIDI vyvinuté českou společností Datlowe je detekovat výskyt nemocničních infekcí a zlepšovat tak zdravotní péči. Nově tento systém nasadila Fakultní nemoc­nice Brno, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a všechny krajské nemocnice...  více
 
IT Projekty - 3. 1. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Digitalizace státu pomalu nabírá na obrátkách

Digitalizace státu pomalu nabírá na obrátkách
Založení a rozjezd Digitální a infor­mač­ní agentury (DIA), modernizace Portálu občana, schválení občanky v mobilu, postupný přesun webových a e-mailových adres orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz, nebo...  více
 
IT Projekty - 3. 1. 2024

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén
V posledních měsících a letech roste v podnikatelských kruzích obliba cloudu. Podle průzkumu softwarové společnosti SAP využívalo v roce 2022 alespoň jedno cloudové řešení dokonce 77 % českých firem. I přesto jsou potenciál a možnosti implementace těchto...  více
 
IT Projekty - 7. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Software od Unicorn Systems bude pomáhat s řízením švýcarské přenosové soustavy

Software od Unicorn Systems bude pomáhat s řízením švýcarské přenosové soustavy
Provozovatel švýcarské přeno­sové soustavy. Swissgrid plánuje zcela nahradit stávající systém SCADA/EMS, který se používá pro dispečerské řízení. Součástí projektu bude i dodávka softwaru od společnosti Unicorn Systems, která má v segmentu energetiky velké...  více
 
IT Projekty - 30. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me
Značka Puma hledala cestu, jak zefektivnit své fungováni a zlep­šit vztah se zákazníky. Rozhodla se proto implementovat nové technolo­gie od společností SAP a Mention Me, která jí už pomohly dosáhnout šestinásobné návrat­nosti investice do nového referenčního...  více
 
IT Projekty - 29. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách

Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách
Město Ostrov implementuje spisovou službu GINIS od Gordicu ve všech svých 11 příspěvko­vých organiza­cích. Město Ostrov tak reaguje na blížící se povinnost škol vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Zvolené řešení spisové...  více
 
IT Projekty - 28. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

E-shop Muziker zavedl elektronickou výměnu dokumentů a snižuje tak provozní náklady

E-shop Muziker zavedl elektronickou výměnu dokumentů a snižuje tak provozní náklady
Internetový obchod Muziker je dalším velkým e-shopem, který následuje trend automatizace a snižování provozních nákladů. Přešel na elektronickou výměnu dokumentů (EDI), kterou využívá k výměně objednávek, dodacích...  více
 
IT Projekty - 27. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

TOMATEX nasadil nový ERP systém pokrývající požadavky automobilového průmyslu

TOMATEX nasadil nový ERP systém pokrývající požadavky automobilového průmyslu
Firma TOMATEX Otrokovice je výrobcem interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracovatel textilních materiálů a usní. Pro podporu svého dalšího růstu se tato firma rozhodla vybrat nový ERP systém, protože původní...  více
 
IT Projekty - 15. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Sněmovna schválila zavedení eDokladů, občanky do mobilu si budou lidé moci stahovat od ledna

Sněmovna schválila zavedení eDokladů, občanky do mobilu si budou lidé moci stahovat od ledna
Sně­mov­na dnes ve druhém čtení schvá­li­la zave­de­ní eDo­kla­dů. Občan­ku do mobi­lu by měli lidé mít mož­nost sta­ho­vat od ledna pří­š­tí­ho roku. eDo­kla­dy budou přijímány postupně, zpočátku na ústředních úřadech, postupně i na úřadech práce, poštách či například...  více
 
Další stránky rubriky:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 21... 31... 41... 51... 61... 71... 81... 91... 101...