facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT Projekty

IT Projekty - 20. 6. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

P&G Rakona zavádí umělou inteligenci i strojové učení pro optimalizaci výroby

P&G Rakona zavádí umělou inteligenci i strojové učení pro optimalizaci výroby
Rakovnická továrna P&G Rakona patří mezi nejdůležitější výrobní závody společnosti Procter & Gamble v Evropě. Právě zde se vyrábí například oblíbený Jar, aviváže Lenor nebo prací prostředky Ariel pro evropský trh. Současně je rakovnická továrna klíčovým místem inovační strategie společnosti. Přímo v Právě nyní se Rakoně testuje několik pilotních projektů. Inovace, které zde vznikají se pak aplikují v továrnách po celém světě.  více
 
IT Projekty - 7. 6. 2024 - redakce

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští chatbota pro vyřizování jednodušších dotazů

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští chatbota pro vyřizování jednodušších dotazů
Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo další krok v digitalizaci české státní správy. Spouští chatbota a následně i voicebota pro vyřizování jednodušších dotazů v rámci agendy Úřadů práce. Občané tak budou moci od 10. června komunikovat s Úřadem práce 24 hodin denně bez nutnosti fyzické návštěvy nebo čekání na spojení s operátorem. Automatizace jednoduchých činností uvolní ruce úředníkům a dá jim více času na složitější případy a na osobní interakci s občany....  více
 
IT Projekty - 5. 6. 2024 - redakce

Robotizace skladu podpoří další růst GymBeamu

Robotizace skladu podpoří další růst GymBeamu
Společnost Element Logic implementuje automatizované skladové řešení ve společnosti GymBeam, která je lídrem v oblasti fitness výživy. V jejím skladu v Košicích je právě nyní instalován systém AutoStore, ve kterém bude v první fázi pracovat 32 robotů, což výrazně zvýší výkon skladu a přesnost vychystávání. V novém robotickém skladu budou vychystávací porty umístěny nad sebe, čímž se výrazně zvýší jeho výkon. Jedná se o inovativní způsob, který sklad firmy GymBeam...  více
 
IT Projekty - 2. 5. 2024 - redakce

SSI Group otestuje novou technologii pro energetický management a údržbu budov

SSI Group otestuje novou technologii pro energetický management a údržbu budov
Společnost SSI Group, která je poskytovatelem služeb integrovaného facility managementu, se chystá otestovat novou technologii, která je založená na systému strojového učení a která by se mohla již brzy starat o optimalizaci topení a chlazení budov, výhodně nakupovat energie podle aktuálních cen na trhu nebo efektivně sledovat systémy údržby včetně termínů revizí.  více
 
IT Projekty - 2. 5. 2024 - redakce

Evropské digitální peněženky jsou schváleny

Evropské digitální peněženky jsou schváleny
Předsedkyně Evropského parlamentu a předsedkyně za Radu EU podepsaly text finálního znění revize nařízení eIDAS, které definuje evropský rámec pro digitální identitu. Nová verze označovaná jako eIDAS2 kromě jiného zřizuje tzv. evropské peněženky digitální identity. Jedná se primárně o mobilní aplikaci, která uživatelům umožní prokázat svoji identitu a osobní údaje online...  více
 
IT Projekty - 22. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

3D tisk pomáhá zajistit náhradní díly pro vlakové i autobusové dopravce

3D tisk pomáhá zajistit náhradní díly pro vlakové i autobusové dopravce
3D tisk už není jen technologie pro výrobu modelů a prototypů, ale představuje výrobní techno­logii, která nachází stále širší uplatnění. Jde například o efek­tivní způsob, jak rychle zajistit špatně dostupný náhradní díl. Praktické zkušenosti s tím má společnost 3Dees Industries, která již pomohla nasadit 3D tisk několika vlakovým i autobusovým dopravcům. Například spolupráce s Leo Express...  více
 
IT Projekty - 26. 3. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Jednou z atrakcí letošního Retail Summitu je obchod budoucnosti řízený umělou inteligencí

Jednou z atrakcí letošního Retail Summitu je obchod budoucnosti řízený umělou inteligencí
Česká společnost Analytics Data Factory společně se svými partnery představuje na letošní konferenci Retail Summit „Obchod budoucnos­ti“, ve kterém si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak může vypadat nakupování s využitím nejmodernějších technologií. Modelový obchod je vybaven řešením s umělou inteligencí pro sběr a vyhodnocení dat v reálném čase, kompletním samoobslužným systémem,...  více
 
IT Projekty - 5. 3. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Společnost MALFINI si pořídila robotický skladovací systém řízený systémem Aimtec DCIx

Společnost MALFINI si pořídila robotický skladovací systém řízený systémem Aimtec DCIx
Společnost MALFINI má ve svém logistickém centru v Ostravě-Kun­čič­kách řadu špičkových tech­no­lo­gií – dvacet výtahových regálů Kardex a Vertiflex nebo technologii Pick by Light. Nedávno k nim firma pořídila unikátní robotický skladovací systém AutoStore od společnosti Element Logic. Jednalo se o investici ve výši čtvrt miliardy korun, která vedla rovněž k prohloubení...  více
 
IT Projekty - 27. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Podporu informačních systémů ČÚZK bude i nadále zajišťovat Ness

Podporu informačních systémů ČÚZK bude i nadále zajišťovat Ness
Český úřad zeměměřický a kata­s­t­rál­ní (ČÚZK) si pro rozvoj a podporu tří infor­mač­ních systémů do roku 2027 opět vybral Ness Czech. Jedná se o informační systém RÚIAN (Regi­s­tr územní identifikace, adres a nemovitostí), ISÚI (Informační systém územní identifikace) a VDP (Veřejný dálkový přístup). Začátek spolupráce Nessu a ČÚZK se datuje již od roku 2009.  více
 
IT Projekty - 26. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vysoká škola polytechnická Jihlava zavedla elektronickou spisovou službu

Vysoká škola polytechnická Jihlava zavedla elektronickou spisovou službu
Společnost LE CLAVERA nasadila systém elek­tro­nic­ké spisové služby na Vysoké škole poly­tech­nic­ké Jihlava. Využila přitom systém GINIS Enterprise+ od spo­leč­nos­ti Gordic. Díky zavedení tohoto systému škola s velkým před­sti­hem splnila zákon­nou povin­nost všech školských zaří­ze­ní vést od 1. 1. 2026 spisovou službu v elektronické formě. Přede­vším jí ale nový systém umožní výrazně zjednodušit správu ekonomické agendy.  více
 
Další stránky rubriky:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 21... 31... 41... 51... 61... 71... 81... 91... 101...