facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

IT společnost - 19. 10. 2005

Registrace na Czech Horeca Summit 2005 nabírá obrátky

Registrace na Czech Horeca Summit 2005 nabírá obrátky
S blížícím se termínem konference Czech HORECA Summit 2005, která se koná 2.11.2005 v TOP Hotelu Praha, se registrace účastníků rozjela na plné obrátky. Počet přihlášených delegátů dosahuje již téměř 300 a každou minutou se hlásí...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

IT společnost - 19. 10. 2005

On-line TV vysílání z INVEXu

On-line TV vysílání z INVEXu
Letos poprvé bude přímo z pavilonu E brněnského výstaviště realizováno televizní on–line vysílání tématicky věnované žhavým novinkám na veletrzích INVEX / DIGITEX. Na ploše více než 200 m² vznikne reálné televizní...  více
 
IT společnost - 19. 10. 2005

Je category management na prahu nové etapy?

Je category management na prahu nové etapy?
Již čtvrté výroční setkání profesionálů category managementu se uskuteční dne 23.11.2005 v TOP HOTELU Praha pod názvem CATEGORY MANAGEMENT 2005 a obdobně jako předchozí setkání bude zaměřen na praktické aspekty implementace category managementu v podmínkách trhu...  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Podnikové informační systémy na INVEXu 2005

Podnikové informační systémy na INVEXu 2005
Všem, kteří stojí před otázkou výběru vhodného informačního systému, nabízí INVEX opět unikátní příležitost seznámit se s aktuální nabídkou na trhu podnikových aplikací a informačních systémů, a to doslova...  více
 

Optimalizace Intentia Application Suite pro IBM platformu

Intentia oznámila, že se stala schváleným členem programů ServerProven a StorageProven společnosti IBM. S tímto certifikátem mají zákazníci společnosti Intentia zaručenou plnou kompatibilitu aplikační sady Intentia Application Suite se serverem a řešeními pro správu...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 19. 10. 2005

Sun Microsystems a ČVUT pořádají Světový den usability v ČR

Česká pobočka společnosti Sun Microsystems pořádá společně s Fakultou elektrotechniky ČVUT v České republice akci k příležitosti Světového dne usability (World Usability Day). Český den usability se bude konat 3. listopadu 2005 od 9.30 v prostorách divadla Viola na Národní...  více
 
IT Business - 19. 10. 2005

Borland kupuje společnost Legadero

Společnost Borland Software Corporation oznámila akvizici společnosti Legadero Software, poskytovatele řešení řízení a dozoru v oboru informatiky (IT Management and Governance) pro oblast vývoje a dodávání software. Zkušenosti z trhu a pokročilé technologie společnosti...  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Hardware - 19. 10. 2005

Canon uvádí nová černobílá zařízení

Canon uvádí nová černobílá zařízení
Společnost Canon Europe oznámila rozšíření svého sortimentu černobílých zařízení základní úrovně o tři nové produkty Canon iR2016J/iR2016 a iR2020. Tiskárny jsou určeny především pro tržní segment SOHO (malé a domácí kanceláře), ale mohou najít uplatnění i u malých a středních firem (tržní segment SME). Tato nová zařízení...  více
 
Komunikace a sítě - 19. 10. 2005

CETELEM ČR uvedl do provozu IP kontaktní centrum

Společnost NextiraOne Czech oznámila, že úspěšně implementovala IP kontaktní centrum ve společnosti CETELEM ČR. NextiraOne provedla nasazení řešení kontaktního centra založené na produktu IPCC a ICM od společnosti Cisco. Řešení kontaktního centra, jež bylo uvedeno do...  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT Business - 19. 10. 2005

Actebis Computer spojil síly s největším polským IT distributorem

Společnost Actebis Computer se 1.října 2005 spojila oficiálně se svou sesterskou firmou a zároveň největším polským IT distributorem, společností ABC Data. K tomuto datu zrušila svůj sklad 1200 m2, ze kterého zásobovala do minulého týdne dealery v celé České republice....  více